Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

28 Trang «<10111213141516>»
 • Xem thêm     

  21/03/2015, 08:13:06 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn cần đánh giá 02 trường hợp: Bạn ủy quyền để người kia làm đại diện hay người kia thực hiện dịch vụ.

  - Nếu là ủy quyền thì bạn có thể làm hợp đồng ủy quyền có thù lao, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm các bên, từng bước và kết quả các bước thực hiện kèm theo giá trị thù lao nhận được, kể cả cách giải quyết khi đã nhận tiền nhưng kết quả không đúgn thỏa thuận.

  - Nếu bên kia thực hiện dịch vụ thì bạn phải biết họ có chức năng làm việc đó không vì nếu không có chức năng thì thỏa thuận có thể vô hiệu và bạn sẽ là một bên phải chịu trách nhiệm. Trường hợp bên kia có đăng ký và được quyền thực hiện dịch vụ thì khi thỏa thuận cũng nên chi tiết như trên.

  Việc đưa nhận tiền nên ghi văn bản rõ ràng. Mẫu hợp đồng: Nếu là mẫu chung thì bạn có thể tìm hiểu dễ dàng qua các phương tiện sẵn có trong đó có internet, còn hợp đồng cụ thể thì theo từng trường hợp, từng nội dung yêu cầu và ý chí của các bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/03/2015, 09:56:15 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để xác định các mốc thời gian, bạn căn cứ vào thỏa thuận cụ thể giữa 2 bên và tham khảo các quy định của Bộ luật dân sự tại Chương VIII "Thời hạn", từ Điều 149 đến Điều 153.

  Sơ bộ đánh giá tôi thấy không phải người ta gian lận mà một số địa phương, nhất là người lớn tuổi có thói quen tính theo âm lịch (có lẽ tiện cho việc thờ cúng, phiên chợ, mùa vụ,...).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/03/2015, 02:34:46 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn không cần phải công chứng và văn bản đó có giá trị pháp lý. Nếu là góp vốn điều lệ thì công ty hoàn thành thủ tục theo quy định pháp luật về thay đổi hoặc bổ sung thành viên góp vốn. Nếu góp vốn vào vốn vay của công ty thì văn bản đó là chứng từ vay nợ của công ty.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  02/03/2015, 09:13:28 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khi chấm dứt hợp đồng như vậy thì bạn là bên vi phạm nên có trách nhiệm bồi thường như hợp đồng đã đề cập và điều này cũng phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn không nêu thỏa thuận khác về tiền đặt cọc nên nhiều khả năng bạn sẽ bị mất số tiền này. Ngoài ra, thiệt hại phải là giá trị tính được và chỉ có bên cho thuê mới biết được vì vậy bạn cần phải biết họ sẽ tính thiệt hại như thế nào để qua đó chuẩn bị các phương án xử lý.

  Về tài phán: quy định như hợp đồng thì tòa án là tổ chức có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở yêu cầu của các bên liên quan.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/03/2015, 09:01:02 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu không có tình tiết gì khác thì có thể hiểu, trước nay bên bạn là người mua hàng hóa từ người bán nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác với người khác. Bây giờ bạn muốn mua hàng hóa từ người mà bạn đã ủy thác thì đối với bạn không còn thuộc trường hợp nhập khẩu nữa mà đơn thuần là mua lại hàng hóa từ đơn vị trong nước. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty bạn để bạn quyết định có nên thay đổi như vậy hay không. Về mặt pháp lý thì dù nhập khẩu hay mua hàng từ đơn vị trong nước bạn cũng nên quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên sao cho giảm thiểu tối đa các rủi ro đối với bên bạn. Lẽ dĩ nhiên, nhập khẩu từ đối tác nước ngoài thì phức tạp hơn về mặt pháp lý trừ trường hợp bạn được quyền chọn pháp luật và tài phán trong nước.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  11/02/2015, 12:13:23 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trên cơ sở thông tin bạn nêu thì tôi đánh giá "... giám đốc nói..." có lẽ được hiểu đó chỉ là lời nói và không có chứng cứ để coi đó là cam kết của ngân hàng. Trong trường hợp này nghĩa vụ của công ty vẫn còn đồng nghĩa nghĩa vụ của bên thế chấp vẫn tồn tại và ngân hàng hoàn toàn có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

