Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

164 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  18/05/2021, 05:38:18 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Luật sư trao đổi như sau:

  Lao động nước ngoài bên công ty em đã được cấp giấy phép lao động và gia hạn theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 140/2018/NĐ-CP. Nay nghị định 152/2020/NĐ-CP đã thay thế và bãi bỏ các văn bản trên kể từ ngày 15/2/2021 nên việc cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài phải thực hiện theo văn bản mới này.

  Theo đó, giấy phép lao động đã cấp co người lao động này sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 30/7/2021 và tiến hành làm lại hồ sơ xin cấp giấy phép lao động dựa trên hợp đồng lao lao động không xác định thời hạn đã ký sau ngày 15/02/2021 theo nghị định 152 nói trên.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  03/05/2021, 09:46:46 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động quy định:

  Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

  a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

  c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

  Như vậy, pháp luật chỉ quy định thời gian phải thông báo trước là tối thiểu chứ không quy định tối đa nên người lao động chỉ cần chấp hành quy định báo trước thời gian tối thiểu là đúng quy định mà người sử dụng lao động không có quyền yêu cầu người lao động về thời gian tối đa.

  Mặt khác, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng là quyền mà pháp luật lao động dành cho người lao động không phụ thuộc vào ý kiến của người sử dụng lao động nên người sử dụng lao động không có quyền can thiệp, gây khó khăn cho người lao động trong trương hợp này.

  Vài ý kiến trao đổi để bạn rõ hơn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/04/2021, 03:45:58 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi muốn tính một ngày lương  để trừ tiền lương ủng hộ thì phải tính một ngày lương cụ thể của tháng bị tính của một cá nhân chứ không thể tính một ngày lương chung chung được. Như vậy. Nếu tháng bị tính có tất cả 26 ngày đi làm thực tế thì phải lấy tổng tiền lương của một cá nhân trong tháng bị trừ chia cho 26 ngày công đi làm mới chính xác.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/04/2021, 05:50:45 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo như bạn tình bày thì hợp đồng lao động trước hết hạn từ tháng 10/2020 nhưng người lao động vẫn làm việc bình thường cho đến nay công ty chưa ký lại hợp đồng lao động khác. Như vậy, căn cứ khoản 2 điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động trước đây đã trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

  Căn cứ quy định tại điểm a khoàn 1 điều 35 Bộ luật lao động thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần thông báo lý do nhưng phải chấp hành việc thông báo trước ít nhất 45 ngày. Do vậy, nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì em gái bạn chỉ cần làm một thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (không cần thông báo lý do, không cần ý kiến đồng ý của công ty) và thông báo thời hạn báo trước 45 ngày (tính luôn ngày thứ 7, chủ nhật) để nghỉ việc. Kết thúc 45 ngày thông báo trước thì em gái bạn có quyền bàn giao và nghỉ việc mà công ty không có quyền gây khó khăn gì cho ngươi lao động.

  Khi gời thông báo nghỉ việc báo trước 45 ngày cần gời cho văn phòng hoặc phòng tổ chức hành chính nhân sự của công ty là những nơi  thay mặt công ty nhận văn bản, đơn từ gời đến và phải có ký nhận, ngày nhận để làm căn cứ tính 45 ngày báo trước. Khi nghỉ việc cần có biên bản bàn giao công việc để xác định trách nhiệm đã bàn giao hoàn tất mọi công việc chứ tuyệt đối không được nghĩ ngang, nghỉ không bàn giao thì công ty sẽ vịn vào lý do này gây khó khăn cho người lao động.

