Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

33 Trang «<45678910>»
 • Xem thêm     

  24/10/2018, 10:29:42 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Một trong những phương án tối ưu là các đồng thừa kế di sản của ông và bà nội bạn thỏa thuận đất nào là đất đã cho bố bạn (tốt nhất là cho bố mẹ bạn). Nếu không được thì chỉ còn 02 khả năng là: (1) gia đình bạn hưởng phần di sản thừa kế thế vị trong số tài sản ông bạn để lại; và (2) bên bạn yêu cầu tòa án công nhận phần đất ông bà đã cho bố bạn. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/10/2018, 10:19:15 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như bạn nêu thì anh trai bạn đã tách sổ hộ khẩu nên không còn tên trong hộ khẩu gia đình do đó không thuộc thành viên có quyền sở hữu liên quan sổ đỏ cấp sau. Người yêu cầu được hưởng quyền hoặc lợi ích nào đó thường đều có cơ sở của họ vì vậy bạn nên tìm hiểu để có phương án xử lý hiệu quả. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/10/2018, 05:53:45 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Về ủy quyền, bạn có thể tham khảo quy định của Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây (chú ý nhiều vào điểm đ khoản 3):

  Điều 140. Thời hạn đại diện

  1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

  a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;

  b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

  3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  a) Theo thỏa thuận;

  b) Thời hạn ủy quyền đã hết;

  c) Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

  d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

  đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

  e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

  g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

  4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;

  b) Người được đại diện là cá nhân chết;

  c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

  d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  04/10/2018, 10:53:21 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bạn có quyền kiện khi cho rằng quyền lợi của mình bị vi phạm. Bạn gửi đơn kiện cùng các chứng cứ về quyền thừa kế di sản của mình đến tòa án nơi có di sản và người kiện có thể 1 mình bạn hoặc kiện cùng những đồng thừa kế khác. Nếu không có tình tiết đặc biệt gì khác thì việc chia di sản sẽ là chia đều cho các đồng thừa kế.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/09/2018, 10:21:46 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Mọi thứ vẫn trong suy nghĩ của bạn thì chưa có giá trị pháp lý gì.

  - Khi kiện chia di sản thừa kế thì các tài sản đó sẽ được định giá tại thời điểm các bên tranh chấp. Trong quá trình giải quyết, nếu xuất hiện yếu tố mà pháp luật quy định phải thẩm định lại thì tòa án sẽ tiến hành các thủ tục để định giá lại tài sản.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 03:49:16 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trong vụ việc của bạn thì có thể sử dụng các dữ liệu liên quan đến giao dịch với đối tác, dữ liệu dòng tiền của tài khoản của bạn,...

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 03:44:47 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trong tố tụng dân sự thì bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình là có cơ sở pháp lý vì vậy bạn cần thu thập các dữ liệu về thu nhập của chồng bạn và nộp cho tòa án khi ly hôn. Trường hợp bạn không thể thu thập được thì có quyền yêu cầu tòa án thu thập. Tòa án sẽ căn cứ vào những chứng cứ có trong vụ án cũng như diễn biến của quá trình tố tụng mà đưa ra phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 09:18:27 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Như bạn nêu thì cả 2 căn nhà này đều là di sản của bố mẹ bạn để lại. Vì không có di chúc nên 1/2 các di sản này chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mỗi người, gồm ông bà nội, ngoại, các con của bố mẹ bạn. Việc bán nhà phố không có sự đồng ý của những người thừa kế là trái pháp luật nên giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu trên cơ sở yêu cầu của bên liên quan.

  - Vì là đồng thừa kế nên bạn có quyền đòi hỏi mảnh đất đã bán, các người anh có quyền kiện.

  - Nếu chia lại và nếu thừa kế chỉ là 3 anh em thì cả 2 tài sản tính chung rồi chia đều cho 3 người.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/09/2018, 10:43:35 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Ly hôn là việc dân sự, theo đó, người vợ cần viết đơn gửi tòa án đề nghị xử ly hôn và tòa án sẽ tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự được pháp luật quy định. Đe dọa tính mạng người khác là hành vi thuộc lĩnh vực hình sự, người bị đe dọa có quyền làm đơn đề nghị chính quyền có biện pháp bảo vệ và cũng có quyền đề nghị xử lý hình sự người đe dọa.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  10/09/2018, 09:04:50 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trên cơ sở quy định pháp luật về hộ tịch thì trong tờ khai đăng ký khai sinh chỉ có 1 số thông tin chính như là thông tin về người khai, quan hệ với người được khai sinh, thông tin về người cha/người mẹ của người được khai sinh. Do đó bạn có thể khai sinh cho con bạn họ tên người cha trên cơ sở nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, trong thực tế nếu bạn đăng ký khai sinh như thế tại nơi đã đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì rất có thể cơ quan nhà nước không cho bạn đăng ký khai sinh. Hơn nữa, cứ cho rằng bằng cách nào đó bạn khai sinh được thì về bản chất khi có yêu cầu của 1 bên liên quan, giấy khai sinh đó sẽ bị hủy bỏ vì Luật hôn nhân gia đình quy định con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng hợp pháp. Khi đó, muốn nhận cha cho con, bên bạn lại phải theo những thủ tục pháp luật quy định về vấn đề này.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  10/09/2018, 08:38:39 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Giấy tờ như bạn nêu là hợp pháp, tuy nhiên khi giao dịch với chủ thể khác thì có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thủ tục, tùy theo từng đối tượng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  31/08/2018, 10:15:38 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Di chúc công chứng như bạn nêu là ổn. Di chúc viết tay, nếu cùng thời điểm như di chúc công chứng và phù hợp với quy định pháp luật về hình thức thì vẫn có hiệu lực như bản công chứng. Tuy nhiên, như bạn thông tin thì 2 di chúc này giống nhau về nội dung nên chỉ cần sử dụng 1 là đủ. Về mặt hình thức, di chúc công chứng dễ dàng được chấp nhận hơn vì được tổ chức nhà nước thừa nhận chứng vào, ít nhất cũng không bị tranh chấp liên quan đến sự vô hiêu của nó so với bản viết tay. Lưu ý: di chúc phù hợp quy định pháp luật và nếu cùng nội dung thì bản sau có hiệu lực hơn so với bản trước.

