Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Đào Liên - daolienluatsu

18 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  19/06/2016, 03:02:09 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Câu hỏi của bạn liên quan đến vị trí giám đốc trong quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con, Luật sư Đào Liên - công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

  Luật Doanh nghiệp 2014 không có điều khoản cụ thể nào cấm một người không được đồng thời làm giám đốc hai công ty cổ phần, nhưng xet các quy định về công ty mẹ - con được quy định tại chương VIII Luật Doanh nghiệp, xét nguyên tắc đảm bảo tính khách quan và giám sát giữa hai công ty mẹ và công ty con, sẽ rất ít hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty cổ phần nào chấp nhận việc một người đồng thời làm giám đốc của cả công ty mẹ và công ty con.

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  17/06/2016, 06:54:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi liên quan đến hạch toán phần vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Luật sư Đào Liên - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau: 

  Chiểu điều 35, 36 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp đăng ký và thực hiện góp vốn vào công ty theo quy định: đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

  Chiểu theo các quy định về kế toán, thuế, một trong các nguyên tắc quan trọng để tài sản cố định của doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

  Do vậy, chủ sở hữu doanh nghiệp phải làm đầy đủ thủ tục góp vốn đối với tài sản góp vốn và tài sản góp vốn đó được khấu hao khi sử dụng vào kinh doanh.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm vui lòng kết nối tổng đài tư vấn pháp luật số 1900 6289 của chúng tôi để được các luật sư uy tín trợ giúp. 

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  02/06/2016, 08:42:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Liên - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau: 

  1. Quyền sở hữu cổ phần của cổ đông

  Cổ đông là người nắm giữ cổ phần trong một công ty cổ phần, được quyền sở hữu, định đoạt, quản lý, hưởng cổ tức từ cổ phần cùng các quyền khác và những quyền này là bất khả xâm phạm. Nếu cổ đông chết thì các đồng thừa kế hoặc người được chỉ định trong di chúc được hưởng di sản là cổ phần. Do vậy, không ai có thể dịch chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông nếu không có sự đồng ý của họ hoặc những người thừa kế của họ trong trường hợp họ chết.

  2. Xử lý như thế nào trong trường hợp cổ đông biệt tích với thời gian hơn 10 năm

  Nếu một cổ đông đi khỏi nơi cư trú 10 năm không có tin tức gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty thì theo quy định của Luật Tố tụng Dân sự, đại diện doanh nghiệp - với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố người đó mất tích.

  Điều kiện để xác định yếu tố biệt tích theo quy định là "đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết".

  Người đang quản lý tài sản  tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Toà án tuyên bố mất tích và có các quyền nghĩa vụ sau:

  1. Quản lý tài sản của người vắng mặt;

  2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt;

  3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản.

  4. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình;

  5. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng;

  6. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Toà án;

  7. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Toà án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

  Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Toà án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống thì người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố  cổ đông là đã chết. Khi quyết định của Toà án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ tài sản của người đó được giải quyết như đối với người đã chết, tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. Nếu xác định không có người thừa kế thì quyền sở hữu tài sản của người đó thuộc Nhà nước.

  Bạn có thể tham khảo các điều luật có liên quan gồm: điều 77, 78, 79, 223, 644, 767, 764 Bộ Luật Dân sự, Điều 330, 331, 332, 333 Luật Tố tụng Dân sự hiện hành.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm vui lòng kết nối tổng đài tư vấn pháp luật số 1900 6289 của chúng tôi để được các luật sư uy tín trợ giúp. 

   

 • Xem thêm     

  25/05/2016, 08:38:06 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Liên - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Thông tư  này được quy định như sau:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Thông tư này quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì, bao gồm:

  a) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;

  b) Giới hạn cấp tín dụng;

  c) Tỷ lệ khả năng chi trả;

  d) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn;

  đ) Giới hạn góp vốn, mua cổ phần;

  e) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức tín dụng bao gồm:

  a) Ngân hàng: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

  b) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

  2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài". 

