230 Trang 12345>»

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán   RSS RSS

Bao gồm những thông tin về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng hành nghề và những vấn đề về pháp luật kế toán - kiểm toán.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI

Hướng dẫn đọc Báo cáo tài chính

Người gởi HuyenVuLS

06 4.850
dichvuketoangiare
30/08/2023

Tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Người gởi ThanhLongLS

03 32.371
dichvuketoangiare
30/08/2023

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử cho cá nhân, hộ kinh doanh

Người gởi HuyenVuLS

04 2.048
HuyenVuLS
22/06/2022
Các chủ đề khác

Năm 2023 xuất hóa đơn cho khách hàng là cá nhân không lấy hóa đơn như thế nào?

Người gởi jellannm

00 30
jellannm
22/09/2023

Chi nhánh xuất hóa đơn và nhận hóa đơn như nào?

Người gởi dutquynhnhu@gmail.com

00 28

Quy định chế độ nộp lưu, bảo quản hồ sơ kiểm toán từ 21/10/2023

Người gởi xuanuyenle

00 124
xuanuyenle
13/09/2023

Tài liệu kế toán doanh nghiệp không may bị cháy thì xử lý thế nào?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 45

Mua nông sản từ người nông dân thì xuất hóa đơn như nào?

Người gởi dutquynhnhu@gmail.com

00 80

Hàng đã bán mà bị trả lại sau ngày 01/7/2023 thì xuất đơn như thế nào?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 336

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước theo quy định mới nhất

Người gởi thuytrangak

00 44
thuytrangak
31/08/2023

Tổng cục Thuế: hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 139

Chứng từ là gì? Trường hợp nào doanh nghiệp cần lập chứng từ?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 82

Tài sản thuê tài tài chính xác định thời gian khấu hao như thế nào?

Người gởi jellannm

00 72
jellannm
18/08/2023

Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử trong hoạt động thu chi thi hành án dân sự

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 81

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có cần trích khấu hao tài sản cố định hay không?

Người gởi phamthibichhopulaw@gmail.com

00 93

Lập hóa đơn điện tử mà ghi sai ngày tháng năm thì xử lý ra sao?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 966

Doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ có phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT không?

Người gởi phamthibichhopulaw@gmail.com

00 634

Người bán hay người mua phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng?

Người gởi phamthibichhopulaw@gmail.com

00 2.153

Doanh nghiệp có bắt buộc lập thẻ tính giá sản phẩm và lập hóa đơn không?

Người gởi dutquynhnhu@gmail.com

00 77

Bộ LĐTBXH yêu cầu chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính - NSNN theo Chỉ thị 22/CT-TTg

Người gởi xuanuyenle

00 67
xuanuyenle
08/08/2023
230 Trang 12345>»