Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

28 Trang «<567891011>»
 • Xem thêm     

  18/06/2016, 10:53:40 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Tiền đặt cọc phải kèm theo mục đích đặt cọc cũng như trường hợp bị coi là vi phạm và mức phạt (mức phạt theo pháp luật là 100% tiền đặt cọc nếu các bên không có thỏa thuận khác). Tuy nhiên, theo thông tin bạn nêu thì trong thỏa thuận đã không đề cập đến các nội dung này nên không thể khẳng định chính xác đối với việc xử lý.

  2/ Trên cơ sở câu chuyện bạn kể thì các bên đặt cọc không kèm theo bản thảo hợp đồng nên bạn có quyền nêu các nội dung khi ký kết hợp đồng, bao gồm cả việc tăng giá. Tuy vậy, chỉ những nội dung bên kia cùng đồng ý mới có thể được thể hiện trên hợp đồng.

  3/ Như trên đã đề cập, vì thỏa thuận đặt cọc quy định chung chung nên không thể xác định chính xác sự bồi thường khi bạn hủy bỏ thỏa thuận hoặc không ký hợp đồng chuyển nhượng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/06/2016, 09:31:19 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Nội dung quy định về chấm dứt hợp đồng trước hạn như bạn trích dẫn không rõ ràng nên có thể hiểu theo nhiều hơn 01 cách. Ví dụ: Nếu cho rằng bên B có quyền chấm dứt HĐ trước hạn và chỉ phải báo trước 01 tháng thì B đã thực hiện đúng. Nếu cho rằng, tuy bảo đảm báo trước 01 tháng nhưng B vẫn phải bồi thường thì việc báo trước 01 tháng không còn nhiều ý nghĩa.

  - Hợp đồng tốt ít nhất phải bảo đảm được 02 tiêu chí: (1) các quy định chỉ hiểu theo 01 nghĩa và (2) dự liệu được các tình huống tranh chấp có thể phát sinh cũng như đưa ra giải pháp xử lý.

  Hợp đồng bạn nêu, nếu chỉ với bấy nhiêu thông tin thì không thể xác định cụ thể cách xử lý nên phải là người trong cuộc mới có thể gợi mở hướng giải quyết chính xác được.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  02/06/2016, 08:10:16 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Việc phân định thắng-thua bằng kiện tụng mới chỉ là bước đầu để biết quyền/nghĩa vụ của mỗi bên được nhà nước xác định như thế nào và đó mới chỉ là phán quyết. Để thi hành phán quyết thì phải thông qua thủ tục thi hành án. Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định trong pháp luật thi hành án dân sự, bạn có thể tham khảo để lựa chọn cách thức phù hợp với trường hợp của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  01/06/2016, 07:57:07 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Pháp luật dân sự không quy định trường hợp như bạn nêu thuộc diện vô hiệu, mời bạn tham khảo điều luật của Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây:

  Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

  Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu

  Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật này thì vô hiệu.

   

  - Phương án đơn giản nhất là các bên ký lại hợp đồng.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  01/06/2016, 07:47:24 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn nêu thì thực tế giữa bạn với chủ đầu tư không còn hợp đồng do đó không thể giao đất theo hợp đồng cũ (vì đã bị hủy bỏ).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/05/2016, 11:47:57 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quan hệ thương mại thì đơn giản nhất là bên bạn (chủ sở hữu của BQL cũ), BQL mới và các nhà thầu ký thỏa thuận 3 bên để bên bạn chấm dứt mọi nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến dự án. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  22/05/2016, 09:57:27 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Cam kết của B làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan, dựa vào đó bên hưởng quyền có quyền xử lý khi bên có nghĩa vụ không thực hiện như cam kết. Cụ thể thế nào thì tùy thuộc nội dung thỏa thuận, cam kết giữa các bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/05/2016, 11:09:01 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khoản 2 Điều 1 của Hợp đồng thế chấp đã ghi cụ thể rồi bạn : theo Hợp đồng tín dụng: số 00000 ngày00/00/00 và các hợp đồng tín dụng tiếp theo (sẽ ghi ở phụ lục hợp đồng này khi có phát sinh) được ký kết giữa 2 bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  14/05/2016, 10:24:59 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Câu hỏi 1: Bạn thông tin: "Bên tôi thực hiện chuyển tiền theo giấy ủy quyền trước là căn cứ vào pháp nhân bên ông đã xác thực trên giấy ủy quyên (cụ thể là con dấu của công ty)."  nên được hiểu là B đã thanh toán (bản chất là chuyển/nộp/giao tiền cho A).

  Câu hỏi 2: Vì sao B có quyền đòi tiền? Hôm trước tôi đã tư vấn ở gạch đầu dòng thứ 2, mời bạn xem lại "- Nếu Cty A là người nhận thanh toán và phù hợp với quy định hợp đồng thì việc Cty A đề cập đến ủy quyền giả là không cần thiết."   Câu hỏi của bạn là thuộc đoạn 3 (gạch đầu dòng cuối) nghĩa là không phải đoạn 2 như trên thì B có quyền đòi lại tiền vì việc B chuyển tiền không phục vụ hợp đồng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/05/2016, 09:19:19 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đến đây thì có lẽ bạn nên cụ thể hơn đối với trường hợp này để người tư vấn có thể đưa ra ý kiến thật đúng hướng hơn.

  Với những thông tin bạn đã nêu, tôi hiểu câu chuyện của bạn như sau:

  Bên A và Bên B ký hợp đồng. Sau đó trong Cty Bên A có người làm giả ủy quyền thanh toán (Bên A khẳng định giấy ủy quyền là giả). Bên B đã chuyển tiền. Lưu ý: theo câu chuyện bạn kể chưa có nội dung nào nói là hợp đồng bị giả.

   

  Như vậy:

  - Nếu người giả ủy quyền nhận thanh toán và chi tiêu không vì lợi ích của cty A thì đó là hành vi đáng xử lý hình sự và các bên, nhất là bên B có quyền yêu cầu xử lý hình sự.

  - Nếu Cty A là người nhận thanh toán và phù hợp với quy định hợp đồng thì việc Cty A đề cập đến ủy quyền giả là không cần thiết.

  - Nếu dù ủy quyền giả nhưng Cty A nhận tiền hoặc tiền nhận được đã sử dụng vì lợi ích của Cty A thì bên B có quyền đòi lại và bên A có trách nhiệm phải hoàn trả.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/05/2016, 10:28:05 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn đã khẳng định ủy quyền là giả thì làm sao nó là thật được?

  Tuy nhiên, tiền đã chuyển, nếu vào tài khoản bên A thì B có quyền đòi lại, trừ trường hợp số tiền đó là để thanh toán cho các khoản phù hợp với hợp đồng giữa 2 bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/04/2016, 08:52:18 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Thông thường đã ký kết hợp đồng phân phối độc quyền thì được hiểu là không được bán sản phẩm A cho cty khác ở VN.

  2/ Trường hợp Cty D nước ngoài mua sản phẩm A rồi tiêu thụ ở VN thì phải căn cứ theo hợp đồng mới xác định được. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu hợp đồng do bên nước ngoài lập hoặc kể cả do phía VN lập nhưng không chặt chẽ thì trường hợp này không vi phạm quy định về độc quyền hoặc việc tiêu thụ sản phẩm.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/04/2016, 10:29:27 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Hợp đồng đã ký có hiệu lực thi hành cho đến khi chấm dứt và được 2 bên sửa đổi, bổ sung (nếu có). Một Bên không đồng ý sửa thì hợp đồng đã ký tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Sự thỏa thuận của 2 bên có vi phạm pháp luật không thì phải là người biết rõ quy định nội bộ của 2 bên cũng như chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh,... của mỗi bên mới có thể kết luận được.

  2/ Việc bên A đưa ra đề nghị mới, theo tôi nghĩ là có lợi cho bên bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/04/2016, 09:23:23 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Bên bạn thuê lại đơn vị khác đúng chuyên môn của họ thì không vi phạm pháp luật, trừ khi hợp đồng giữa bên bạn với chủ đầu tư (CĐT) không cho phép làm như vậy.

