DanLuat 2024

Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

Họ tên

Ls. Cao Sỹ Nghị


Xưng hô

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư
Công ty
  • 0
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2024 đến
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp

LS Cao Sỹ Nghị

101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

Email: caosynghi@gmail.com

Địa chỉ 88/8 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url