Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

164 Trang «<567891011>»
 • Xem thêm     

  10/06/2020, 11:46:05 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Hiện chưa có văn bản nào quy định như vậy mà theo khoản 1 điều 47 Bộ luật lao động thì khi hợp đồng hết hạn, ít nhất 15 ngày trước khi hết hạn thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  08/06/2020, 06:08:15 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Đối với hợp đồng không xác định thời hạn (không phải hợp đồng không có thời hạn) thi người lao động muốn đơn phương chấm dứt không cần thông báo lý do nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày. Người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt phải có lý do và phái báo trước ít nhất 45 ngày.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  08/06/2020, 06:00:36 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Em đóng BHXh từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020 đã được 15 tháng. Sau đó từ tháng 7/2020 tiếp tục đóng thì ...dư điều kiện hưởng chế độ thai sản em nhé nên em cứ yên tâm làm việc và nghỉ thai sản nhé

  Thân mến

 • Xem thêm     

  08/06/2020, 05:53:50 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Trong tháng 5 em làm đến hết ngày 26/5 thì nghỉ nên em hãy tự xem lại trong tháng 5 em làm thực tế bao nhiêu ngày công và tiền lương một ngày công của em là bao nhiêu thì nhân lên với số ngày công tương ứng em sẽ biết lương tháng 5 của em là bao nhiêu nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  03/06/2020, 06:10:04 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định tại khoản 4 điều 29 Luật viên chức thì:

   Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  Như vậy, việc viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải vì lý do ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục nhưng báo trước chỉ 12 ngày là vi phạm quy định hay còn gọi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật.
  Tại điều 30 Luật viên chức quy định: Tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động.

  Như vậy, đơn vị bạn có quyền xử lý viên chức này theo quy định sau đây của Bộ luật lao động nhé:

  Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  01/06/2020, 10:03:22 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định thì lao động nam phải từ đủ 60 tuổi đời và có từ đủ 20 năm tham gia BHXH thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Do vậy, nếu chồng bạn đã không còn đi làm cho người khác nữa thì có thể tự tham gia BHXH tự nguyện để khi đạt quy định về tuổi đời và số năm đã tham gia BHXH tự nguyện 

   

  Thân mến

 • Xem thêm     

  28/05/2020, 05:53:57 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vì hợp đồng cũ đã hết hạn và công ty không tái ký hợp đồng mới cho vị trí công việc đó nữa nên tốt nhất là cần phải có một thời gian ngắt quãng ra (2, 3 tuần hoặc 1 tháng) để ký lại hợp đồng mới và khi đó công ty bạn được quyền thỏa thuận để ký 1 năm, 2 năm hay 3 năm tùy ý nhé vì giống như trường hợp ký lần đầu thôi.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  28/05/2020, 05:52:15 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vì hợp đồng cũ đã hết hạn và công ty không tái ký hợp đồng mới cho vị trí công việc đó nữa nên tốt nhất là cần phải có một thời gian ngắt quãng ra (2, 3 tuần hoặc 1 tháng) để ký lại hợp đồng mới và khi đó công ty bạn được quyền thỏa thuận để ký 1 năm, 2 ăm hay 3 năm tùy ý nhé vì giống như trường hợp mới ký lần đầu thôi.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  25/05/2020, 05:28:54 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Em nghỉ ngang tức là không có đơn xin nghỉ, không có thông báo hay không chờ công ty cho phép nghỉ là trái pháp luật nhé nên công ty có quyền tạm giữ các chế độ và thủ tục không giải quyết cho em và chờ em đến để giải quyết. Do vậy, em cần đến công ty để bổ túc các thủ tục xin nghỉ cũng như được công ty giải quyết thủ tục cho nghỉ nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  25/05/2020, 05:23:36 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ý kiến của luật sư như sau:

  Trong trường hợp này phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động của công ty và ý kiến của người lao động.

  Về nguyên tắc, đối với hợp đồng 36 tháng sắp hết hạn, nếu nhận thấy người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc và công ty không có nhu cầu tái ký tiếp cho chức danh công việc là bảo vệ thì chỉ cần ra thông báo không tái ký trong thời gian 15 ngày trước khi hợp đồng 36 tháng kết thúc mà không cần phải có quyết định chấm dứt hợp đồng. Sau đó, nếu công ty có nhu cầu sử dụng lao động này ở vị trí khác thì trao đổi xem ý kiến  của người lao động có muốn tiếp tục làm việc ở vị trí mới hay không thì sẽ ký lại hợp đồng lao động cho vị trí công việc mới và nên có biên bản thỏa thuận với người lao động về mức lương, vị trí công việc, chế độ chính sách.. để người lao động hiểu là vị trí công việc cũ đã két thúc và công ty ký lại hợp đồng cho vị trí mới chứ không phả là điều chuyển công việc khác với họp đồng trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  22/05/2020, 06:07:58 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn tham gia BHXH từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2020 là đã 1 năm 4 tháng rồi, trong khi theo quy định thì chỉ cần tham gia từ đủ 6 tháng trở lên là được hưởng chế độ thai sản nhé bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  21/05/2020, 06:21:54 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định của Luật BHXH thì người lao động có tham gia BHXH tư đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 24 tháng tính đến thời điểm sinh thì được hưởng chế độ thai sản. Bạn đã tham gia được 8 tháng mới sinh là đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản rồi nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  21/05/2020, 06:19:17 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Hợp đồng lao động của bạn với công ty là 1 năm, tính từ ngày 1/7/2019 đến 1/7/2020 là chấm dứt nếu không tái ký tiếp. Trong khi đó, bạn lại ký cam kết với công ty là phải làm việc đến ngày 12/10/2020, như vậy, tính từ ngày kết thúc hợp đồng đến ngày 12/10/2020 chỉ là 3 tháng 12 ngày.

