Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

163 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  02/04/2021, 04:50:35 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Công ty không có quyền để yêu cầu bạn phải cam kết không làm trong cùng ngành trong thời gian 3 năm sau khi nghỉ việc vi như vậy là vi phạm quyền tự do làm việc của bạn mà pháp luật lao động đã bảo hộ. Do vậy, bạn không phải làm theo mẫu đơn xin nghỉ việc do công ty cung cấp mà làm theo đơn do bạn tự soạn thảo. 

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/03/2021, 05:25:23 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn mới đi làm 15 ngày thì gia đình có việc nên buộc phải nghỉ. Tuy nhiên, việc bạn thông báo nghỉ như vậy là chưa hợp lý, không đúng thủ tục quy định. Bạn phải làm đơn trình bày lý do xin nghỉ việc và chờ công ty bố trì, sắp xếp cho nghỉ chứ không thể cứ có việc là nghỉ ngang và chỉ báo miệng cho cấp quản lý trực tiếp như vậy là không ổn bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/03/2021, 11:59:20 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luậtt sư chỉ tư vấn pháp luật, không giúp tính lương như kế toán bạn ơi!

  Thân

 • Xem thêm     

  26/02/2021, 11:58:09 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ý kiến của luật sư như sau:

  1/ Về thủ tục nghỉ hưu trước tuổi thi bạn phải liên hệ công ty nơi bạn đang làm việc và có ý định nghỉ hưu trước tuổi để nơi đây hướng dẫn và thực hiện thủ tục giúp bạn vì theo quy định thì người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ thủ tục cho ngươi lao động nếu đủ điều kiện.

  2/ Về tính bình quân tiền lương đóng BHXH. Tuy luật sư không tính trực tiếp cho bạn vì vấn đề này cơ quan BHXH sẽ tính cho bạn nên bạn không cần phải tính chi tiết làm gì. Tuy nhiên, luật sư cũng trao đổi với bạn về mặt nguyên tắc như sau: Bạn có hai giai đoạn làm việc: Từ tháng 1/1992 đến tháng 8/2008, bạn làm trong doanh nghiệp nhà nước nên tiền lương của bạn do nhà nước quy định nên thơi điểm trước ngày 1/1/1995, tính tiền lương bình quân tham gia BHXH của 05 năm cuối. Thời gian từ 1/1/1995 đến tháng 8/2008, tính tiền lương bình quân tháng tham gia BHXH. Lấy tiền lương bình quân tháng tham gia BHXH của hai thời điểm nói trên đế tính bình quân tiền lương tháng tham gia BHXH giai đoạn lương theo quy định của nhà nước. 

  Đối với giai đoạn tiền lương do doanh nghiệp quyết định thì tiếp tục tính bình quân tiền lương tháng tham gia BHXH.

  Sau đó, lấy tiền lương tháng bình quân tham gia BHXH gai đoạn lương do nhà nước quyết định và lương do công ty quyết định để tính bình quân tiền lương của cả hai gian đoạn này làm căn cứ tính chế độ.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  22/02/2021, 05:13:02 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn tham khảo các quy định sau đây trong Bộ luật lao động có liên quan đến vấn đề bạn hỏi nhé:

  Điều 99. Tiền lương ngừng việc

  Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

  b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

  Và tại khoản 1 điều 139 quy định:

  Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 05:56:28 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  1/ Bạn muốn nghỉ việc thì cũng nên làm đơn từ thông báo nghỉ gởi đến công ty đàng hoàng đề thông báo nghỉ nhé chứ không nên nghỉ ngang không kèn không trống như thế thì công ty biết thế nào mà giải quyết hồ sơ và chế độ cho bạn nhỉ!.

  2/ Tháng 4 và tháng 5/2017 nghỉ không lương tức nghỉ việc không hưởng lương, công ty không trả lương thì không tham gia BHXH cho bạn trong hai tháng này nên bạn không phải lo là trùng đóng BHXH với bên công ty mới bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 05:51:53 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn muốn hỏi và đề nghị luật sư tư vấn cho mình thì lịch sự tối thiểu khi trình bày là bạn cũng nên chào hỏi luật sư, chứ bạn nói trống không như thế này thì nói thật luật sư không biết bạn muốn hỏi ai để mà tư vấn!

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/01/2021, 10:02:58 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Khi giữa công ty và người lao động phát sinh quan hệ lao động thì mọi hành xử phải dựa trên hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty đã ban hành. Do vậy, công ty không thể o ép người lao động hay muốN hành xử thế nào cũng được và người lao động hiện nay cũng không thụ động cam chịu mà có quyên lên tiếng đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình hoặc thông qua công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước về lao động dể yêu cầu can thiệp, giải quyết kịp thời thì quan hệ lao động mới có thể bên vững được.

  Theo quy định tại điều 112 Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thì tết âm lịch người lao động được nghỉ 05 ngày (Luật trước đây quy định được nghỉ 04 ngày: 01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm). Do vậy, đơn vị sử dụng lao động có thể bố trí cho người lao động nghỉ 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm hoặc 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm tùy tình hình cụ thễ mỗi nơi. Ngoài ra, vì mùng 2 và mùng 3 tết trùng vào thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động còn được nghỉ bù vào hai ngày tiếp theo. Như vậy, tổng số ngày ngày được nghỉ tết AL năm nay là 07 ngày. Nếu huy động người lao động làm thêm vào ngày nghỉ tết thì phải trả lương bằng 300% theo quy định. Việc công ty cho nghỉ tết không đúng, huy động làm thêm nhưng trả lương không đúng quy định pháp luật lao động thì người lao động có quyên phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để yêu cầu kiểm tra, giải quyết.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  20/01/2021, 11:21:02 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luật sư nghĩ rằng bằng cử nhân quản lý nhà nước của bạn do Học viện Hành chính quốc gia cấp hoàn toàn có thể thay thế chính chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo yêu cầu vì ngành học của bạn là quản lý nhà nước và trình độ là cử nhân đại học. Tuy nhiên, bạn nên hỏi tại cơ quan nội vụ tại địa phương bạn để cụ thể hơn nhé.

  Thân mến.

 • Xem thêm     

  15/01/2021, 07:56:35 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Việc công ty buộc bạn phải ký cam kết với nội dung không cho bạn mang thai trong quá trình làm việc cho thấy cán bộ quản lý công ty kiến thức pháp luật còn hạn chế, còn tư tưởng phân biệt nam - nữ trong lao động là vi phạm pháp luật, đi ngược lại đường lối, chính sách của pháp luật đối với lao động nữ nên nếu bạn có ký vào cam kết đó thì bản cam kết cũng sẽ không có giá trị pháp lý vi tinh trái pháp luật của nó. Do vậy, khi bạn mang thai thì công ty không có quyền buộ bạn phải thực hiện cam kết, không có quyền yêu cầu bạn phải nghỉ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đôi với bạn vì như  vậy là trái pháp luật.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  11/01/2021, 12:10:06 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn có nhu cầu thì vui lòng gọi điện thoại cho luật sư Tuấn theo số: 0913 623 699 để luật sư hỏi thêm một số vấn đề và tư vấn trực tiếp cho bạn nhé.

  Thân

 • Xem thêm     

  11/01/2021, 11:51:47 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Lao động nữ sinh năm 1965, nếu không xác định được ngày tháng sinh thì xem như sinh ngày 31/12/1965 để áp dụng có lợi cho ngươi lao động. Như vậy, tính đến nay (từ 31/12/1965 đến ngày 31/12/2020) thì lao động này đủ 55 tuổi. 

  Căn cứ khoản 2 điêu 169 Bộ luật lao động năm 2019 thì trong năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữa là 55 tuổi 4 tháng. Do vậy, đơn vị bạn tiếp tục cho lao động nữa này làm việc đến tháng 4 là đủ 55 tuổi 4 tháng, đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu đến thời điểm này lao động nữa đã đủ 20 năm tham gia BHXH thì công ty làm hồ sơ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho lao động nữa. Trường hợp đến thời điểm đủ tuổi hưu trí nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH 20 năm thì lao động này tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ 20 năm hưởng chế độ hưu trí.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  06/01/2021, 08:43:42 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo bạn trình bày thì bạn bắt đầu nghỉ hưu hưởng lương hưu từ ngày 1/12/2020. Sau khi có quyết định cho bạn nghỉ hưu thì đơn vị sử dụng lao động cần hoàn tất hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho bạn để chuyển cho cơ quan BHXH soát xét và duyệt chế độ cho bạn.

  Do vậy, nếu đơn vị sử dụng lao động chậm hoàn tất hồ sơ chuyển đi thì cơ quan BHXH cũng không có cơ sở để làm lương hưu ngay cho bạn mà phải chờ là vậy. Hồ sơ khi chuyển qua cơ quan BHXH cũng phải chờ soát xét và làm chế độ chứ không thể làm ngay được và khi chi trả lương hưu thì nếu trễ sẽ giải quyết cho bạn truy lĩnh các tháng trễ chứ không có vấn đề gì.

  Do vậy, bạn cần liên hệ đơn vị sử dụng lao động xem họ đã chuyển hồ sơ của bạn đi chưa? Nếu đã chuyển đi rôi thì bạn liên hệ cơ quan BHXH để xem hồ sơ hưu trí đã được xét duyệt chưa để biết bạn nhé.

  Thân mến!

 • Xem thêm     

  04/01/2021, 05:55:41 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn chỉ phải chọn một nơi làm việc để tham gia BHXH đó là công ty A vì nơi này đang tham gia BHXH cho bạn rồi. Đối với công ty B thì nơi này không trừ tiền BHXH từ lương trả cho bạn nữa và sẽ chi trả tiền BHXH mà công ty phải đóng vào lương để bạn tự tham gia bên công ty A.

  Thân

 • Xem thêm     

  25/12/2020, 05:40:09 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Tại điều 125 Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 có quy định:

  Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

  2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

  3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

  4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

  Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

  Đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở mức độ nào thì có thể thi hành kỷ luật sa thải thì hiện nay chưa quy định cụ thể nên phải chờ văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này để cac đơn vị sử dụng lao động đưa vào nội quy lao động.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  22/12/2020, 10:25:26 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo nguyên tắc nếu công ty huy động người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần (VD LÀ CHỦ NHẬT) thì phải trả lương ít nhất bằng 200% (gấp đôi) lương của ngày làm việc bình thường vì người lao động đã không được nghỉ hàng tuần vào ngày CN mà con phải đi làm. Tuy nhiên, nếu công ty giải quyết cho người lao động nghỉ bù vào ngày khác thì tiền lương ngày chủ nhận được tính như ngày làm việc bình thường (tức tính bằng 100%). 

  Thân

 • Xem thêm     

  21/12/2020, 08:44:14 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Trong trường hợp có huy độn làm thêm giờ những đơn vị đã bố trí cho nghỉ bù đối với những giờ làm thêm thì không phải trả thêm tiền lương thêm giờ.

  Thân

 • Xem thêm     

  19/12/2020, 06:38:38 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu thông báo về việc hết hạn hợp đồng  và công ty không có nhu cầu tái ký mà người lao động không chịu nhận thì công ty có thể dán niêm yết trực tiếp tại nơi làm việc của người lao động để người la động hàng ngày đi vào được đọc, biết cũng tất cả mọi người trong công ty, cấp quản lý cũng đều đọc và biết thông báo này của công ty.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  11/12/2020, 06:51:25 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Trong quan hệ hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động thì pháp luật không quy định cụ thể vấn đề phụ cấp phải tính như thế nào? căn cứ vào đâu để tính mà hoàn toàn do hai bên tự thương lượng, thỏa thuận dựa vào hợp đồng lao động, ngày công, quy chế tính toán nội bộ của công ty...Như vậy, nến giữa hai bên thỏa thuận một khoản phụ cấp là 500k/tháng thì được hiểu rằng người lao động phải đảm bảo làm đầy đủ ngày công trong tháng thì mới được hưởng trọn khoản phụ cấp 500k trong tháng, còn nếu làm không đủ ngày công thì công ty có quyền tính khoản phụ cấp này tương ứng với ngày công thực tế của bạn.

  Như vậy, dù đứng ở bất cứ khía cạnh nào thì bạn cũng sẽ nhận thấy nếu làm không đủ ngày công trong tháng mà vẫn hưởng khoản phù cấp đủ là bấ công so với những lao động làm đủ ngày công. Đây là vấn đề tất yêu và hết sức bình thường.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  24/11/2020, 04:30:36 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Có hai cách giải quyết để phân giáo viên dạy thay cho giao viên bị ốm:

  1/ Giáo viện bị ốm có đơn xin nghỉ ốm và đề nghị nhà trường phân công giáo viên khác dạy thay trong những ngày nghỉ ốm. 

  2/ Tự giáo viên bị ốm nhờ đồng ngiệp dạy thay mình trong ngày nghỉ ốm. Khi hết ốm vào dạy lại có thể dạy bù trả công cho người đạ thay thay mình khi họ bị ốm.

  Thân mến

   

163 Trang «<2345678>»