  2/ Thanh toán: Vì không phải là người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ nên tôi chỉ tư vấn mang tính định hướng như sau: Hợp đồng giữa bên bạn với CĐT, nếu theo như thông thường thì đều có nội dung "chuyển quyền/nghĩa vụ cho bên thứ 3 phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại". Kể cả trường hợp không có nôi dung này thì bên bạn cũng không có quyền đương nhiên chuyển quyền/nghĩa vụ cho bên thứ 3. Vì vậy, việc bên bạn sử dụng chứng từ thanh toán của bên thứ 3 để tính chi phí với CĐT có được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của CĐT. Trường hợp hợp đồng giữa bên bạn với CĐT theo hình thức khoán giá/công việc thì việc sử dụng chứng từ này không có ý nghĩa với CĐT.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/03/2016, 02:04:44 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Hợp đồng thuê đất (là quyền sử dụng đất) cần công chứng/chứng thực. Trường hợp không thực hiện thì pháp luật không công nhận hợp đồng này. Khi tranh chấp phát sinh có thể có nhiều khả năng xảy ra, ví dụ cơ quan thẩm quyền cho các bên một thời gian để công chứng/chứng thực, nếu không được thì đưa ra phán quyết đối với hợp đồng và vi phạm khiến hợp đồng vô hiệu (theo yêu cầu của một bên).

  - Hợp đồng không công chứng thì có lợi/hại gì cho các bên? Để trả lời câu hỏi này bạn có thể tìm hiểu quy định pháp luật và so sánh của việc công chứng hoặc không công chứng hợp đồng, ít nhất cũng liên quan đến pháp luật công chứng, pháp luật dân sự, pháp luật đất đai, pháp luật thương mại và những văn bản pháp luật khác có liên quan hoặc bạn tin là hữu ích.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  09/03/2016, 11:28:45 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Việc ủy quyền thực hiện và chuyển nhượng hợp đồng thường được quy định rõ trong hợp đồng nên căn cứ vào đó để các bên thực hiện. Nếu trong hợp đồng không quy định thì bạn cũng nên tham khảo ý kiến của đối tác trước khi thực hiện bởi khi ký kết hợp đồng chỉ có 2 bên, việc xuất hiện bên thứ 3 là chưa được dự liệu trước. Ngoài ra, đối với những công việc đòi hỏi điều kiện nhất định thì việc ủy quyền, chuyển nhượng hợp đồng phải đúng đối tượng đáp ứng điều kiện đó.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/02/2016, 10:09:10 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Nếu ông Trưởng khu phố được ủy quyền hợp lệ thì hợp đồng thuê của bạn là hợp pháp. Tuy nhiên, như trường hợp bạn nêu thì có lẽ ông ta đã tự ý quyết định ký với bạn do đó hợp đồng thuê là không có giá trị theo quy định pháp luật. Hợp đồng thuê có thể được coi là vô hiệu nên thiệt hại do bạn và ông TKP cùng chịu.

  - Bạn muốn biết hỏi ai thì phải xác định được mặt bằng do ai quản lý, nếu của địa phương thì Ủy ban quyết định. Sau đó bạn trao đổi cụ thể với người thực sự có quyền quyết định để giải quyết vụ việc.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  22/02/2016, 08:13:42 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo ủy quyền bạn đang sử dụng và bị mất thì bạn khai báo mất là hợp lý.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/02/2016, 08:44:21 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thông thường hồ sơ mời thầu quy định khá rõ trường hợp liên danh thì trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của các bên liên danh. Sau khi trúng thầu, đơn vị đại diện liên danh ký với chủ đầu tư các thỏa thuận để tiến hành công việc. Ngoài ra, để chắc chắn hơn, chủ đầu tư cũng yêu cầu các bên liên danh ký cam kết hoặc thỏa thuận song phương. Như vậy, trong trường hợp nào thì cũng liên quan đến chủ đầu tư nên mọi thay đổi (kể cả ủy quyền cho bên bạn) đều phải được chủ đầu tư đồng ý. Lẽ dĩ nhiên, liên danh vi phạm cam kết thì chủ đầu tư có quyền thực hiện các lựa chọn của mình phù hợp với thỏa thuận giữa các bên cũng như quy định pháp luật có liên quan.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/01/2016, 04:23:58 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Trường hợp người tranh chấp không chứng minh được thì bạn vẫn tiếp tục thuê và coi như không có vấn đề pháp lý nảy sinh.

  - Trường hợp BQL hủy hợp đồng với bạn thì việc giải quyết hậu quả sẽ căn cứ chủ yếu vào hợp đồng thuê của bạn cũng như các quy định của chợ hoặc văn bản có liên quan của chính quyền. Nếu không có tình tiết gì đáng kể thì nguyên tắc chung là BQL phải bồi thường cho thiệt hại của bạn. Thiệt hại bao nhiêu thì bạn phải chứng minh.

   

  Trân trọng!

28 Trang «<567891011>»