  Nếu bạn đăng ký đầu tư vào Việt Nam không phải ngành nghề tín dụng ngân hàng thì không bị ảnh hưởng bởi những quy định tại thông tư này. Để tư vấn cho bạn những nét cơ bản về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các ngành nghề bạn quan tâm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại tổng đài tư vấn pháp luật số 1900 6289 để cap thêm thông tin và được các luật sư uy tín trợ giúp.

  Trân trọng./.

   
 • Xem thêm     

  25/05/2016, 04:43:56 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Câu hỏi của bạn Luật sư Đào Thị Liên – Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1.  Mở cửa hàng kinh doanh dầu nhớt phải đăng ký kinh doanh

  Theo như thông tin bạn cung cấp, có thể xác định ngành nghề mà bạn đang dự định kinh doanh là ngành Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4730). Với quy mô dự kiến của bạn thì bắt buộc bạn phải đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng trước khi đi vào hoạt động. Việc lựa chọn loại hình tổ chức kinh doanh (hộ gia đình, công ty…) bạn có thể tham khảo tại trang web của chúng tôi tại đây.

  Nếu lựa chọn thành lập hộ kinh doanh thì hồ sơ thành lập gồm:

  Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

  -Bản sao có chứng thực Thẻ căn cước công dân/ CMND/Hộ chiếu còn liệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

  Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (nếu bạn liên kết với một số người bạn khác để kinh doanh).

   

  Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh được nộp tại UBND cấp huyện nơi bạn đặt cửa hàng kinh doanh.

  Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc;

  Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng.

  2. Điều kiện kinh doanh dầu nhờn động cơ

  Theo quy định tại Nghị định 84/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, “xăng dầu” là các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu bay; nhiên liệu sinh học và các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ.

  Như vậy, mặt hàng dầu nhờn, dầu thủy lực mà bạn dự định kinh doanh không phải là “xăng dầu” theo quy định trên nên cửa hàng của bạn cũng không phải xin Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định của Nghị định 84/2014/NĐ-CP.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm vui lòng kết nối tổng đài tư vấn pháp luật số 1900 6289 của chúng tôi để được các luật sư uy tín trợ giúp. 

 • Xem thêm     

  25/05/2016, 04:37:21 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi đã được một luật sư đồng nghiệp tư vấn, tuy nhiên Luật sư Đào Liên – Công ty Luật Tiền Phong chia sẻ quan điểm tư vấn cho bạn trong vấn đề này như sau:

  1. Các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh

  Theo quy định tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, cá nhân tự mình hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác mà thuộc các trường hợp sau đây thì không phải đăng ký kinh doanh:

  “a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;”

  Theo như thông tin bạn cung cấp thì việc bạn kinh doanh cà phê bằng xe đẩy, bán ngoài đường vào buổi sáng, không có địa điểm cố định thuộc trường hợp buôn bán rong.

  Do vậy, bạn không cần phải đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng và nghĩa vụ của bạn với nhà nước về thuế  vẫn phải tuân thủ các quy định về phạm vi hoạt động như phạm vi về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh; phạm vi về địa điểm kinh doanh; bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn trong hoạt động của cá nhân hoạt động thương mại (Điều 5, 6, 7 Nghị định 39/2007/NĐ-CP).

  2. Trường hợp nào thì kinh doanh cà phê xe đẩy phải  thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp?

  Việc bạn kinh doanh cà phê xe đẩy chỉ không phải đăng ký kinh doanh trong trường hợp cá nhân bạn tự mình thực hiện việc kinh doanh đó; nếu bạn không tự muốn đầu tư một hệ thống cà phê dạo, mua một số lượng lớn xe đẩy và thuê nhân công đi bán cà phê dạo thì vẫn thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh.

  Trong trường hợp này, bạn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định, trong đó có đăng ký ngành nghề “Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác” (mã ngành 56109).

  Mặc dù bạn không kinh doanh tại một địa điểm cố định (do đặc thù ngành nghề kinh doanh lưu động) nhưng bạn vẫn phải có một địa điểm cố định để đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, còn hoạt động mua bán, kinh doanh có thể tiến hành ở nhiều địa điểm khác nhau.

