Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

163 Trang «<3456789>»
 • Xem thêm     

  21/11/2020, 09:29:53 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Để giải quyết việc này cần thực hiện theo những cách như sau:

  1/ Đầu tiên, bạn phải đến cơ quan BHXH nơi đã gởi giấy xác nhận phê duyệt hồ sơ hưởng chế độ thai sản để hỏi xem phê duyệt hồ sơ là đã OK chưa? khi nào người lao động được chi trả chế độ thai sản? còn vướng mắc gì nữa hay không để biết giải quyết.

  2/ Nếu chỉ còn đợi công ty đóng đủ tiền tham gia BHXH để được chi trả tiền chế độ thai sản thì phải đến trực tiếp gặp người có trách nhiệm của công ty yêu cầu đóng tiền tham gia BHXH chi trường hợp của mình để cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ thai sản. Nếu công ty không thực hiện thì tim hiểu nguyên hân và có thể gơi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để yêu cầu can thiệp, giải quyết.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  04/11/2020, 05:22:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Sau thời gian quy định tại điều 33 Bộ luật lao động mà người lao động không có mặt tại nơi làm việc theo hợp đồng lao động mà không có lý do thì công ty cần lập biên bản về việc người lao động không có mặt tại nơi làm việc có sự xác nhận của đại diện tổ chức công đoàn cơ sở và đơn vị trực tiếp quản lý người lao động để ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Tuy nhiên cần tuân thủ việc báo trước theo quy định tại khoản 2 điều 38 Bộ luật lao động bạn nhé.

  Thân 

 • Xem thêm     

  04/11/2020, 05:15:33 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào em

  Nếu có tranh chấp trong thời gian không ký hợp đồng thì chỉ cần công ty thừa nhận hai bên có quan hệ lao động, công ty có bố trí việc làm, trả lương trong thời gian đó, có giao kết hợp đồng lao động nhưng đã bị thất lạc...

  Thân

 • Xem thêm     

  03/11/2020, 11:02:00 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nguyên tắc hợp đồng lao động chỉ ký một lần, không ký lùi hay ký lại. Mặt khác, người nhận ủy quyền ký hợp đồng lao động về phía công ty thời điểm đó nay đã nghỉ việc thì lại càng không thể ký lại hay ký lùi được. Do vậy, tuy là bản chính hợp đồng lao động đã mất nhưng hai bên thừa nhận quan hệ lao động, người lao động vẫn đang làm việc bình thường không có ý kiến hay tranh chấp lao động gi thì không cần phải lý lại hợp đông mà chỉ cẩn văn bản xác nhận của công ty là được.

  Trường hợp cần thiết phải ký lại để lưu trữ hồ sơ và làm các thủ tục khi cần thiết thì ký mới tại thời điểm hiện tại chứ không ký lùi thời gian.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  28/10/2020, 06:13:15 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Ngày để bắt đấu ký hợp đồng lao động chính thức sẽ là ngày em hết thử việc và chuyển sang chính thức em nhé.

  VD: Thử việc hai tháng, từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 14/01/2020, thì ngày làm việc chính thức là ngày 15/01/2020 và cũng là ngày bắt đầu để ký hợp đồng lao động.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  08/10/2020, 06:15:37 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Là sao bạn phải nói cụ thể ra thì luật sư mới rõ mà tư vấn nhé.

  Thân

 • Xem thêm     

  08/10/2020, 06:11:02 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn hỏi và nhờ luật sư tư vấn thì cũng nên chào hỏi cho lịch sự nhé.

  Thân

 • Xem thêm     

  30/09/2020, 08:46:01 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
   
  Tại Điều 24 Luật viên chức có quy định:
   
  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
   
  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.
   
  Tại điều 37 cũng có quy định:
   
  1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.
   
  2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.
   
  3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.
   
  4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.
   
  5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.
   
  Như vậy, nếu trường THCS đã được giao quyền tự chủ thì hiệu trường có quyền ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm viên chức. Trường hợp chưa được giao quyền tự chủ thì do phòng GDĐT quyết định.
   
  Thân mến
 • Xem thêm     

  28/09/2020, 11:49:17 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Việc chấm dứt HĐLĐ đúng luật và trách nhiệm dân sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo đó, nếu công ty chấm dứt HĐLĐ đúng luật thì quan hệ lao động giữa công ty và người lao động sẽ cấm dứt nhưng trách nhiệm về khoản công nợ sẽ chuyển thành trách nhiệm dân sự mà người lao động sau khi đã nhỏ việc buộc phải trả cho công ty chứ không thể "xù" được.

  Vấn đề là thủ tục và hồ sơ như thế nào cần thiết lập cho chặt chẽ để sau khi nghỉ việc mà người lao động không thực hiện trách nhiệm trả thì công ty mới khởi kiện họ ra tòa để yêu cầu giải quyết.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/09/2020, 05:56:57 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn đã tham gia BHTN tại công ty A đủ 12 tháng thi sau khi nghỉ việc, bạn phải chốt sổ BHXH và giữ để khi cần thiết thì xuất trình làm chế độ. Sau khi nghỉ công ty A, vì bạn có việc làm sau đó nên bạn không xin hưởng BHTN thì thời gian tham gia BHTN trước đó của bạn sẽ được bảo lưu cho lần tính chế độ sau đó. Bạn làm tại công ty B được có 02 tháng không rõ có tham gia BHTN hay không? nếu có thì sau khi nghỉ việc phải tiếp tục chốt sổ BHXH để thời gian tham gia BHTN thể hiện là 14 tháng và như vậy bạn sẽ được giải quyết hưởng chế độ BHTN mà không cần phải tham gia BHTN tại cogng ty B đủ 12 tháng.