  Về quyền lợi thì công ty phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho đến khi nghỉ việc, tiền phép năm của những ngày phép trong năm chưa nghỉ hết, chốt sổ BHXH để trả cho người lao động và có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để người lao động nộp hồ sơ xin hưởng BHTN.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  25/04/2021, 09:35:19 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi chứ có chủ trương và quy định cho giai đoạn năm 2021 - 2025 thì vẫn áp dụng theo những quy định trước đó đang còn có hiệu lực và chưa bị thay đổi.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  17/04/2021, 09:02:43 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo như bạn trình bày thì kết quả chốt BHTN của bạn bị thiếu 8 tháng. Mà 8 tháng này được xác định là thời gian bạn công tác tại trường tiêu học trước khi chuyển đến trường THCS. Như vậy, thì trước tiên bạn phải xác định trong thời gian bạn công tác tại trương tiểu học là từ khi nào đến khi nào? trong thời gian đó thì có tham gia BHTN đầy đủ hay không? trường tiểu học có trích tiền lương của bạn để đóng BHTH cho bạn hay không?

  Nếu bạn khẳng định có tham gia đầy đủ , trương tiều học hàng tháng có trích tiền lương của bạn để tham gia BHTN thì việc thiếu 8 tháng này thuộc tar1ch nhiệm của trường tiểu học nên bạn phải liên hệ đến trường tiểu học để hỏi lại cho rõ và yêu cầu giải quyết cho bạn để bạn có đầy đủ thông tin và cơ sở cũng như điều kiện để xin hưởng BHTN.

  Trường hợp việc giải quyết không mang lại hiệu quả, không thể chờ đọi vì sẽ troe64 thời hạn nộp hồ sơ xin hưởng BHTN thì bạn có thể bỏ qua 8 tháng đó để tiếp tục nộp hồ sơ xin hưởng BHTN cho thời gian tham gia đã được chốt sau này. Riêng 8 tháng đó bạn sẽ khaonh lại và yêu cầu trường tiểu học phải có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng cho bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  17/04/2021, 08:54:16 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định tại điều 62 Bộ luật lao động năm 2019 thì khi bạn được công ty nận vào đào tạo nghề thi hai bên sẽ ký kết hợp đồng đào tạo nghề, theo đó bạn phải cam kết thời gian làm việc cho công ty sau khi được đào tạo nghề. Do vậy, nếu sau khi đươc đào tạo nghề và trên cơ sở bạn đã cam kết thời gian làm việc cho công ty sau khi được đào tạo nghề mà bạn không chịu làm việc thì bạn đã vi phạm cam kết và phải bồi hoàn chi phí đào tạo nghê cho công ty.

  Tại khoản 3 điều 40 Bộ luật lao động cũng quy định nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải bồi thường chi phí đào tạo nghề cho ngươi sử dụng lao động. Theo đó, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động mà bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì không phải bồi thườn chi phí đào tạo nghề.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  16/04/2021, 12:03:29 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Ngoài chế độ trợ cấp thôi việc mà doanh nghiệp chi trả cho bạn thì bạn còn được hưởng chế độ trợ cấp BHTN cho thời gian 11 năm 11 tháng bạn đã tham gia nên bạn đến Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động thương binh và xã hội nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ xin hưởng chế độ. Đối với thời gian tham gia BHXH bắt buộc 33 năm 7 tháng thì bạn nên bảo lưu để đến khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu sẽ làm hồ sơ để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  12/04/2021, 05:28:50 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi người lao động vi phạm nội quy, kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật lao động theo nội quy lao động đã ban hành và quy định của pháp luật lao động chứ ko có quyền phạt tiền người lao động. 

  Về thưởng hiệu suất tức hiệu quả lao động thì căn cứ theo quy định nội bộ của công ty và hiệu suất lao động thực tế của từng nhân viên mà tiến hành. Có thể trước đây trong hợp đồng lao động ko quy định cũ thể việc thưởng hiệu suất nhưng để cụ thể hơn về vấn đề này thì trong phụ lục lao động công ty có quyền đưa nội dung này vào thỏa thuận với người lao động để hai bên ký kết.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  12/04/2021, 09:28:50 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc là có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Do vậy, nếu khi ký HĐLĐ không xác định thời hạn bạn thấy chức danh công việc của mình khác với trước đó thì bạn có quyền trao đổi, thỏa thuận lại với NSDLĐ cho rõ ràng để có điều chỉnh lại rồi mới ký nhé. Trường hợp bạn đã đọc lại hợp đồng, không có trao đổi hay ý kiến bất cứ nội dung gì và đã ký vào hợp đồng thì đó là căn cứ để hai bên thực hiện.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  11/04/2021, 09:05:01 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Câu hỏi của em rất hay! Việc nghiên cứu kỹ mọi vấn đề làm cho chúng ta thêm tự tin áp dụng pháp luật có đúng ko nào! 

