Kinh doanh online 2024 phải đóng những loại thuế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610874 24/04/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 8349
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 173 lần
  SMod

  Kinh doanh online 2024 phải đóng những loại thuế nào?

  Năm 2024, kinh doanh online phải đóng những loại thuế nào? Kê khai và nộp thuế kinh doanh online ra sao? Người kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử có trách nhiệm gì? Bài viết sau sẽ giải đáp cho những thắc mắc nêu trên.

  (1) Kinh doanh online 2024 phải đóng những loại thuế nào?

  Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế như sau:

  - Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

  - Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mà doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và TNCN.

  Tại đây, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

  - Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

  Từ quy định nêu trên, có thể thấy, pháp luật hiện hành chỉ quy định chung rằng hộ kinh doanh, cá nhân sẽ phải nộp thuế nên cá nhân kinh doanh online cũng sẽ phải nộp các loại thuế tương tự là thuế GTGT và thuế TNCN. Tuy nhiên, tại đây chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế khi có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên.

  (2) Kê khai và nộp thuế kinh doanh online như thế nào?

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC có quy định như sau:

  “Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;”

  Theo đó, trường hợp người kinh doanh online qua sàn thương mại điện tử có phát sinh nghĩa vụ thuế thì sẽ không trực tiếp kê khai và nộp thuế mà sẽ ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện thay. Còn trường hợp nếu cá nhân kinh doanh online tự phát thì đăng ký MST cá nhân để kê khai và nộp thuế.

  (3) Người kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử có trách nhiệm gì?

  Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của người bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

  - Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký.

  - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp.

  - Khi ứng dụng những chức năng như đặt hàng trực tuyến thì phải thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP

  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử. 

  Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

   
  433 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận