Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

117 Trang <123456>»
 • Xem thêm     

  12/08/2021, 10:22:39 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Tọa độ giúp xác định chỉ giới, ranh mốc thể hiện tính chính xác trong việc xác định thửa đất được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi đơn vị quản lý địa chính, cấp giấy chứng nhận phải cập nhận đầy đủ bản đồ hiện trạng địa chính đất đai thuộc khu vực quản lý, giải thửa từng khu đất thật chính xác, tỷ lệ cụ thễ thì mới có thể xác định tọa độ từng thửa đất được. Do vậy, có nơi cấp giấy thể hiện tọa độ nhưng có nơi chưa thể hiện phù thuộc vào hạ tầng, dữ liệu, điều kiện và khả năng quản lý.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  03/08/2021, 05:56:37 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Cám ơn bạn

  Thân chào

 • Xem thêm     

  02/08/2021, 09:47:13 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  1/ Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì nếu trong quá trình sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai thi khi giải quyết cấp giấy chứng nhận, nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất đối đất ở trong hạn mức, phần đất ở vượt hạn mức sẽ nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường tại thơi điểm cấp giáy chứng nhận.

  2/ Phần đất được cấp giấy chứng nhận là 200m2 nhưng thực tế sử dụng là 220.5m2. Vậy đối với diện tich đất chênh lệch 20,5m2 người sử dụng đất buộc phải giải trình rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng, kê khai, nộp nghĩa vụ tài chính như thế nào để cơ quan chức năng xem xét công nhận.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  31/07/2021, 04:40:35 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo như nội dung bạn trình bày thì tòan bộ diện tích đất 2.306m2 của bà A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, hạn mức đất ở tại nông thôn là 400m2. Như vậy đất là một thửa đất hoàn chỉnh được cơ quan chức năng công nhận quyền sử dụng đất cho bà A nên bà A được thực hiện các quyền sử dụng đất của mình theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi thực hiện quyền chuyển nhượng thì bà A có thể chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất cho người nhận chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng một phần diện tích đất và như vậy phải tách thửa phần đất chuyển nhượng cho người khác để cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng và điều chỉnh lại diện tích còn lại trong giấy chứng nhận cho bà A.

  Theo quy định thì để tách thửa một phần diện tích đất của bà A cho người khác thì phải đảm bảo diện tích đất tối thiểu theo quy định tại địa phương là bao nhiêu, phần đất tách ra có lối đi hay không ngoài các quy định về pháp lý và thủ tục khi tách thửa. Bạn không cho biết lý do vì sao chính quyền địa phương từ chối việc ký xác nhận vào hồ sơ xin tách thửa của bà A nhưng theo luật sư thi lý do có thể là bà A định tách thửa bán cho bạn phần diện tích đất chưa đủ quy định về diện tích tối thiểu nên chính quyền địa phương không xác nhận hồ sơ...

  Như vậy, phải biết lý do bị từ chối xác nhận hồ sơ là gì, lý do đó có hợp lý, đúng quy định hay không để xem xét lại hồ sơ tách thửa trong trường hợp này sao cho phù hợp quy định bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/07/2021, 09:53:25 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
   
  Theo quy định tại điều 22 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP không có nội dung nào quy định người nộp hồ sơ phải bổ túc biên bản xử lý vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật đất đai nên việc cơ quan chức năng yêu cầu bạn phải bổ túc biên bản này là không có căn cứ, gây khó khăn cho người dân và "đẻ" thêm thủ tục hành chính khi pháp luật không quy định.
   
