• Nghề Luật trong thời đại 4.0

    Thời đại 4.0 là thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp, khi đó mọi thứ được thiết lập với bộ dữ liệu lớn (Big Data) được truyền tải thông qua đường truyền Internet (IoT – Internet of Things – Vạn vật kết nối) và xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Con người ở thời đại này ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của chiakinguyen | Ngày: 25/05/2018