   

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  21/08/2018, 11:00:00 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Bạn có thể giám định trong giai đoạn này được, tuy nhiên sử dụng và được chấp nhận như thế nào tại phúc thẩm thì tùy diễn biến cụ thể.

  - Kháng cáo toàn bộ hay 1 phần là do bạn tự quyết định. Phần nào không bị các bên liên quan kháng cáo/kháng nghị thì có hiệu lực.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/08/2018, 10:51:26 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Bạn lý giải quá trình đăng ký để khẳng định quyền sở hữu riêng của người đăng ký là một cách chứng minh đối với yêu cầu của bạn. Trong các vụ kiện tụng thì hầu hết người đi kiện bao giờ cũng nghĩ đến khả năng thắng kiện của họ, đồng nghĩa với việc họ cũng chuẩn bị cách lập luận để bảo vệ quyền lợi của mình. Hôm trước tôi đã nêu nhận xét là vụ việc của bạn không đơn giản nên không thể khẳng định bên bạn đúng hoàn toàn ngay được, đặc biệt khi tư vấn gián tiếp thì lại càng khó kết luận hơn.

  - Qua câu chuyện bạn kể có lẽ bố bạn là cán bộ vào Miền Nam hoạt động nên 2 người vợ đều được pháp luật thừa nhận.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/08/2018, 09:40:20 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Vụ việc bạn nêu tính theo thời gian thì khá dài, có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh nên nhìn chung khá phức tạp, vì vậy tôi chỉ có thể tư vấn mang tính định hướng cho bạn. Để có thêm cơ sở trước khi quyết định, bạn có thể cân nhắc sử dụng tư vấn pháp lý nơi bạn thuận tiện và tin tưởng.

  - Việc làm sổ đỏ: Người ta nói kiện là kiện yêu cầu được chia di sản thừa kế, không phải hủy sổ đỏ do cấp sai. Khi người ta được quyền hưởng di sản thì tự nhiên sổ đỏ không còn giá trị như khi được cấp.

  - Thời hạn 30 năm: Theo tôi đánh giá thì bạn đang định dựa vào quy định Điều 623 Bộ Luật Dân sự. Tuy nhiên, vẫn có phương án để người đó khôi phục thời hiệu khi khởi kiện. 

  - Trường hợp những người yêu cầu được tòa án cho hưởng di sản thì 1/2 tài sản bạn nêu là tài sản bố bạn đáng được hưởng và coi là di sản. Di sản này sẽ chia đều cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (cha me, cơ, con của người để lại di sản). Người nào muốn được chia khác thì phải chứng minh được yêu cầu của mình là có cơ sở pháp lý.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  07/08/2018, 09:11:00 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trong vụ việc bạn nêu, việc vay/mượn tiền có thể được coi là vay vì mục đích chung của gia đình nên nợ thì cả hai vợ chồng đều phải chịu trách nhiệm. Trường hợp phán quyết của tòa án theo hướng này thì việc kê biên tài sản để thi hành án có thể sẽ tiến hành với cả nhà đất bạn đề cập tùy thuộc vào tình hình cụ thể khi thi hành án.

  Nếu chứng minh được nhà đất không thuộc quyền sở hữu của bạn và chồng bạn không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ thì không có căn cứ để tòa ra phán quyết mà theo đó nhà đất liên quan đến việc thi hành phán quyết của tòa.

   

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  26/07/2018, 05:20:10 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Theo bạn kể thì nguồn gốc đất cũng như hồ sơ pháp lý của lô đất khá phức tạp nên việc giải quyết toàn diện vụ án là tương đối khó khăn. Chỉ riêng việc mẹ bạn không ký hợp đồng công chứng thôi thì tòa đã có thể tuyên vô hiệu rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, đây là vụ án khó đối với cả tòa án nên bạn cân nhắc sử dụng tư vấn pháp luật trong quá trình giải quyết, ít nhất cũng để tránh kéo dài.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  20/07/2018, 09:45:48 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Các bên nên tự thỏa thuận là tốt nhất. Khi không thỏa thuận được thì tòa án là cơ quan thẩm quyền quyết định chia di sản thừa kế nếu có đơn yêu cầu. Theo quy định chung của pháp luật dân sự thì di sản chia đều cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (cha me, vợ chồng, con của người có di sản để lại).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  20/07/2018, 09:41:22 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Con dưới 38 tháng mẹ trực tiếp nuôi được quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên khi đã kiện đến tòa án thì về nguyên tắc chung tòa án sẽ xem xét, đánh giá và ra quyết định giao con cho người nuôi sao cho vừa bảo đảm quy định pháp luật nhưng cũng trên cơ sở lợi ích mọi mặt của đứa con. Vì vậy, bạn hãy cố gắng chứng minh và thuyết phục tòa án là giao con cho bạn nuôi thì đứa con sẽ được bảo đảm quyền lợi cao nhất.

   

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  13/07/2018, 09:34:01 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Những người con của ông bà đều có quyền kiện yêu cầu chia di sản thừa kế. Các giao dịch khác có liên quan tòa án có thể gộp để xử lý chung trên cơ sở yêu cầu của các bên tham gia.

   

  Trân trọng!

33 Trang «<45678910>»