  Theo nguyên tắc chung thi hợp đồng lao động là cơ sở xác định quan hệ lao động giữa hai bên chứ không phải là tờ cam kết nên dĩ nhiên hợp đồng sẽ có giá trị hơn tờ cam kết. Đúng ra sau khi bạn ký cam kết nói trên thì công ty phải có phụ lục hợp đồng lao động xác định thời gian làm việc của bạn đến ngày 12/10/2020 thì mới hợp lý, thống nhất chung. 

  Theo quy định tại khoản 3 điều 43 Bộ luật lao động thì nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải bồi thường chi phí đào tạo. Do vậy, nếu bạn không đơn phương chấm dứt trái pháp luật thì bạn không phải bồi thường chi phì đào tạo cho dù bạn có ký bản cam kết như đã nói.

  Thân mến

   

   

 • Xem thêm     

  21/05/2020, 09:07:56 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Người lao động cần đến cơ quan BHXH để trình bày lý do quá hạn và xin cách hướng dẫn giải quyết cụ thể nhé.

  Thân

 • Xem thêm     

  21/05/2020, 08:35:36 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Công ty bạn cần xác định tạm ngừng hoạt động công ty hay tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư. Nếu chỉ tạm ngừng hoạt động dự án còn công ty vẫn hoạt động thi có quyền tuyển dụng và trả lương lao động, còn nếu tạm dừng hoạt động công ty thì không tuyển dụng lao động và trả lương trong quá trình tạm ngừng hoạt động.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  20/05/2020, 05:47:47 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi người lao động nghỉ việc thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán tiền lương và chi trả các quyền lợi, chế độ có liên quan cũng như chốt sổ BHXH để trả cho người lao động, còn việc người lao động xin hưởng trợ cấp BHTN như thế nào là chuyện của người lao động chứ không phải trách nhiệm của công ty làm thay bạn nhé.

  Thân mến 

 • Xem thêm     

  20/05/2020, 10:12:53 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Như bạn trình bày bạn đã tham gia BHXH công ty cũ 1,5 năm, sang công ty mới được 6 tháng. Như vậy, tổng thời gian bạn đã tham gia BHXH là 24 tháng. Nếu đến hết thời gian của hợp đồng là tháng 12/2020 thì tổng thời gian tham gia của bạn khoảng trên 30 tháng thì cho dù từ đây đến khi sinh nếu bác sĩ có yêu cầu nghỉ dưỡng thai gì thì cũng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản bạn nhé vì theo quy định chỉ cần tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên đã đủ điều kiện hưởng thai sản.

  Thân mến

  Thân mến 

 • Xem thêm     

  18/05/2020, 09:46:15 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

   1/ Việc công ty thu giữ bằng cấp bản chính của bạn khi bạn được tuyển dụng vào công ty là vi phạm pháp luật vì theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2012 là cấm người sử dụng lao động có hành vi này. Do vậy, không cần đợi đến khi nghỉ việc mà ngay từ bân giờ bạn có quyền yêu cầu công ty phải trả lại bằng đại học bản chính cho bạn. Nếu công ty không trả thì bạn có thể làm đơn trình bày đề nghị phòng lao động thương binh xã hội hoặc thanh tra lao động thuộc sở lao động thương binh xã hội can thiệp giải quyết cho bạn.

  2/ Về vấn đề nghỉ việc thì đây là thỏa thuận nghỉ việc nên nếu công ty đồng ý cho bạn nghỉ việc và yêu cầu làm thêm 2 tháng nữa thì bạn cứ làm đến khi đó thì công ty giải quyết cho nghỉ việc.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  12/05/2020, 09:37:02 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vì công ty bạn làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật nên mỗi tháng công ty bố trí cho bạn nghỉ bù 4 ngày (là 4 ngày chủ nhật bạn đã đi làm). Tuy nhiên, tính trong 3 năm qua số ngày nghỉ bù nhưng bạn không nghỉ hết đến 50 ngày và nay bạn hỏi nếu không dùng hết số ngày nghỉ bù thì có được tính trả lại thành tiền hay không.

  Thât ra thì việc công ty bố trí nghỉ bù là để bạn có thời gian nghỉ ngơi nhằm tái tạo lại sức lao động nên việc bạn không nghỉ bù hết số ngày được bố trí thì nên xem lại vi cứ ham công tiếc việc mà xem nhẹ sức khỏe như vậy là không được. Tiền bạc đôi khi cũng cần nhưng lại không mua được sức khỏe bạn nhé.

  Mục đích là để nghỉ bù còn việc không nghỉ bù thì có được thanh toán lại bằng tiền hay không bạn nên hỏi lại công ty, xem lại các quy định nọi bộ của công ty để xem trong trương hợp này có được nhận tiền thay cho những ngày chưa nghỉ đó hay không chứ pháp luật lao động không quy định cụ thể về vấn đề này.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  09/05/2020, 04:17:24 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn muốn hưởng trợ cấp BHTN thì thủ tục hồ sơ là phải có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty, sổ BHXH đã chốt kèm theo CMND và hộ khẩu nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nghỉ việc để cơ quan BHXH giải quyết chế độ hưởng BHTN  cho bạn. Trong thời gian hưởng BHTN vì bạn không có việc làm, không đóng BHXH nên thời gian tham gia BHXH sẽ tạm ngừng cho đến khi bạn có việc làm tiếp tục tham gia BHXH.

  Về thời gian đã tham gia BHXH nếu liên tục thì tốt còn ko liên tục thì cũng không sao vì cơ quan BHXH sẽ cộng dồn các khoảng thời gian đã tham gia BHXH để giải quyết các chế độ về quyền lợi BHXH.

  Thân mến

164 Trang «<567891011>»