  Tại khoản 1 điểu 61 Bộ luật lao động quy định:

   Tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời hạn tập nghề không quá 03 tháng.

  Và khoản 5 có quy định:

  Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

  Như vậy, vì là người tập nghề chưa đủ các điều kiện để trở thành người lao động chính thức, chưa được ký kết hợp đồng lao động nên họ phải tập nghề để có thể nhận vào làm một vị trí công việc nhất định và sẽ được ký kết hợp đồng lao động nếu đạt yêu cầu và nếu trong thời gian tập nghề mà có trực tiếp hoặc tham gia vào lao động thì ngoài mức lương tập nghề, họ còn được trả lương cho quá trình lao động do hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, mức lương thỏa thuận đó có thể bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định do như đã nói trên: Người tập nghề chưa phải là lao động chính thức.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  08/04/2021, 04:08:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn mới đi làm 2 tuần lễ chưa ký kế hợp đồng lao động và xin nghỉ việc vì không thể tiếp tục làm nữa. Việc bạn xin nghỉ việc và được quản lý đồng ý cho nghỉ thì không hể nói là bạn tự ý nghỉ ngang, vì nghỉ ngang tức là nghỉ không xin phép và nghỉ ngay lập tức. Quản lý nói bạn nghỉ ngang để không trả lương 2 tuân cho bạn là viện cớ nhằm không rả lương cho bạn thôi.

  Trong trường hợp này bạn cũng không thể nhờ đến cơ quan chức năng nào giúp cho bạn vì bạn làm mới có hai tuần, chứ ký hợp đồng lao động, không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh quan hệ lao động cho bạn nên tốt nhất là bạn thương thảo với quản lý để xin nhận lương 2 tuần đi làm của mình. Trường hợp họ không trả thì xe như bài học kinh nghiệm cho bạn chứ cũng không biết làm sao để cơ quan chức năng giúp và bảo vệ cho bạn trừ khi bạn có chứng cứ chứng minh đi làm 2 tuần lễ. Lần sau nếu có nghỉ thì luật sư khuyên bạn chờ nhận tiền lương xong thì hãy nghỉ bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  02/04/2021, 04:50:35 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Công ty không có quyền để yêu cầu bạn phải cam kết không làm trong cùng ngành trong thời gian 3 năm sau khi nghỉ việc vi như vậy là vi phạm quyền tự do làm việc của bạn mà pháp luật lao động đã bảo hộ. Do vậy, bạn không phải làm theo mẫu đơn xin nghỉ việc do công ty cung cấp mà làm theo đơn do bạn tự soạn thảo. 

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/03/2021, 05:25:23 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn mới đi làm 15 ngày thì gia đình có việc nên buộc phải nghỉ. Tuy nhiên, việc bạn thông báo nghỉ như vậy là chưa hợp lý, không đúng thủ tục quy định. Bạn phải làm đơn trình bày lý do xin nghỉ việc và chờ công ty bố trì, sắp xếp cho nghỉ chứ không thể cứ có việc là nghỉ ngang và chỉ báo miệng cho cấp quản lý trực tiếp như vậy là không ổn bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/03/2021, 11:59:20 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luậtt sư chỉ tư vấn pháp luật, không giúp tính lương như kế toán bạn ơi!

  Thân

 • Xem thêm     

  26/02/2021, 11:58:09 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ý kiến của luật sư như sau:

  1/ Về thủ tục nghỉ hưu trước tuổi thi bạn phải liên hệ công ty nơi bạn đang làm việc và có ý định nghỉ hưu trước tuổi để nơi đây hướng dẫn và thực hiện thủ tục giúp bạn vì theo quy định thì người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ thủ tục cho ngươi lao động nếu đủ điều kiện.

  2/ Về tính bình quân tiền lương đóng BHXH. Tuy luật sư không tính trực tiếp cho bạn vì vấn đề này cơ quan BHXH sẽ tính cho bạn nên bạn không cần phải tính chi tiết làm gì. Tuy nhiên, luật sư cũng trao đổi với bạn về mặt nguyên tắc như sau: Bạn có hai giai đoạn làm việc: Từ tháng 1/1992 đến tháng 8/2008, bạn làm trong doanh nghiệp nhà nước nên tiền lương của bạn do nhà nước quy định nên thơi điểm trước ngày 1/1/1995, tính tiền lương bình quân tham gia BHXH của 05 năm cuối. Thời gian từ 1/1/1995 đến tháng 8/2008, tính tiền lương bình quân tháng tham gia BHXH. Lấy tiền lương bình quân tháng tham gia BHXH của hai thời điểm nói trên đế tính bình quân tiền lương tháng tham gia BHXH giai đoạn lương theo quy định của nhà nước. 

  Đối với giai đoạn tiền lương do doanh nghiệp quyết định thì tiếp tục tính bình quân tiền lương tháng tham gia BHXH.

  Sau đó, lấy tiền lương tháng bình quân tham gia BHXH gai đoạn lương do nhà nước quyết định và lương do công ty quyết định để tính bình quân tiền lương của cả hai gian đoạn này làm căn cứ tính chế độ.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  22/02/2021, 05:13:02 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn tham khảo các quy định sau đây trong Bộ luật lao động có liên quan đến vấn đề bạn hỏi nhé:

  Điều 99. Tiền lương ngừng việc

  Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

  b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

  Và tại khoản 1 điều 139 quy định:

  Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 05:56:28 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  1/ Bạn muốn nghỉ việc thì cũng nên làm đơn từ thông báo nghỉ gởi đến công ty đàng hoàng đề thông báo nghỉ nhé chứ không nên nghỉ ngang không kèn không trống như thế thì công ty biết thế nào mà giải quyết hồ sơ và chế độ cho bạn nhỉ!.

  2/ Tháng 4 và tháng 5/2017 nghỉ không lương tức nghỉ việc không hưởng lương, công ty không trả lương thì không tham gia BHXH cho bạn trong hai tháng này nên bạn không phải lo là trùng đóng BHXH với bên công ty mới bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 05:51:53 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn muốn hỏi và đề nghị luật sư tư vấn cho mình thì lịch sự tối thiểu khi trình bày là bạn cũng nên chào hỏi luật sư, chứ bạn nói trống không như thế này thì nói thật luật sư không biết bạn muốn hỏi ai để mà tư vấn!

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 10:02:58 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10481)
  Số điểm: 58069
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi giữa công ty và người lao động phát sinh quan hệ lao động thì mọi hành xử phải dựa trên hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty đã ban hành. Do vậy, công ty không thể o ép người lao động hay muốN hành xử thế nào cũng được và người lao động hiện nay cũng không thụ động cam chịu mà có quyên lên tiếng đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình hoặc thông qua công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước về lao động dể yêu cầu can thiệp, giải quyết kịp thời thì quan hệ lao động mới có thể bên vững được.

  Theo quy định tại điều 112 Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thì tết âm lịch người lao động được nghỉ 05 ngày (Luật trước đây quy định được nghỉ 04 ngày: 01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm). Do vậy, đơn vị sử dụng lao động có thể bố trí cho người lao động nghỉ 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm hoặc 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm tùy tình hình cụ thễ mỗi nơi. Ngoài ra, vì mùng 2 và mùng 3 tết trùng vào thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động còn được nghỉ bù vào hai ngày tiếp theo. Như vậy, tổng số ngày ngày được nghỉ tết AL năm nay là 07 ngày. Nếu huy động người lao động làm thêm vào ngày nghỉ tết thì phải trả lương bằng 300% theo quy định. Việc công ty cho nghỉ tết không đúng, huy động làm thêm nhưng trả lương không đúng quy định pháp luật lao động thì người lao động có quyên phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để yêu cầu kiểm tra, giải quyết.

  Thân mến

164 Trang «<2345678>»