  Theo như bạn trình bày thì nguồn gốc dất là do ông bà khai hoang và để lại cho con cháu sử dụng từ năm 1983. Năm 1995 thì gia đình có xây nhà kiên cố trên đất để ở khi chưa xin phép chính quyền địa phương và đất cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Như vậy, vi phạm về pháp luật đất đai của gia đình bạn ở đây cần xác định rõ là đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng lại tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang xây nhà để ở (thành đẩt thổ cư). Tuy nhiên, vì đất có nguồn gốc rõ ràng là khai hoang, gia đình bạn sử dụng liên tục từ năm 1983 đến nay, không có tranh chấp nên nếu trong qua trình sử dụng gia đình có thực hiện kê khai quá trình sử dụng đất, nộp thuế má đầy đủ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nếu khu vực không vướng quy hoạch và đất không có tình trạng lấn chiếm.
   
  Tại điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nói trên quy định việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nhưng trường hợp đất của gia đình bạn không bị vướng như đã trình bày nên cá nhân, tổ chức giải quyết cấp giấy chứng nhận không có quyền tự ý đặt ra quy định, thủ tục để gây khó khăn cho người dân.
   
  Thân mến
 • Xem thêm     

  27/07/2021, 11:56:18 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nội dung câu hỏi của bạn được luật sư tư vấn như sau:

  Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có (chưa có) giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

  Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

  Như vậy, đất của bạn chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất trong điều kiện bạn không có hộ khẩu thường trú tại vị trí có đất (hộ khẩu thường trú của bạn tại xã bên cạnh) và cũng không thuộc trường hợp sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 (bạn mua từ năm 2006) nên không đủ điều kiện được giải quyết cấp giấy chứng nhận.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  21/07/2021, 04:31:20 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Việc hồ sơ cấp đất của gia đình nhưng không lưu trữ bản chính mà đi giao nộp bản chính cho người khác không đúng lý do, mục đích, việc giao nộp không lập biên bản để làm bằng chứng là điều đáng tiếc cho gia đình bạn để hôm nay gia đình không có hồ sơ bản chính chứng minh việc được cấp đất của mình để giải quyết các thủ tục liên quan, vì khi tiến hành các thủ tục thì gia đình phải xuất trình, giao nộp bản chính hoặc bản chứng thực sao y bản chính để cơ quan chức năng giải quyết.

  Nay nếu bản chính không còn nhưng có giữ bản copy thì căn cứ vao nội dung của bản copy, gia đình bạn có thể xin cấp trích lục bản chính vì lý do bản chính bị thất lạc. Ví dụ như: liên hệ cơ quan đã cấp quyết định cấp đất để xin cấp lại trích lục quyết định giao đất hoặc xin cấp xác nhận sự việc có giao đất. Liên hệ cơ quan đã nộp tiền để xin cấp trích lục biên lai thu tiền hoặc xin xác nhận đã thu tiền.

  Sau khi có đủ hồ sơ xác nhận như trên thì gia đình liên hệ cơ quan chức năng và chỉ vị trí, ranh giới đất của mình đang quản lý và sử dụng để yêu cầu giải quyết làm lại hồ sơ giao cấp đất.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  14/07/2021, 05:37:48 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vấn đề không phải là làm thủ tục xin tách thửa mới vì thửa đất của bạn là thửa số 21 thuộc tờ bản đồ số 53 và diện tích đã được công nhận là 2.030m2. Tuy nhiên, do việc đo vẽ lại thì diện tích thực tế hiện nay của bạn là 2.529,8m2. Như vậy, phần diện tích tăng thêm 499,8m2 là do bạn khai hoang mở rộng từ năm 1999 nhưng bạn lại chưa tiến hành kê khai việc sử dụng, nộp thuế và vác nghĩa vụ tài chính có liên quan đến phần diện tích này và chưa xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho phần diện tích tăng thêm này thì đâu thể giải quyết tách thửa cho bạn được?