  Việc có bị tính lãi hay không thì căn cứ theo hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay tiền và các cam kết hay thỏa thuận có liên quan sau đó.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  09/02/2015, 08:57:00 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Yêu cầu và nội dung công việc thực hiện nằm trong phạm vi hồ sơ mời thầu và đầy đủ nhất là trong hợp đồng ký kết giữa hai bên. Bên nhận thầu thực hiện công việc sau khi giao kết hợp đồng, mặc dù phát hiện cự ly vận chuyển lớn hơn so với đầu bài mời thầu nhưng không thông báo cho chủ đầu tư thì lỗi không thuộc chủ đầu tư. Kể cả trường hợp nhà thầu thông báo, chủ đầu tư không đồng ý thay đổi và nhà thầu vẫn làm thì chủ đầu tư cũng không có lỗi. Vì vậy, kết luận của kiểm toán là có cơ sở.

  Nhà thầu muốn được điều chỉnh khối lượng/giá thì phải chủ động thương lượng với chủ đầu tư.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/02/2015, 09:07:51 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn không ký thì không liên quan gì đến hợp đồng đó, kể cả vấn đề bồi thường. Tuy nhiên, để tránh các rắc rối có thể xảy ra, tôi nghĩ bạn nên thông báo về việc này cho công ty bảo hiểm biết.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/02/2015, 09:05:27 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như hôm trước tôi đã tư vấn thì đối với những hợp đồng như thế này, khi phát sinh tranh chấp phía các bạn sẽ khó khăn hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của mình. Những trường hợp các bạn nêu về hình thức thì giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau, ví dụ: Bảo hiểm nhân thọ thông thường thông qua đại lý và trong thực tế đã xảy ra trường hợp Công ty không thừa nhận những tranh chấp thông qua giao dịch của đại lý; Các nhà mạng cũng có thể thông qua đại lý nhưng thanh toán tiền định kỳ (trả sau) hoặc thuê bao bị ngưng nếu không thanh toán đúng hạn và người thụ hưởng là nhà mạng nên họ khó phủ nhận sự liên quan của mình. Vì vậy, tuy cũng sẽ gặp vấn đề khi phát sinh tranh chấp nhưng việc chứng minh giá trị hợp đồng trong trường hợp nhà mạng được đánh giá là đỡ phức tạp hơn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/02/2015, 08:09:43 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Không có thỏa thuận nào giữa bạn với Công ty về việc ký tên, đóng dấu như vậy nên hợp đồng đó là chưa đúng thẩm quyền người ký (về phía Công ty) và vì vậy nó chưa đủ điều kiện để pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Trường hợp kiện tụng thì tùy tòa án quyết định, song theo kinh nghiệm riêng của tôi thì nếu tòa án không chấp nhận hợp đồng đó cũng hoàn toàn có cơ sở. Gặp trường hợp như vậy, để chứng minh hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý là một việc khó khăn đối với phía bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/02/2015, 08:02:16 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Cám ơn bạn đã quan tâm. Trước mắt, có vấn đề gì bạn có thể nêu hoặc liên hệ thông qua Diễn đàn này cũng được.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  29/01/2015, 08:07:06 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều bạn nêu thuộc dân sự nên tùy theo ý chí, quyết định của các bên. Thông thường trong trường hợp này, vì bạn là bên vi phạm (có lỗi) nên bạn cần chủ động liên hệ với đối tác để thương lượng. Trước khi liên hệ, thương lượng thì bạn nên chuẩn bị sẵn nội dung mình sẽ trình bày với phía bên kia, ví dụ về nguyên nhân (như bạn đã nêu), tiến độ thanh toán bạn cam kết và giải thích về tính khả thi của phương án bạn nêu ra, lợi ích của các bên theo phương án đó.

  Thực ra, chỉ có một chút xíu phần đầu tư vấn là liên quan đến pháp lý còn nội dung sau thuộc lĩnh vực thương mại, kinh doanh nên chỉ là góp ý cá nhân, may ra có ích cho bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  20/01/2015, 10:02:30 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như thông tin bạn nêu thì được hiểu là Chi nhánh Đà Lạt giải thể và công việc của chi nhánh này chuyển sang Chi nhánh Nha Trang. Vì chi nhánh không phải pháp nhân độc lập nên Công ty Thiên Nam chịu trách nhiệm toàn bộ. Do đó, để bảo đảm hơn cho quyền lợi của mình, bên bạn nên có sự thỏa thuận về vấn đề này với Công ty Thiên Nam trước khi ký kết với Chi nhánh Nha Trang.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/01/2015, 12:21:51 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn thikieudiem,

  Ví dụ: ký hợp đồng để trốn tránh nghĩa vụ khác (như là trốn thuế chẳng hạn)

   

  Chào bạn LuatSu_Pham,

  Nếu bạn không để nickname dẫn đến một cách hiểu như là "Luật sư" thì tôi đã không có ý kiến và thậm chí nếu bạn là Luật sư và bạn nêu ý kiến của mình mà không cần phải so sánh với ý kiến đồng nghiệp khác (là tôi) thì tôi nghĩ không bao giờ có vấn đề gì xảy ra.

