Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

2 Trang 12>
 • Xem thêm     

  09/03/2021, 09:17:38 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc ký hợp đồng mới như bạn nêu mà là kết quả sự thống nhất của các bên thì không có gì sai so với quy định pháp luật.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/02/2021, 01:42:04 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 quy định 2 bên phải ký hợp đồng lao động mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động cũ hết hạn. Vì vậy bạn có thể vận dụng quy định này để khi hết hạn mới ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, cần lưu ý là công ty có thể thay đổi ý định của họ theo hướng không tiếp tục ký hợp đồng với bạn. 

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  17/11/2020, 08:08:36 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trên cơ sở những thông tin bạn nêu, nếu bạn không ký cam kết, thỏa thuận gì thì bạn không sai và như vậy phía người sử dụng lao động làm sai. Khi đó bạn có căn cứ để đòi lại tiền đã đóng, đồng thời yêu cầu trả lương, trả tiền các khoản chi phí khác liên quan quá trình bạn làm việc (nếu phát sinh). Hơn nữa người sợ bị trình báo công an là bên spa chứ không phải bạn. Trước mắt bạn nên trình bày cụ thể vụ việc và tham khảo tư vấn về lao động tại UBND xã, huyện để biết phương hướng vì vắn tắt như bạn trình bày trên diễn đàn này tôi nghĩ là chưa chắc đã đầy đủ.

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  05/05/2017, 09:04:00 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Nghỉ việc do "thấy công việc không thật sự phù hợp" không phải là căn cứ để người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo Điều 37 Bộ Luật lao động.

  - Áp dụng pháp luật về lao động vào trường hợp bạn nêu thì bạn đang có HĐLĐ với Công ty nên bạn muốn nghỉ việc thì phải thông báo trước. Bạn vẫn được hưởng lương tính từ ngày bạn thông báo nghỉ việc đến ngày cuối cùng bạn còn làm việc cho Công ty.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/05/2017, 08:52:33 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đánh giá sự việc bạn nêu tùy thuộc vào những tình tiết cụ thể. Ví dụ: Nếu đơn xin nghỉ việc của bạn dẫn đến quyền lựa chọn cho nhà trường thì không thể khẳng định ngày 15/4 là hạn cuối cùng để bạn chấm dứt mọi việc với nhà trường do nhà trường có quyền thay đổi. Ở đây, tôi không thể giả dụ tất cả các tình huống tư vấn nên chỉ tập trung vào trường hợp như sau: Bạn nêu yêu cầu nghỉ việc và nhà trường đồng ý vào ngày 05/4, theo đó các bên thống nhất bạn nghỉ việc từ ngày 15/4. Như vậy sau ngày 15/4 bạn không còn là người của nhà trường nữa đồng nghĩa không phải bàn giao gì, trừ khi bạn muốn như vậy. Các vấn đề liên quan đến quyền lợi/nghĩa vụ chưa hoàn thành vẫn có thể được tiến hành sau thời điểm này tùy theo quyết định của các bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/11/2016, 09:04:26 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bộ luật lao động quy định như sau:

  Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

  1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

  2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

  Như vậy, việc giữ bằng gốc là vi phạm pháp luật. Để tránh rủi ro cho mình, bạn có thể thương lượng để họ đối chiếu bằng gốc và nộp bản sao.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  04/10/2016, 03:12:40 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Người hưởng thừa kế di sản thì phải chịu trách nhiệm về tài chính của người đã chết để lại. Tiền tử tuất là tiền nhà nước quy định cho thân nhân người chết được hưởng nên không phải là di sản (tài sản của người chết để lại) do đó người con gái không có trách nhiệm phải trả nếu không thừa kế di sản nào khác của mẹ.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/05/2016, 09:23:35 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khoản 2 điều luật được trích dẫn có đề cập cụ thể câu hỏi bạn nêu.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/05/2016, 10:23:24 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Doanh nghiệp sai. Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động thì bạn đang có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Pháp luật cũng quy định bạn có quyền được hưởng 100% lương trong trường hợp này. Mời bạn tham khảo điều luật như trích dẫn dưới đây:

  Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  31/10/2015, 11:00:26 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Pháp luật cho phép người lao động được giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động với điều kiện người lao động phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết.