  Để có thể tiến hành kinh doanh, ngoài việc phải đăng ký kinh doanh, do đặc thù mặt hàng bạn kinh doanh là đồ uống nên bạn cũng phải được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp của bạn cũng phải nộp các loại thuế, lệ phí như các doanh nghiệp khác như thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… Số tiền thuế bạn phải nộp vào ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào số vốn điều lệ và lợi nhuận của công ty bạn.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng kết nối tổng đài tư vấn pháp luật số 1900 6289 của chúng tôi để được các luật sư uy tín trợ giúp.

 • Xem thêm     

  03/05/2016, 09:24:29 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Vi phạm những quy định về biển hiệu được điều chỉnh bởi Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, theo đó:

  "Điều 66. Vi phạm quy định về biển hiệu

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, điện thoại;

  b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;

  b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;

  c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

  d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

  đ) Kinh doanh mà không có biển hiệu;

  e) Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu;

  g) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

  3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;

  b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

  c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này."

  Bạn đối chiếu nhé.

  Thân.

  Luật sư Đào Liên - Công ty Luật Tiền Phong 

  Hotline: 1900 6289

   

   

 • Xem thêm     

  27/04/2016, 01:36:12 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào em,

  Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm điều chỉnh các hoạt động văn hóa công cộng, theo đó điều chỉnh các hành vi liên quan đến văn hóa nói chung (lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khẩu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, tổ chức lẽ hội...) và quy định cụ thể về viết, đặt biển hiệu áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, do vậy, tính phạm vi ở đây là xét chung cho mọi đối tượng chứ không phải chỉ cho riêng những doanh nghiệp (hoặc cá nhân) có những hoạt động văn hóa cụ thể. Do vậy, về biển hiệu doanh nghiệp, công ty em vẫn phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này.

  Thân.

  Luật sư Đào Liên

  Ttổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6289.

 • Xem thêm     

  23/04/2016, 01:10:09 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Liên quan tới việc lựa chọn mô hình tổ chức trong doanh nghiệp mà nhà nước chiếm 50% vốn điều lệ trở lên, Luật sư Đào Liên - công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

  Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định: Kiểm soát viên công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên, kể từ thời điểm luật này có hiệu lực thì các thành viên ban kiểm soát công ty của bạn không còn đủ điều kiện để nắm giữ chức vụ kiểm soát viên, do vậy, cần miễn nhiệm họ tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tới hoặc đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của điều lệ công ty.

  Luật Doanh nghiệp có quy định: 

  Nếu pháp luật về chứng khoán có quy định khác thì Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc theo điểm b, khoản 1 điều 143, trong trường hợp này, công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

  Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

  Luật Doanh nghiệp không có điều khoản  nào hạn chế đối với doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước. 

  Trong trường hợp lựa chọn mô hình này, việc xử lý với những thành viên ban kiểm soát không đủ điều kiện cũng như giải tán ban kiểm soát nhất thiết phải được đại hội đồng cổ đông công ty họp để thông qua.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc vướng mắc, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được các luật sư của chúng tôi tư vấn thêm.

  Chúc bạn và công ty sức khỏe, thành công.

 • Xem thêm     

  23/04/2016, 12:49:03 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi liên quan đến công ty cổ phần, Luật sư Đào Liên - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

  1. Về công ty cổ phần 

  Luật Doanh nghiệp quy định công ty cổ phần là công ty có ít nhất 3 cổ đông (là người sở hữu cổ phần), việc bạn trao đổi công ty của bạn đăng ký loại hình công ty cổ phần nhưng chỉ có hai cổ đông, bạn xem lại thông tin nhé. Trường hợp công ty cổ phần chỉ có 2 cổ đông thì pháp luật doanh nghiệp bắt buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh loại hình doanh nghiệp từ cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

  2. Về việc huy động vốn và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp 

  Bạn cần kiểm tra thông tin vốn điều lệ của doanh nghiệp bạn đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để xác định số cổ phần đăng ký phát hành (tổng vốn điều lệ công ty đăng ký) và số cổ phần đã chào bán thành công (số tiền vốn thực góp vào công ty). Trường hợp cổ phần của công ty bạn đã được chào bán hết, nay muốn kêu gọi thêm nhà đầu tư thì công ty phải phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và doanh nghiệp bạn đồng ý bán cho cổ đông mới thì người mới sẽ mua hết số cổ phần phát hành thêm này để được đứng tên cổ đông công ty. Trường hợp công ty của bạn chưa chào bán hết số lượng cổ phần đăng ký phát hành thì được quyền chào bán tiếp cho cổ đông mới.

