Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

491 Trang 12345>»
 • Xem thêm     

  30/03/2024, 10:02:35 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào em!

  Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì nếu em đang là lao động duy nhất trong gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng thành viên trong gia đình không còn khả năng lao động thì em sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. 

  Theo nội dung em trình bày thì gia đình em chỉ có hai người: em và mẹ đã trên 68 tuổi không còn khả năng lao động nên em có thể làm đơn trình bày gồi đến Hội đồng nghĩa vụ quan sự địa phương để xin đươc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định em nhé.

  Chúc em thành công

  Thân mến!

 • Xem thêm     

  25/02/2024, 10:37:42 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động thì thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là 06 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

  Như vậy, trường hợp của bạn tuy vô ý làm mất tài sản của công ty trị giá 170 tr nhưng đã quá 6 tháng trôi qua nhưng công ty không tiến hành trình tự và thủ tục xử lý yêu  cầu bồi thường thiệt hại theo quy đụnh thì nay không thể yêu cầu bạn bồi thường nữa vì đã hết thời hiệu xử lý, giả quyết.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  17/02/2024, 10:21:49 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bạn có thể tìm hiểu nội dung Luật nghĩa vụ quân sự trên mạng để biết các trường hợp quy định được miễn hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  17/02/2024, 10:19:15 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo nội dung bạn trình bày thì gia đình bạn chỉ có hai người: bạn và mẹ già đã 68 tuổi. Như vậy, do bạn đang là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng mẹ già đã hết tuổi lao động, không có khả năng lao động nên bạn được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  28/12/2023, 08:21:46 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bán án đã xử là vô hiệu hóa giao dịch và  người bán phải trả lại tiền cho bạn chứ không phải trả đất cho bạn. Do vậy, nếu người có nghĩa vụ không thực hiện thì bạn có quyền làm đơn gời cơ quan thi hành án dân sự để yêu cầu tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực và cơ quan thi hành án dân sự sẽ thú lý, ra quyết định thi hành án theo yêu cầu và tổ chức cưỡng chế việc thi hành bản án cho bạn nhé.

  Thân mến.

 • Xem thêm     

  28/12/2023, 08:16:51 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Cơ sở pháp lý mà bạn hỏi được quy định tại Điều 1 của Luật đất đai năm 1993 như sau:

  "Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Nhà nước còn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong Luật này gọi chung là người sử dụng đất".

  Thân mến!

 • Xem thêm     

  07/12/2023, 12:10:34 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn mua chiếc xe từ cửa hàng nào thì căn cứ vào hợp đồng mua bán xe, cửa hàng bán xe sẽ tiến hành thủ tục sang tên chiếc xe cho bạn nếu hai bên có thỏa thuận trách nhiệm này thuộc về cửa hàng bán xe trong hợp đồng. Do vậy, bạn hãy liên hệ cửa hàng và đốc thúc việc sang tên xe cho mình. Việc thay đổi quy định pháp luật trong từng thời điểm là việc chung của quốc gia nhằm cải tiến và quản lý tốt hơn phương tiện xe cơ giói chứ không gây khó khăn cho việc đăng ký, sang tên xe của người dân nếu chiếc xe cửa hàng bán cho bạn có đầy đủ giấy tờ hợp lệ chứng minh tài sản thì việc đăng ký sang tên không có gì trở ngại.

  Thâm mến!

   

 • Xem thêm     

  07/12/2023, 12:04:20 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trước đây đơn vị bạn có ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn bằng thông báo và thông báo đó đã gởi đến công ty mà đơn vị bạn là cổ đông mà không nhận được bất cứ ký kiến hay thắc mắc gì và người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đầy đủ các quyề và nghĩa vụ của mình như thông báo của đơn vị bạn thì coi như không có vấn đề gì nữa. Nay đơn vị bạn thay đổi hình thức ủy quyền từ thông báo bằng giấy ủy quyền thì thời gian ủy quyền tính từ ngày ký văn bản ủy quyền chứ không thể lùi thời gian vài năm về trước được bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  07/12/2023, 11:57:48 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo nội dung trình bày của bạn thì thửa đất này cha mẹ ban khai hoang  để ở và sử dụng từ năm 1976 nhưng đến năm 1998 thì bố mẹ bạn mất và bạn là người tiếp tục ở và canh tác từ năm 1998 đến nay. Như vậy, nay bạn tiến hành làm hồ sơ xin cấp giấy chưng nhận thì nếu nếu xác nhận thời điểm sử dụng của thửa đất của cha mẹ bạn thì là năm 1976 còn nếu thời điểm sử dụng của bạn là 1998.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  23/11/2023, 11:08:02 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của Luật các tổ chức tìn dụng thì các chi nhánh của ngân hàng là đơn vị trực thuộc của ngân hàng, có trách nhiệm thực hiện một phần hay toàn bộ các chức năng kinh doanh, giao dịch về tài chính, tín dụng của ngân hàng trên cơ sở ủy quyền của ngân hàng. 