  Dù sao cũng cám ơn bạn đã có ý kiến phản hồi và theo đó nếu có gì dẫn đến việc tôi có thể đã không cảm nhận hoàn toàn đúng ý bạn nêu thì cũng đều không phải là cố ý. 

   

   

   

   

 • Xem thêm     

  10/01/2015, 10:03:06 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Người ta hỏi "Hop đong thue TS có phải là hop dong thuc tế không?"  chứ có hỏi hợp đồng thực tế là gì đâu? Để giúp 1 số người vì lý do nào đó chưa rõ hơn một số điểm, nhất là những người không học ngành luật thì có thể lấy ví dụ đơn giản như sau: Hop dong thue TS nhưng nhằm mục đích khác chứ không phải thuê tài sản thì mục đích khác là thật còn giao dịch trước thì không thật. Và không thật là không thật.

  Rất may tôi không phải là người nổi tiếng nên không tạo Scandal được. 

 • Xem thêm     

  08/01/2015, 08:47:25 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu không thực tế thì có lẽ là ảo. Việc các bên giao kết hợp đồng chắc phải là việc thực nên nếu có ảo (không thực tế) thì chỉ là tài sản (nếu đúng chữ TS của bạn hiểu theo nghĩa này) hoặc là mục đích của hợp đồng.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  31/12/2014, 11:45:56 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Pháp luật quy định hợp đồng cho thuê nhà phải lập thành văn bản, các bên không lập thì phải xem xét lỗi của mỗi bên khi giải quyết tranh chấp.

  - Bạn đã ký vào thỏa thuận đặt cọc thì phải căn cứ vào thỏa thuận đó để giải quyết tiền đặt cọc. Ví dụ, nếu đặt cọc là để ký kết hợp đồng thì xem xét lỗi các bên trong việc không ký hợp đồng để phân định trách nhiệm đối với tiền đặt cọc.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  28/12/2014, 10:16:42 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tiền đặt cọc trong trường hợp này có thể được hiểu là để bù những chi phí (khi sử dụng hoặc khi thiệt hại vật chất) trong thời gian bạn thuê phòng và bảo đảm thực hiện hợp đồng. Như vậy bạn xem lại hợp đồng của bạn thời hạn bao nhiêu, các chi phí như thế nào. Nếu hợp đồng không có thời hạn hoặc chỉ 3 tháng và chi phí bạn thanh toán hết thì bạn không vi phạm các cam kết thuê nhà, đồng nghĩa bạn có quyền nhận lại tiền đặt cọc. Khi yêu cầu trả tiền đặt cọc thì tốt nhất là thương lượng hai bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  22/12/2014, 02:35:58 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn không có hợp đồng nên việc chứng minh trách nhiệm của chủ nhà sẽ hết sức khó khăn. Khi không đủ chứng cứ thì tòa án sẽ không đủ căn cứ để kết luận chủ nhà phải bồi thường. Vì vậy, để tăng khả năng thắng kiện thì bạn phải thu thập được nhiều chứng cứ, trong đó gồm cả tình tiết như bạn nêu là chủ nhà bảo đảm có người giữ xe và việc mất xe của bạn là thuộc trách nhiệm của người giữ. Dù sao mất xe thì bạn cũng nên báo công an và trong quá trình điều tra, nếu công an kết luận chủ nhà có trách nhiệm thì khả chủ nhà phải bồi thường cho bạn sẽ cao hơn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/12/2014, 10:52:36 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu trong thỏa thuận thuê nhà có quy định trách nhiệm của chủ nhà đối với vấn đề xe cộ thì bạn mới có cơ sở để yêu cầu chủ nhà. Nếu không có thì không thể quy trách nhiệm cho họ.

   

  Trân trọng!

28 Trang «<10111213141516>»