  Ngoài ra, bạn có trao đổi, hiện công ty của bạn đang thua lỗ, có nghĩa là 800 triệu đồng vốn điều lệ (tương đương với 80.000 cổ phần nếu mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần hoặc 8.000 cổ phần nếu mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng) hiện nay bị giảm chỉ còn 640 triệu. Giá trị thực của cổ phần công ty bạn hiện nay đang thấp hơn mệnh giá (do bị lỗ), giảm đi 20% có nghĩa rằng giá trị thực của cổ phần công ty bạn chỉ còn 80.000 đồng (nếu cổ phần có mệnh giá 100.000 đồng) hoặc 8.000 đồng (nếu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng).

  Công ty có quyền định giá lại và xin giảm vốn điều lệ cho tương ứng với giá trị vốn của doanh nghiệp hiện tại, sau đó chào bán cổ phần mới bằng mệnh giá, hoặc công ty bạn cũng có quyền cháo bán cổ phần mới thấp hơn mệnh giá để kêu gọi dòng tiền đầu tư vào phát triển kinh doanh. Giá trị cụ thể của cổ phần chào bán do hai bên thỏa thuận. Nhà đầu tư mới không có nghĩa vụ phải chịu lỗ trong công ty trừ khi họ chấp nhận và hai bên có thỏa thuận về việc này.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được trợ giúp.

  Thân chúc bạn sức khỏe, thành công.

   

   

 • Xem thêm     

  19/04/2016, 09:11:57 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Liên quan đền vấn đề treo biển doanh nghiệp, Luật sư Đào Liên công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

  Hiện nay các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến biển hiệu được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh, theo đó quy định:

  Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Vị trí cụ thể của biển hiệu: Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân;

  Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

  Như vậy, bạn có thể đặt biển tại cổng hoặc mặt trước của trụ sở đều được, chú ý nếu đặt biển ở phía trong (vẫn là mặt trước) thì cần chú ý kích cỡ biển sao cho dễ quan sát, nhận biết và tìm kiếm.

  Ngoài ra, về nội dung biển hiệu bạn cần chú ý phải có các thông tin: tên cơ quan chủ quản của doanh nghiệp nếu có, tên gọi của doanh nghiệp bằng chữ Việt Nam theo đúng tên đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn hoặ cổ phần, hoặc loại hình khác), logo (nếu có) với kích cỡ không quá 20% biển hiệu; địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp.

  Nếu bạn còn băn khoăn hoặc vướng mắc gì, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được trợ giúp.

  Trân trong./.

  Luật sư Đào Liên - 091 6162 618

 • Xem thêm     

  13/01/2016, 10:41:17 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Biển hiệu doanh nghiệp là nơi chưa đựng các thông tin cần thiết về doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, loại hình tổ chức doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.. và phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành (tham khảo điều 38 Luật Doanh nghiệp).

  Như bạn trao đổi, căn hộ chung cư không phải là một địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp của bạn nên bạn không cần phải treo biển hiệu. Tuy nhiên, xin lưu ý với bạn, việc sử dụng căn hộ chung cư làm VP làm việc cho doanh nghiệp là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, mặt khác, việc không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về địa điểm hoạt động, kinh doanh cũng là chưa thực hiện đúng quy định nhé. Xét về lâu dài, bạn nên tìm phương án cho phù hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

  Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật sư Đào Liên - công ty Luật Tiền Phong, mong sau này tiếp tục nhận được sự tin yêu, ủng hộ của bạn với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  Nếu bạn có vướng mắc gì liên quan đến mọi lĩnh vực pháp luật: doanh nghiệp, đất đai, thừa kế, hôn nhân và gia đình..., vui lòng liên hệ với luật sư qua điện thoại tổng đài tư vấn 04-1088/4/9 để được hỗ trợ.