  Do vậy, việc hội sở ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh sau đó ủy quyền cho chính nhánh thực hiện là chuyện bình thường và phù hợp đồng quy bạn nhé. Trong trường hợp này, chứng thư vẫn do hợi sở phát hành còn việc thực hiện chứng thư, quyền và trách nhiệm là do chính nhánh thực hiện trên cơ sở ủy quyền của hội sở và hội sở vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm chính đối với chứng thư phát hành này.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  23/11/2023, 11:01:59 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc nâng lương là theo nội dung quy chế nâng lương của đơn vị mà thực hiện nên không lệ thuộc vào việc cải cánh hay không cải cách. Việc cải cách (nếu có) là chính sánh, đường lối chung về tiền lương trong điều kiện kinh tế và tình hình sinh hoạt sao cho phù hợp để đảm bảo việc trả lương đi vào thực tiễn cuộc sống, giữ chân được người tài và phát huy được súc mạnh của nguồn lực xã hội. Còn chi tiết thế nào thì từng ngành, lĩnh vực, khu vực sẽ có những quy định riêng phù hợp chính sách chung. Do vậy, không thể nói rằng khi cải cảnh lương thì người có thâm niên 13 năm cũng có tiền lương bằng người có thâm niên 15 hay 20 năm bạn nhé.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  23/11/2023, 10:55:02 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật sư tư vấn như sau:

  Theo nội dung bạn trình bày thì phần đất 100m2 đã được cấp giấy chứng nhận. Còn lại phần đất 40m2 sau nhà không được cấp giấy chứng nhận và hiện đang được địa phương cho hộ khác thuê vì cho rằng đất này do  Nhà nước quản lý. Vậy xin hỏi bạn phần đất 40m2 này nguồn gốc xuất phát từ đâu? nếu do gia đình bạn khai hoang, nhận chuyển nhượng hay được giao, cấp thì có chứng cứ gì không? từ trước đâến nay gia đình bạn có quản lý, sử dụng phần đất này không? có kê khai đăng ký sử dụng và nộp nghĩa vụ thuế má gì không? Nếu không thì xem như phần đất này không thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn. Nếu có chứng cứ về những vấn đề như luật sư đã trình bày thì nay việc chính quyền cho người khác thuê mà ko có ý kiến của gia đình bạn là không đúng quy định nên gia đình bạn có quyền khiếu nại yêu cầu giải quyết hoặc khởi kiện ra tòa án để giải quyết.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  23/11/2023, 10:46:56 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật sư tư vấn như sau:

  1/ Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 thì hiện nay không có loại hợp đồng lao động thời vụ/mùa vụ nữa mà chỉ có hai loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn đến 36 tháng. 

  Như vậy, đối với loại hợp đồng lao động bạn đang ký với lao động có thời hạn 04 tháng được xem là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  2/ Theo quy định hiện nay thì khi bạn giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì bạn phải kê khai và tham gia BHXH cho người lao động theo quy định củ Luật HHXH.

  3/ Khi chi trả thu nhập hàng tháng cho người lao động thì bản phải tạm khấu trừ thuế TNCN 10% để nộp cho Nhà nước và cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để người lao động tiến hành thủ tục hoàn thuế sau khi hết thời hạn 04 tháng mà hai bên không ký gia hạn hợp đồng lao động.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  06/11/2023, 04:57:28 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn phải liên hệ chi tiết tại nơi bạn nộp hồ sơ để biết thời gian giải quyết cụ thể là bao lâu vì thông thường thời gian hẹn trả kết quả sẽ thể hiện trong biên nhận hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nếu có trở ngại cần thêm thời gian thì bạn được quyền được thông báo lý do trở ngại là gì, có hợp lý hay không và thời gian dự kiến trả kết quả là như thế nào? Nếu không đồng ý thì có quyền thực hiện khiếu nại, phản ánh vidệc chậm giải quyết hs để yêu cầu thủ trưởng cơ quan đang tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết cho bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  06/11/2023, 04:52:48 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định của pháp luật thì việc thế chấp tài sản để vay tín dụng ở ngân hàng phải được đăng ký giao dịch đảm bảo để đảm bảo quy trình, thủ tục giao dịch được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. 

  Do vậy, nếu việc thế chấp chỉ có hợp đồng công chứng nhưng không tiến hành việc đăng ký giao dịch đảm bảo (bạn gọi là đăng ký thế chấp) thì khi tranh chấp xảy ra phải đưa nhau ra tòa thì tòa án nhiều khả năng sẽ không công nhận giao dịch đảm bảo này có giá trị vì không thực hiện đúng hình thức theo quy định của pháp luật bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  06/11/2023, 04:46:34 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Không rõ bạn muốn nói phụ cấp KTT trong khối nào: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hay cơ quan hành chính Nhà nước? Nếu là trong các doanh nghiệp thì phụ cấp KTT là phụ cấp quản lý (chức vụ) trong doanh nghiệp nên phụ cấp này sẽ được nhân với mức lương căn bản để tính vào tiền lương hàng tháng để nhận chứ không nhân với phụ cấp công vụ gì đâu bạn.