  Do vậy, bạn cần phải tiến hành kê khai sử dụng phần đất đối với diện tích 499,8m2 và xin được công nhận quyền sử dụng gộp chung vào phần diện tích 2.030m2 đã được công nhận để được điều chỉnh lại diện tích trong giấy chứng nhận từ 2.030m2 thành 2.2.529,8m2. Sau khi đã được công nhận cho tổng diện tích này, việc bạn muốn tặng cho người con nào, diện tích bao nhiêu thì sẽ thực hiện bằng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng/chứng thực. Sau đó, nộp hồ sơ xin tách thửa đối với phần diện tích đất đã cho con để được cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích đã tặng cho do con đứng tên và điều chỉnh giảm diện tích trong giấy chứng nhận đã cấp cho bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  05/07/2021, 05:06:53 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
   
  “diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng” được hiểu là phần diện tích đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp và đang được người sử dụng đất trực tiếp canh tác, sử dụng.
   
  Về vấn đề khi thu hồi đất có được hỗ trợ ổn định đời sống hay không thì luật sư đề nghị bạn liên hệ tại Ban bồi thường huyện nơi có đất bị thu hồi để trực tiếp hỏi thông tin về kế hoạch và phương án bồi thường nhé. Căn cứ vào kế hoạch bồi thường đã được phê duyệt, nơi đây sẽ trả lời chi tiết cho gia đình bạn biết các thông tin chi tiết và bạn cũng có quyền khiếu nại nếu việc bồi thường không thỏa đáng, không đảm bảo ổn định đời sống sau khi bị thu hồi đất.
   
  Thân mến
 • Xem thêm     

  05/07/2021, 04:56:50 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu mảnh đất là tài sản của bác ấy và đứng tên của bác ấy thì bác ấy có quyền định đoạt tài sản của mình bằng việc được quyền mua bán mà không cần đến ý kiến của người con vì người con là phụ thuộc, không có quyền gì đối với tài sản của cha mẹ mình. 

  Nếu mảnh đất đứng tên hộ gia đình thì việc bán mảnh đất phải có ý kiến đồng thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Do người con bị mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa được tòa án tuyên bố điều này, do vậy, bác ấy phải gởi đơn đến tòa án nơi cư trú để yêu cầu tòa án tuyên bố người con mất năng lực hành vi dân sự, tòa án sẽ tiến hành trưng cầu giám định về tâm thần của người con để quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Sau khi có quyết định này, bác ấy sẽ mang đến UBND nơi đang cứ trú để đề nghị công nhận bác ấy là người giám hộ của người con. Khi khi đã có quyết định của UBND công nhận bác ấy là người giám hộ thì khi bán đất, phần ý kiến của người con đó sẽ do người giám hộ quyết định vì lợi ích của người được giám hộ.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  30/06/2021, 05:32:49 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo ý kiến của luật sư thì bạn cần có bản án phúc thẩm đã có hiệu lực để đọc và hiểu nội dung án tuyên có liên quan đến mình, trường hợp của mình như thế nào. Tiếp theo thì bạn cần tìm một tổ chức hành nghề luật sư để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ các bước bạn nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  30/06/2021, 05:28:44 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định của điều luật bạn trích dẫn thì mục đích là ưu tiên bố trí đất để người dân có đất bị thu hồi có điều kiện tái định cư ổn định cuộc sống. Chỉ trong trường hợp không có đất để bố trí bồi thường thì mới trả bằng tiền để người bị thu hồi đất tự lo thu xếp cho mình. Như vậy, khi tiến hành việc thu hồi đất của người dân thì cơ quan chức năng phải lập và trình phương án giải tỏa, bồi thường.

  Trong phương án giải tỏa bồi thường phải đê cập chi tiết việc bồi thường bằng diện tích đất tương ứng với mục đích sử dụng đất bị thu hồi hay bằng tiền? vì sao?...Việc bền bù bằng đất hay bằng tiền phụ thuộc vào quỹ đất của dự án, của địa phương vì không phải trong trường hợp nào cũng có quỹ đất dự phòng để bố trì bồi thường. Qủy đất bồi thường ở đây cũng không hẳn là được bố trí tại nơi bị thu hồi đất mà có thể chỗ khác, khu vực khác... vì vậy, có thể giải tỏa làm đường, làm trường nhưng vẫn có đất để bó trí tái định cư nhưng cũng có thể thu hồi đất làm dự án nhưng là dự án khu công nghiệp thì cũng không thể bố trí tái định cư cho dân ở trong khu công nghiệp được.