  Lưu ý, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ không được giải quyết hưởng chế độ BHTN nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  14/09/2020, 06:21:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Muốn biết việc làm của công nhân bên em có phải là công việc làm trong môi trường nặng nhọc, độc hại hay không thì đề nghị em tham khảo quy định tại văn bản sau đây nhé:

  Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 • Xem thêm     

  13/09/2020, 11:30:01 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Toàn bộ 12 giờ làm thêm ngày chủ nhận được tính bằng 200% lương (gấp đôi lương ngày làm việc binh thường) nhé bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  04/09/2020, 09:04:39 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Cũng có thể do em đã nghỉ nên ý kiến của em họ không xem trọng và thậm chí không thèm giải quyết. Vậy nên tốt nhất là em nên đến trực tiếp tại công ty để liên hệ, làm việc và đòi quyền lợi chính đáng vì những hợp đồng, doanh số này là do công sức của em đã mang lại nên em xứng đáng được hưởng, cho dù em đã nghỉ việc tại công ty. Khi đến lam việc thì em nên chủ động liên hệ trước để thông báo sẽ đến làm việc, em cần chuẩn bị hồ sơ, số liệu chứng minh những hợp đồng, doanh số là do công sức em mang lại và chiếu theo quy định công ty thì phải trả hoa hồng cho em. Buổi làm việc nên có biên bản chốt số liệu và cam kết cụ thể về vie5c chi trả hoa hồng để có cơ sở thực hiện em nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  03/09/2020, 06:03:45 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn hỏi gì vậy bạn ời?

 • Xem thêm     

  28/08/2020, 06:04:57 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định tại Luật BHXH thì nếu bạn đã tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến lúc sinh thì bạn được hưởng chế độ thai sản.

  Theo nội dung bạn tình bày thì bạn tham gia BHXH từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2019 là 12 tháng. Từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020 là 6 tháng. Như vậy tổng thời gian bạn đã tham gia BHXH là 18 tháng. Bạn nghỉ việc từ tháng 6/2020 đến nay sinh con là 8/2020 là 3 tháng, chưa quá 12 tháng nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. 

  Do hiện bạn đã nghỉ nên cần phải có sổ BHXH đã chốt cùng khai sinh của cháu bé để tự nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi đang cư trú để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/08/2020, 05:46:00 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định thì trong thời gian lao động nữ nghỉ thai sản 6 tháng không phải tham gia BHXH, BHYT nên nếu công ty lỡ trích trừ yêu cầu bạn đóng thì bạn phải làm việc với công ty để yêu cầu công ty làm thủ tục để BHXH hoàn trả số tiền đã thu BHXH của bạn trong 6 tháng thai sản nhé.

  Thân

 • Xem thêm     

  18/08/2020, 11:50:46 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào Cháu.

  Cháu chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn được công ty đồng ý và cháu cũng đã tuân thủ báo trước 30 ngày xem như cháu không có vi phạm gì nên cũng không phải đền bù gì cho cong ty cháu nhé.

  Do vậy, cháu hãy bàn giao công việc trước khi kết thúc, có biên bản bàn giao, đề nghị công ty thanh toán đầy đủ tiền lương và chốt sổ BHXH trả cho cháu nhé.

  Thân

   

 • Xem thêm     

  02/08/2020, 10:18:35 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Chế độ BHTN khi thôi việc do cơ quan BHXH giải quyết chi trả chứ luật sư không thể tính trước cho bạn là bao nhiêu tiền.

  Tương tự như vậy, chế độ hưởng trợ cấp BHXH một lần cũng được cơ quan BHXH giải quyết theo quy định nên nếu bạn có ý định thôi việc để hưởng những chế độ này thì nên đến cơ quan BHXH xin tham vấn trước nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  30/07/2020, 05:28:41 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn cho luật sư biết là trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì công ty có thông báo cho bạn là không tái ký hợp đồng lao động với bạn nữa hay không? từ ngày 1/7/2020 cho đến nay (31/7/2020) bạn vẫn đi làm, vẫn chấm công làm việc bình thường hay sao?

  Thân

 • Xem thêm     

  30/07/2020, 05:19:10 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luật sư không thể tư vấn cho bạn cách đối chất hay trả lời đối phó cơ quan chức năng thế nào vì đây là việc của bạn, nếu bạn thật sự đã trả tiền cho người đó và đã nộp chứng từ về cho công ty thì bạn tự khắc sẽ biết cách trình bày hay đối chất. 

  Về nguyên tắc thì mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, trước một vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm của mình thì pháp luật đều cho phép người liên quan được phép tự trình bày, được mời luật sư bảo vệ, được xuất trình các chứng cứ để chứng minh cho nội dung trình bày của mình là có cơ sở. Việc giải quyết như thế nào thì các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào nội dung, chứng cứ và quy định của pháp luật để giải quyết nên hiện không thể nói trước được. Do vậy, nếu thật sự đã trả tiền, đã nộp chứng cứ thì bạn nên tập trung suy nghĩ sẽ trình bày, đối chất và tìm kiếm chứng cứ để xuất trình vì sự thật bao giờ cũng là sự thật chứ không nên quan tâm đến việc có phải đền lại số tiền hay bị tạm giam hay không.

  Thân mến

163 Trang «<3456789>»