  Thân mến!

 • Xem thêm     

  06/11/2023, 04:38:58 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật sư xem nội dung ý kiến của bạn và phản hồi như sau:

  1/ Chi phí quản lý và trách nhiệm bảo hành là hai chuyện khác nhau. Theo đó, chi phí quản lý được cư dân trong chung cư, dự án chung cư đóng cho ban quản trị theo thống nhất của Hội nghị nhà chung cư để Ban QT thu và vận hành, sử dụng quỹ theo đúng mục đích sử dụng. Thường chi phí này sẽ đóng khi được nhận bàn giao nhà mà không phân biệt nhà nhận có sử dụng hay không. Trong khi đó, trách nhiệm bảo hành nhà là trách nhiệm của chủ đầu tư phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ, nhà dự án. Theo đó thì rong thời gian BH thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm BH đối với công trình nhà đã bán cho khách hàng. Vì vậy, trong thời gian BH vẫn phải đóng phí quản lý vì nhà đã được bàn giao.

  2/ Tiền ký quỹ nếu nhà thầu đí đóng dùm cho chủ nhà và ghi tên người nộp là nhà thầu thì dĩ nhiên nhà thầu sẽ phải đến nhận lại từ chủ đầu tư và hoàn trả lại cho chủ nhà theo thỏa thuận của hai bên.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  20/10/2023, 05:07:41 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định pháp luật mà bạn trích dẫn đính kèm trong câu hỏi thì hành vi vi phạm của bạn sẽ bị phạt tiền ớ mức 4 triệu đồng (khung phạt từ 3 đến 5 triệu đồng thì sẽ lấy mức giữa là 4 triệu đồng để phạt). Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện, bình ác quy và ngư cụ chứ xe gắn máy của bạn không bị tịch thu theo quy định này.

  Thấn mến

 • Xem thêm     

  18/10/2023, 04:01:57 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn có hai căn nhà, có hộ khẩu thường trú tại căn nhà cho thuê (nhà 1) còn căn nhà hiện đang ở (nhà 2) thì chỉ đăng ký tạm trú trong khi bạn lại thực tế cư trú, sinh sống thường xuyên tại căn nhà thứ 2 chứ không phại tại căn thứ 1 (căn nhà cho thuê) nên công an yêu cầu bạn chuyển hộ khẩu về đăng ký tại căn nhà thứ 2 là hợp lý, có cơ sở mà bạn nên thực hiện để đảm bảo thực hiện quy định về Luật cư trú bạn nhé vì nơi thường trú là nơi bạn thường xuyên sinh sống là tại căn nhà thứ 2 chứ ko phãi căn nhà thứ 1.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  18/10/2023, 03:55:08 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10479)
  Số điểm: 58059
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  Theo như bạn cho biết thì sổ hồng mang tên hai vơ chồng bạn. Tuy nhiên, chồng bạn đã mất từ năm 2000 nên nay bạn muốn sang tên sổ hồng qua tên bạn thì thực hiện như thế nào?

  Vấn đề này liên quan đến quy định thừa kế tài sản, cụ thể như sau:

  Tài sản là quyền sử dụng đất và căn nhà được xác định là thuộc sở hữu chung của 02 vơ chồng nên khi chồng mất thì 1/2  giá trị tài sản là của ng vợ và 1/2 giá trị tài sản còn lại là di sản của người chống chết để lại.

  Trường hợp người chồng chết có để lại di chúc và di chúc được xem là có giá trị pháp lý thì thực hiện việc định đoạt 1/2 giá trị tài sản của người chồng theo nội dung di chúc. Trường hợp người chống chết ko để lại di chúc thì 1/2 giá trị di sản đó sẽ chia theo quy định của pháp luật: Chia đều cho các đồng thừa kế thuộc hàng thứ nhất của người chồng đã chết (bao gồm cha, mẹ, vợ và các con của người đã chết) mỗi người được hưởng 1 phần bằng nhau. Như vậy, người vợ ngoài việc hưởng 1/2 giá trị tài sản của mình thì còn được thừa kế từ chồng 1 phần trong phần di sản của người chồng đã chết để lại.

  Như vậy, người vợ nếu muốn sang tên toàn bộ tài sản này phải được sự đồng ý của các ng thừa kế theo di chúc (nếu người chồng có chỉ định bằng di chúc) hoặc các đồng thừa kế thuộc hàng thứ nhất của người chồng đã chết (nếu thừa kế theo pháp luật) đồng ý để cho người vợ toàn quyền đứng tên và định đoạt. Khi ấy, cần tiến hành thủ tục khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng. Sau đó tiền tiến hành sang tên trước bạ tài sản theo quy định để qua tên người vợ.

  Thân mến

   

491 Trang 12345>»