  Trường hợp bạn nói giải tỏa để làm khu dân cư phân lô bán nền thì chủ đầu tư không thể cho rằng không có đất để dền bù được.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  30/06/2021, 11:26:00 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Về nguyên tắc thì pháp luật luôn khuyến khích các bên tự thương lượng thỏa thuận với nhau. Chỉ khi không thực hiện được điều này thì mới khởi kiện ra tòa. 

  Khi đã khởi kiện ra tòa thì tòa án cũng thực hiện việc hòa giải để các bên thương lượng giải quyết để nếu thành công thì tòa án ra quyết định công sự sự thỏa thuận của các bên mà không phải đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp các bê không tự thương lượng thỏa thuận được khi hòa giải tại tòa thì tòa án sẽ đưa vự án ra xét xử. Dựa trên nguyên tắc xác định số nợ, cơ sở pháp lý và ý kiến của nguyên đơn, bị đơn, tòa án sẽ quyết định việc bị đơn sẽ phải trả toàn số tiền cò nợ cho nguyên đơn và thường là phải trả một lần sau khi bản án có hiệu lực và thi hành tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

  Khi bản án có iệu lực thì bên được thi hành làm đơn yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Cơ quan thi hành án sẽ mời hai bên đến làm việc để thương lượng việc thi hành án (trả làm mấy lần, vào những thời điểm nào...). Nếu bên được thi hành án yêu cầu rả một lần đúng như bản án đã tuyên chứ không chấp nhận cho bên kia trả làm nhiều lần nhưng bên kia vẫn dây dưa không chi5i thi hành thì buộc cơ quan thi hành án sẽ xác minh điều kiện thi hành án để kê biên tài sản, phát mãi nhằm thi hán bản án đã có hiệu lực.

  Trong trường hợp của bạn có thể bên phải trả nợ không có tiền mặt để trả nhưng họ vẫn còn ăn nhà mà bạn đã bán cho họ nên vẫn có điều kiện để thi hành. Do vậy, nếu bạn đã khởi kiện ra toa thì nên yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm bị đơn thực hiện chuyển dịch tài sản để đảm bảo việc giải quyết vụ án và công tác thi hành án về sau.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/06/2021, 10:40:44 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  1/ Tại điều 236 Bộ luật dân sự quy định: 

  Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  Tại điều 180 Bộ luật dân sự quy định:

  Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

  Và điều 181 Bộ luật dân sự quy định:

  Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

  Như vậy, người cháu này tuy vào ở trong nhà thờ của ông bá để lại từ năm 1990 nhưng trên cơ sở được sự đồng ý của các cô, chú, bác. Mọi hoạt động trong nhà đều phải được cô, chú, bác đồng ý và dưới sự giám sát của chú, bác từ đó cho đến nay thì anh ta chỉ là ở nhờ, nhà này không phải của anh ta, anhta cũng không phải là được lợi về tài sản ngay tình được vì ngây từ dđu đến nay thì anh ta cũng ý thức được là mình ở nhờ nhà thờ của dòng họ nên cho dù có trên 30 năm thì anh ta cũng không có quyền xác lập sở hữu đối với căn nhà này. Do vậy, căn nhà này vẫn là nhà thờ tổ và thuộc quyền quản lý, sử dụng chung của họ hàng vào mục đích thờ cúng.

  2/ Vi tính từ thời điểm ông nội mất (1989) đến nay đã trên 30 năm, hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế nên các đồng thừa kế không thể khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế. Mặc khác, do các đồng thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông bà nội đều đồng ý chia phần cho người cô nên việc thỏa thuận trong nội bộ các đồng thừa kế luôn được pháp luật khuyến khích .

  Do vậy, nếu người cháu đang ở trong nhà cứ chống đối không chịu thực hiện theo ý kiến thỏa thuận của các cô, chú bác của mình và cứ tranh chấp dàng nhà thì các đồng thừa kế có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu ngườ cháu này phải di dời ra ngoài để bàn giao nhà cho các đồng thừa kế thực hiện việc quản lý, trông coi di sản thờ tự

  Thân mến

 • Xem thêm     

  29/06/2021, 10:04:54 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Căn cứ bản án phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành thì bà T chỉ giao phần diện tích đất A2 để làm đường đi đi công cộng, việc ông V hay cán bộ phòng TNMT yêu cầu bà T giao phần diện tích đất A1 để làm lối đi tiếp giáp đường đi công cộng là không đúng nội dung bản án tuyên nên bà T có quyền từ chối yê cầu này.

  Mảng đất A do bà T quản lý từ sau khi ông T qua đời nên theo quy định thì bà T phải kê khai sử dụng, nộp thuế và tiến hành hồ sơ xin cấp giấy chứng chứng nhận. Việc cơ quan chức năng lấy lý do đất đang tranh chấp để không nhận hồ sơ là không đúng vì thực tế không có vu5tranh chấp nào ngoài vụ tranh chấp mà toa án đã tuyên dàng phần diện tích A2 làm lối đi công cộng và bà T đã chấp hành.

  Thân  mến

   

 • Xem thêm     

  29/06/2021, 09:46:51 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Cho dù người chồng bên mua có ký hay không ký vào giấy khất nợ thì số tiền còn nợ 1 tỷ là trách nhiệm chung của vợ chồng bên mua đối với vợ chồng bên bán. Theo đó, giá trị mua bán là 2 tỷ, mới trả được 1 tỷ thì còn lại 1 tỷ vợ chồng bân mua phải có trách nhiệm trả cho bên bán. 

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/06/2021, 11:43:00 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Phương án đền bù, hỗ trợ chỉ mới là dự thảo chứ chưa bàn hành chính thức nên ngay từ khi biết có phương án này thì gia đình bạn có quyền được biết, trao đổi và đề xuất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình trong trường hợp đất bị thu hồi làm cầu đường.

  Luật sư hoàn toàn thống nhất với ý kiến đề xuất của gia đình bạn vì về nguyên tắc thì cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất có quyền đề xuất phương án bồi thường mà mình cản thấy là khả thi nhất, tốt nhất cho gia đình mình nhằm đảm bảo cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Ngoài ra, còn có 39m2 nằm ngoài chỉ giới giải tỏa nếu thu hồi luôn thì phương án đền bù như thế nào chưa thấy cơ quan chức năng đề cập đến.

  Do vậy, gia đình bạn nên mạng dạn làm đơn trình bày ý kiến, nguyện vọng về diện tích, đơn giá áp dụng, nộ dung, loại hình áp dụng gởi đến Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện để yêu cầu xem xét, giải quyết. Đơn cứ trình bày ý kiến và bày tỏ nguyện vọng chứ không cần phải viết bài bản hay khuôn mẫu nào hết.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  27/06/2021, 11:28:14 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Mảnh đất A tuy chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông T và ông T cũng đã qua đời thì theo quy định hiện nay, cá nhân, tổ chức nào đáng quản lý và sử dụng trực tiếp mảng đất sẽ phải kê khai việc sử dụng với cớ quan chức năng và trực tiếp nộp nghĩa vụ thuế đất theo qy định của pháp luật.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai sử dụng mảnh đất là UBND xã nơi có mảnh đất tọa lạc. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho mảnh đất là văn phòng đăng ký đất đại huyện nơi mảnh đất tọa lạc và cơ quan tính thuế là Chi cục thuế huyện nơi mảnh đất tọa lạc.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  26/06/2021, 11:03:17 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo những gì bạn trình bày trong nội dung câu hỏi thì luật sư hiểu rằng thủ tục mua bán hai bên đã hoàn tất, tiền đã trao, chủ mới cũng đã được cấp giấy chứng nhận, chỉ có điều mảnh đất chưa được đo đạc lại có đúng diện tích tích, ranh giới như giấy chứng nhận hay không. Vấn đề này sở dĩ chưa tiến hành được lúc mua bán là do có trở ngại khách quan vì tình hình dịch bệnh, mưa gió như bạn trình bày và hai bên đã có thỏa thuận rằng sẽ tiến hành đo đạc lại thửa đất, xác định mốc giới. Hai bên cũng thỏa thuận rằng sau khi hết các trở ngại khách quan thì sẽ tiến hành đo đạc lại cũ thể nếu không đúng với diện tích, ranh giới thể hiện trong giấy chứng nhận thì chủ đất bán sẽ chịu trách nhiệm giải quyết lại cho bên mua.

  Vậy nên,  vì đã có thỏa thuận ràng buộc như vậy nên nay chủ đất đã bán không thể thoái thác trách nhiệm được. Nếu kết quả đo vẽ xác định diễn tích đất thực tế bị thiếu so với giấy chứng nhận thì chủ đất phải có trách nhiệm giải quyết cho quyên lợi của bên mua hoặc tính toán lại để trừ đi phần tiền là giá trị của phần đất bị thiếu một cách hợp lý. Bạn không thể khiếu nại hay kiện tụng gì người hàng xóm vì khi mua đất bạn đã không tiến hành do đạc lại để xác định diện tích thực tế của miếng đất là bao nhiêu? có bị hàng xóm lấn chiếm hay không để xác định nguyên nhân mà nay chủ đất giao đất bị thiếu thì bạn phải trực tiếp làm việc với chủ đất để chủ đất có trách nhiệm với thỏa thuận của mình chứ hàng xóm không biết bạn là ai và bạn cũng không thể kiện tụng hàng xóm vì bạn không có cơ sở về việc bị hàng xóm lấn chiếm đất của bạn.

  Tóm lại, bạn phải làm việc với người đã bán đất cho bạn để họ có trách nhiệm với bạn.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  24/06/2021, 05:48:57 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10442)
  Số điểm: 57844
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4521 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo như bạn trình bày thì mọi thủ tục mau bán, sang tên đã hoàn tất, căn nhà đã bàn giao cho bên mua và bên mua cũng đã được cấp giấy chứng nhận tài sản mang tên mình nên bên mua chỉ còn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho hoàn tất.

  Vê việc bên mua còn nợ 1 tỷ thì hai bên đã thỏa thuận bên mua sẽ thanh toán hai lần: ngày 20/6 thanh toán 300tr và ngày 1/10 thanh toán 700 tr cùng lại suất do chậm trả. Như vậy, tuy ngày 20/6 bên mua chưa trả được 300tr xin hẹn tiếp và ban không đồng ý nhưng thời hạn cuối để thanh toán là 1/10 chưa đến. Do vậy, bạn phải chờ dến hết ngày 1/10 mà bên mua vẫn không thanh toán thì mới có thể khởi kiện họ ra tòa án để yêu cầu giải quyết.

  Về nội dung khởi kiện là yêu cầu hoàn trả số tiền 1 tỷ cùng lãi suất chậ trả theo thỏa thuận chứ không thể kiện đòi lại nhà do chưa thanh toán hết tiền vì như luật sư đã đề cập là việc họ chậm trả được hai bên thỏa thuận có lãi suất, có ngĩa là sau khi bạn đã giao nhà thì bạn chấp nhận cho bên mua trả chậm số tiền còn lại hai đợt có lãi suất. Nay họ vi phạm nghĩa vụ này thì chỉ có thể yêu cầu họ thanh toán và lải suất tương ứng mà thôi. Ngoài ra, nếu việc họ chậm thanh toán so với thỏa thuận gây thiệt hại cho bạn thì bạn có quyên chứng minh để yêu cầu tòa án bược họ phải bồi thường thiệt hại cho bạn.

  Thân mến

   

117 Trang <123456>»