  Thân chúc bạn và công ty sức khỏe, thành công.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  10/12/2015, 06:52:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên  - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:  

  Điều 68 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: "Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan".

  Điều 69 cũng quy định cha, mẹ có quyền và nghĩa vụ:

  1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

  2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

  4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

  Điều 88 quy định:

  Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

  Điều 90 quy định:

  1. Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.

  2. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha.

  Những điều luật có liên quan được luật sư trích dẫn như trên để chứng minh một điều: con bạn dù được sinh ra ngoài giá thú nhưng vẫn có quyền lợi bình đẳng với con trong giá thú, nghĩa là có quyền nhận cha,mẹ. Thể hiện cụ thể nhất của quyền này chính là việc được ghi tên người cha trong giấy khai sinh.

  Do vậy, trừ khi bạn chứng minh được bạn không phải là cha thì mới có quyền từ chối đứng tên "người cha" trong giấy khai sinh của con.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 hoặc 1900 2118 để được trợ giúp

  Chúc bạn sức khỏe.

  Thân.

  Luật sư Đào Liên - 091 6162 618 

   

   

   

 • Xem thêm     

  10/12/2015, 06:41:46 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên  - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:  

  Kho hàng là địa điểm doanh nghiệp bạn tiến hành một trong những hoạt động kinh doanh cụ thể (chứa hàng, trung chuyển hàng hóa) nên được coi là địa điểm kinh doanh theo điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, khi mở một địa điểm kinh doanh mới doanh nghiệp của bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kho hàng.

  Hồ sơ cần có:

  1- Thông báo địa điểm kinh doanh - BM-HAPI-14-17

  2- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động trong lĩnh vực y, dược).

  3- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Khi nộp hồ sơ, nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì người đi nộp phải xuất trình chứng minh nhân dân và nộp giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền.

  Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 hoặc 1900 2118 để được trợ giúp.

  Thân chúc bạn và doanh nghiệp sức khỏe và ngày càng phát triển.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  05/12/2015, 11:30:02 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi về việc thanh toán bảo hiểm xã hội trái tuyến, Luật sư Đào Thị Liên  - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:  

  1. Về mức hưởng bảo hiểm:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 22, Luật bảo hiểm sửa đổi 2014, nếu bạn khám chữa bệnh đúng tuyến thì mức hưởng của bạn là 80% chi phí khám chữa bệnh vì bạn là đối tượng sống tại khu vực kinh tế khó khăn.

  Khi bạn khám chữa bệnh không đúng tuyến thì mức hưởng của bạn sẽ căn cứ vào mức hưởng 80% nêu trên theo tỉ lệ quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm sửa đổi 2014 như sau:

  - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

  2. Về thủ tục hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng tuyến

  Khi khám chữa bệnh không đúng tuyến bạn phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của bạn.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 hoặc 1900 2118 để được trợ giúp.

  Thân chúc bạn sức khỏe, thành công.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  02/12/2015, 08:14:06 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi liên quan đến địa điểm kinh doanh, Luật sư Đào Thị Liên  - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:  

  Pháp luật hiện hành không có quy định cấm hai chủ thể kinh doanh, hai loại hình tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh) tại cùng một địa chỉ nên bạn có thể đề nghị cán bộ thuế giải thích rõ hoăn căn cứ pháp luật của thông báo này.

  Trong trường hợp phát sinh các tình tiết mới do bạn chưa nắm rõ vấn đề, bạn có thể liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được giải đáp và tư vấn thêm.

  Thân chúc bạn sức khỏe và thành công.

 • Xem thêm     

  18/11/2015, 09:42:34 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bác, 

  Vấn đề khai tên người cha cho con ngoài giá thú hiện không có điều luật cụ thể nào quy định về việc này, tuy nhiên, trong trường hợp không đạt được sự thỏa thuận của người mẹ và người mẹ khởi kiện yêu cầu tòa án công nhân cha cho con thì căn cứ phán quyết của tòa án, người mẹ có quyền đề nghị  cơ quan thẩm quyền ghi tên người cha vào giấy khai sinh của con.

