Đã có toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi hiệu lực thi hành Luật Đất đai 2024

Chủ đề   RSS   
 • #610883 24/04/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 8349
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 173 lần
  SMod

  Đã có toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi hiệu lực thi hành Luật Đất đai 2024

  Chính phủ vừa trình Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định về hiệu lực của Luật để có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/24/du-thao-NQ-sua-doi-hieu-luc-thi-hanh-luat-dat-dai.docx Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/24/du-thao-to-trinh-nghi-quyet.docx Dự thảo tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024

  (1) Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024

  Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết bao gồm 02 nội dung như sau:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 như sau: 

  “1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”. 

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  (2) Lý do đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành sớm

  Trong Dự thảo tờ trình có nêu, Luật Đất đai 2024 là một trong những đạo luật lớn, mang ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Đồng thời, cũng giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan.

  Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 còn có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, có thể kể đến như:

  - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  - Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  - Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất.

  - Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;.

  - Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  - Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai…

  Theo đó, việc Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra, đáp ứng kịp thời những mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân.

  Chính vì về, Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định về hiệu lực của Luật để có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

  Xem thêm bài viết liên quan: Đề xuất cho Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sớm từ 1/7

  (3) Phân công soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

  Dự thảo tờ trình cũng có nêu, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 05/03/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể: 

  - Bộ TN&MT: Được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 06 Nghị định và 04 Thông tư.

  - Bộ Tài chính: Được phân công chủ trì soạn thảo 03 văn bản gồm 02 Nghị định và 01 Thông tư.

  - Bộ NN&PTNT: Được phân công chủ trì soạn thảo 01 Nghị định.

  - Bộ LĐ-TB&XH: Được phân công chủ trì soạn thảo 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  - Bộ Nội vụ: được phân công chủ trì soạn thảo 01 Thông tư.

  Hiện nay các Bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024. Đối với các địa phương, tại Quyết định 222/QĐ-TTg cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai 2024.

  Xem thêm bài viết liên quan: Đề xuất cho Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sớm từ 1/7

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/24/du-thao-NQ-sua-doi-hieu-luc-thi-hanh-luat-dat-dai.docx Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/24/du-thao-to-trinh-nghi-quyet.docx Dự thảo tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024

   
  783 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận