Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

28 Trang «<6789101112>»
 • Xem thêm     

  12/01/2016, 08:18:05 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn hoặc người nào có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có quyền khởi kiện yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu. Kết quả thế nào phụ thuộc vào các tình tiết vụ án và sự chứng minh của các bên tham gia hợp đồng. Trước mắt, những chứng cứ như bạn nêu là đủ để tòa án thụ lý vụ án. Bạn làm đơn theo mẫu của tòa án, kèm theo hợp đồng và những chứng cứ bạn cho là căn cứ để tuyên hợp đồng vô hiệu. Sau khi bạn nộp tiền tạm ứng án phí theo hướng dẫn của tòa án thì vụ án chính thức được thụ lý.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/01/2016, 09:54:19 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Hợp đồng lao động thì bắt buộc. Hợp đồng khác thì tùy bạn nhưng để giảm thiểu rủi ro thì nên có ủy quyền.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/01/2016, 11:06:53 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Bên vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì bên cho vay có quyền xử lý theo hợp đồng, quy định pháp luật liên quan. Phải căn cứ vào hợp đồng mới biết bên cho vay mời chính quyền đến để làm gì. Một trong các khả năng là bên cho vay muốn xử lý tài sản của bên vay, việc có thể ảnh hưởng đến trật tự ở địa phương.

  - Như bạn nêu thì vụ việc không liên quan đến hình sự nên chỉ giải quyết theo các cách thức pháp luật dân sự có quy định.

  - Tiền lãi được tính theo hợp đồng tín dụng.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  07/01/2016, 10:39:45 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tổ chức, cá nhân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro, các bên tham gia hợp đồng cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu (nếu có) của pháp luật đối với lĩnh vực đề cập trong hợp đồng đó.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  29/12/2015, 07:39:51 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để giảm thiểu rủi ro thì nên có xác nhận bằng văn bản của đối tác về việc gia hạn hợp đồng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2015, 10:43:55 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Theo tôi được biết thì cho đến nay, tranh chấp về việc cầm giữ giấy chứng nhận QSDĐ không thuộc đối tượng tòa án thụ lý giải quyết.

  2/ Bạn không thanh toán nợ đúng cam kết thì công ty có cơ sở để yêu cầu bạn trả nợ, kể cả bằng biện pháp khởi kiện. Tôi tin khi bạn thanh toán cho công ty thì công ty sẽ trả lại cho bạn giấy tờ đó.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2015, 10:37:15 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Với những chứng từ, tài liệu bạn nêu thì bên bạn hoàn toàn có cơ sở để khởi kiện đòi tiền thanh toán.

  2/ Thông thường những vụ việc tương tự, khi giải quyết sẽ dựa theo pháp luật về thương mại và dân sự. Ngoài ra, còn tùy thuộc thỏa thuận cũng như đối tượng hợp đồng, cách thức giao dịch và quy định cụ thể trong hợp đồng mà có thể còn liên quan đến pháp luật các ngành luật khác như xây dựng, đấu thầu, doanh nghiệp,...

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2015, 10:30:55 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Ký kết hợp đồng trong xây dựng thuộc quan hệ dân sự do đó hoàn toàn dựa vào sự tự quyết của các bên tham gia. Trong lĩnh vực xây dựng có nhiều nội dung khi thực hiện pháp luật đòi hỏi phải có chứng chỉ hoặc điều kiện thì các bên phải đáp ứng yêu cầu đó của pháp luật. Bạn có quyền ký hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật trong mỗi trường hợp. Việc bạn không đăng ký kinh doanh là quan hệ giữa bạn với chính quyền, trừ khi đối tác cũng yêu cầu bạn phải đăng ký kinh doanh.

  2/ trong giải quyết tranh chấp:

  - Hợp đồng bạn ký kết chính là sự ràng buộc cao nhất giữa các bên. Khi tranh chấp thì hợp đồng là cơ sở chính để các bên căn cứ giải quyết tranh chấp.

  - Khi bạn vi phạm điều kiện nào đó khiến hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng đó có thể bị tuyên vô hiệu theo yêu cầu của bên có liên quan. Hoặc sự vi phạm điều kiện ký kết, thực hiện hợp đồng của bạn cũng có thể trở thành trách nhiệm đối với thiệt hại khi có tranh chấp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2015, 09:33:56 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Thông thường mỗi bên giữ ít nhất 01 hợp đồng bảo lãnh do đó bạn có thể hỏi mẹ bạn hoặc công ty. Ngoài ra, đối với hợp đồng này, nhiều khả năng ngân hàng công chứng nên mẹ bạn có thể đề nghị công chứng cung cấp bản sao.

  2/ Bạn có thể trả nợ thay vì nói chung các ngân hàng cũng chỉ mong nợ được hoàn trả mà không quá quan trọng là phải soi người trả cụ thể. Điều này bạn trao đổi thêm với ngân hàng.

  3/ Bên bạn trả thay công ty thì công ty có trách nhiệm với bên bạn về khoản thanh toán này.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2015, 09:27:33 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn có thể điền thông tin vào nơi còn trống và đi kiện được. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý là tờ giấy đó cũng chỉ là một trong các chứng cứ liên quan mà thôi. Khi giải quyết, tòa án có thể yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thêm thông tin hoặc chứng cứ. Tòa án sẽ ra phán quyết trên cơ sở đánh giá hồ sơ, chứng cứ đã đầy đù, phù hợp quy định pháp luật tố tụng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/12/2015, 09:37:12 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Muốn biết đối tác có nghĩa vụ gì và đã vi phạm nghĩa vụ thế nào để yêu cầu trả công, bồi thường thì phải có hợp đồng hoặc giao kết. Theo bạn kể thì bạn chỉ có thỏa thuận miệng (lời nói) nên cần phải có chứng cứ về sự thỏa thuận miệng đó.

  2/ Sau khi xác lập được chứng cứ về nghĩa vụ và sự vi phạm của đối tác thì bạn nêu yêu cầu thanh toán, có thể cả tiền công và tiền lãi chậm thanh toán.

  3/ Thông thường việc đòi nợ thông qua hình thức thương lượng hoặc kiện ra tòa án.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  12/12/2015, 09:14:45 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Phải nói ngay là tùy vào nội dung quy định của hợp đồng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu không có gì đặc biệt thì thường hợp đồng quy định quyết định xử lý tài sản bảo đảm là quyền của ngân hàng chứ không phải quyền của bên vay. Vì vậy, bên vay nên trao đổi để đạt được phương án xử lý nợ.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  09/12/2015, 11:23:32 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Bạn không cần lo lắng quá nếu bạn ký kết các nội dung không vượt quá phạm vi đã được giám đốc (người đại diện pháp luật của doanh nghiệp) ủy quyền cho bạn.

  2/ Khi bạn ký trong phạm vi được ủy quyền thì trách nhiệm đối với hợp đồng lao động là thuộc về giám đốc và công ty chứ không phải cá nhân bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  28/11/2015, 09:16:01 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khi giao kết hợp đồng, các bên phải tự đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ/cam kết của mình. Bên bạn nếu đã cam kết như vậy thì có trách nhiệm thực hiện. Thực hiện như thế nào thì có lẽ mang tính kỹ thuật chứ không phải pháp lý.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2015, 11:52:43 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thông thường ngân hàng sẽ xử lý theo nội dung về xử lý tài sản bảo đảm quy định trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng về tài sản bảo đảm. Xử lý nợ theo biện pháp khởi kiện là một trong các lựa chọn mà ngân hàng có thể và có quyền quyết định khi các bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  12/11/2015, 10:33:47 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Bạn đòi bây giờ chưa được vì chưa đến ngày phải trả, hơn nữa có đòi thì người vay cũng chưa có tiền thanh toán.

  - Trường hợp bạn đánh giá thấy khả năng trả nợ thì mới có thể gây áp lực đòi nợ. Theo quy định pháp luật tố tụng, thời hạn yêu cầu tòa án giải quyết là 02 năm kể từ ngày đến hạn hoàn thành nghĩa vụ nên vẫn còn dài. Ngoài ra, kiện thì kết quả có bản án nhưng không thi hành được trong bối cảnh hiện nay cũng sẽ không giải quyết được nợ mà lại mất thời gian, công sức đến tòa án.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  08/11/2015, 09:05:17 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Chỉ riêng quy chế phân quyền nội bộ thì đã không cho phép việc này. Ngân hàng nào cho phép thì rất đặc dị.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/11/2015, 11:03:44 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thông thường, hợp đồng được lập và ký kết dựa trên những nội dung các bên đã cùng thống nhất. Trường hợp bạn nêu thì 15% này là nội dung mới nên tùy thuộc vào quyết định của bạn. Nếu bạn không đồng ý thì yêu cầu các bên hoàn trả lại phần vốn bạn đã góp. Nếu bạn vẫn muốn hợp tác với họ thì có thể thương lượng để thống nhất và đi đến ký kết hợp đồng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/10/2015, 09:05:44 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trong phần "Đối với quan hệ vay tiền, bạn có các phương án:"  của bài tư vần hôm trước đã đề cập.

   

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  20/10/2015, 09:43:35 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3386)
  Số điểm: 20587
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1256 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đây là lỗi không cụ thể khi lập hơn đồng, mà đã không cụ thể thì mỗi bên đều có quyền diễn giải theo ý muốn của mình. Bạn nên thương lượng với chủ nhà trên cơ sở tiền thuê nhà tính theo tháng và trong tháng đầu tiên thì giá trị này tính tỷ lệ đối với số ngày thực tế chia cho 30 ngày.

   

  Trân trọng!

28 Trang «<6789101112>»