  - Pháp luật không có điều khản nào quy định về việc cty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như trường hợp bạn nêu.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  27/09/2013, 08:56:19 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu bạn đã ký phụ lục thì sẽ rất khó để yêu cầu. Nếu bạn chưa ký phụ lục mà hợp đồng đã hết hạn nhưng bạn vẫn làm việc cho công ty thì bạn có thể nêu yêu cầu và có cơ sở để được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

  Lưu ý: Nếu chờ đến tháng 01/2014 thì khi hết hạn hợp đồng mới, công ty có thể không ký tiếp hợp đồng và điều này không vi phạm pháp luật về lao động.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  29/11/2010, 09:49:50 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Tại điểm a và c khoản 3 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV, ngày 21/06/2007 hướng dẫn một số điều Nghị Định 116/2003 NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định về thời gian thực hiện chế độ thử việc như sau:

  “a) Thời gian thử việc đối với người được tuyển dụng bằng thời gian của hợp đồng làm việc lần đầu ứng với mỗi loại viên chức. Người được tuyển dụng phải thực hiện đủ thời gian thử việc quy định trong hợp đồng làm việc lần đầu.

  c) Các trường hợp trong thời gian thực hiện chế độ thử việc mà nghỉ sinh con theo quy định của pháp luật, nghỉ ốm hoặc nghỉ vì các lý do khác quá thời gian quy định tại điểm b khoản 3 mục I Thông tư này thì thời gian nghỉ đó không tính vào thời gian thực hiện chế độ thử việc và phải kéo dài thời gian thực hiện chế độ thử việc cho đủ thời gian thử việc theo quy định.”

  Như vậy, trường hợp của bạn phải thử việc 04 tháng nữa để hoàn thành chế độ thử việc theo quy định.

   Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  17/11/2010, 04:12:17 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về nguyên tắc, tranh chấp mà hai bên không thương lượng được thì bạn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, để tòa thụ lý vụ án thì trước hết bạn phải có một số chứng cứ làm căn cứ cho yêu cầu của bạn nên nếu không có chứng cứ thì không thể khởi kiện được.

  Trân trọng! 
 • Xem thêm     

  16/11/2010, 02:55:58 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo tôi bạn đã nghĩ đúng.
 • Xem thêm     

  15/11/2010, 09:04:24 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1. Theo tôi biết thì thông thường doanh nghiệp lập thang bảng lương trên cơ sở mức lương tối thiểu chứ ít khi cố định mức tối thiểu cụ thể nên khi Nhà nước thay đổi lương tối thiểu thì không cần thiết phải điều chỉnh HĐLĐ.

  2. Nếu việc luân chyển lao động mà làm thay đổi nội dung HĐLĐ thì nên làm phụ lục còn nếu không thì không cần thiết.

  3. Nhà nước khuyến khích DN tăng lương/thu nhập cho NLĐ nên việc tăng lương nhiều lần nếu ký phụ lục để cụ thể hóa thì tốt.

  Nếu Tổng GĐ là người đại diện theo pháp luật của DN thì không vấn đề gì.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  28/10/2010, 02:09:04 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Chúc mừng bạn! Chúc bạn vạn sự như ý!
 • Xem thêm     

  25/10/2010, 03:44:14 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bác sỹ công ty thường thạo công việc chuyên môn hơn các quy định chế độ của người lao động nên trả lời sai trong trường hợp bạn nêu là điều cũng dễ hiểu. Điều 142 BLLĐ quy định bạn được hưởng trợ cấp ốm đau. Trong Mục 1 Chương III Luật BHXH quy định khá chi tiết về Chế độ ốm đau, bạn có thể tham khảo. Ngoài ra bạn tìm hiểu thêm trong Thỏa ước LĐTT có đề cập đến vấn đề này hay không nhé.

  Chúc bạn may mắn!
 • Xem thêm     

  18/10/2010, 10:51:03 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của BLLĐ, về nguyên tắc mỗi năm công tác được trợ cấp 1/2 lương và phụ cấp (nếu có). Nếu người lao động công tác trong các doanh nghiệp khác nhau thì trợ cấp được các doan nghiệp đó trả, trừ trường hợp doanh nghiệp Nhà nước.

  Bạn có thể tham khảo BLLĐ, chú ý các quy định về Hợp đồng lao động. Nếu là cán bộ, công chức thì tham khảo NĐ 54/2005 và các văn bản khác có liên quan.

  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  12/10/2010, 04:22:19 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Rất vui khi thấy ý kiến tư vấn ít nhiều cũng đã giúp bạn giải quyết vấn đề. Phần còn lại chỉ là thủ tục thanh toán thôi và bạn có thể hỏi trực tiếp cơ quan bảo hiểm. Theo tôi các cơ quan, tổ chức thường có quy trình giải quyết vụ việc, tuy nhiên nhanh hay chậm nhiều khi lại phụ thuộc vào thiện chí của nhau.

  Chúc bạn chóng xong việc!
 • Xem thêm     

  30/08/2010, 09:22:24 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chúc bạn vạn sự như ý!
2 Trang 12>