  Do vậy, nếu bác không muốn đứng tên trong giấy khai sinh của con, cần trao đổi để nhận được sự đồng thuận của người mẹ trong trường hợp này. Mặc dầu vậy, bác cũng nên cân nhắc lại vì việc ghi tên cha, mẹ trong giấy khai sinh là quyền lợi của con, nếu phần tên người cha để trống trong giấy khai sinh có thể khiến con bác mặc cảm trước bạn bè và xã hội.

  Vài lời trao đổi, hi vọng giúp bác hết băn khoăn.

  Thân chúc bác sức khỏe, bình an.

  Luật sư Đào Liên - 091 6162 618

 • Xem thêm     

  14/11/2015, 02:02:43 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bác,

  Vấn đề bác hỏi, luật sư Đào Thị Liên - Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình năm 2010 thì: “1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

  Chiểu theo điều luật trên thì mức cấp dưỡng cụ thể là bao nhiêu không được pháp luật quy định cụ thể mà căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng và đương nhiên những chi phí này là chi phí hợp lý..

  Vì vậy, trong trường hợp của bác, thì mức cấp dưỡng do sự thỏa thuận của hai bên, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết và mức cấp dưỡng do thẩm phán quyết định.

  Trên đây là câu trả lời của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bác đang quan tâm. Nếu bác còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được trợ giúp.

  Thân chúc bác sức khỏe.

   

 • Xem thêm     

  12/11/2015, 07:39:54 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về việc lập báo cáo tài chính khi giải thể doanh nghiệp, Luật sư Đào Thị Liên - Công ty Luật Tiền Phong xin trả lời bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 47, Luật Kế toán 2003 khi quyết định giải thể doanh nghiệp phải thực hiện công việc kế toán như sau:

  - Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

  - Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động;

  - Bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị kế toán giải thể hoặc chấm dứt hoạt động sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định.

  Ngoài ra, khoản 4, Điều 20, Nghị định 128/2004/NĐ – CP hướng dẫn Luật Kế toán chi tiết về vấn đề này như sau: "....4. Đơn vị kế toán bị chia, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, sáp nhập, chấm dứt hoạt động".

  Căn cứ vào quy định nêu trên, khi quyết định giải thể thì doanh nghiệp của bạn phải thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính phải lập tại thời điểm quyết định giải thể.

  Kỳ kế toán trong trường hợp này tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định giải thể (Khoản 3, Điều 13, Luật Kế toán 2003).

  Như vậy, bạn phải thực hiện thủ tục lập báo cáo tài chính trước khi nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh nhé.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3  hoặc 04-1088/4/9 để được trợ giúp.

  Thân chúc bạn sức khỏe, thành công.

  Trân trọng.

  Luật sư Đào Liên - 091 6162 618

 • Xem thêm     

  22/09/2015, 05:58:40 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Liên  - Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:  

  1. Về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Bạn không nói rõ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ thuộc loại hình tổ chức kinh doanh nào nên rất khó để luật sư tư vấn chính xác cho bạn thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, nguyên tắc chuyển nhượng là hợp đồng đăng ký kinh doanh ở đâu sẽ nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại đó. Sau khi thay đổi chủ cơ sở bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu cơ sở là doanh nghiệp.

  Nếu cơ sở bạn định mua là doanh nghiệp tư nhân bạn có thể tham khảo bài tư vấn của chúng tôi tại đây: Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

  2. Về Giấy chứng nhận PCCC

  Theo Khoản 3, Điều 49, Nghị định 79/2014/NĐ - CP hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy và  Luật Phòng cháy chữa cháy, chữa cháy sửa đổi : “ Trường hợp cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó phải làm hồ sơ gửi cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp giấy xác nhận trước đó để cấp lại hoặc đổi giấy xác nhận mới”.

  Theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 66/2014/TT-BCA, thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

  Trường hợp đổi giấy xác nhận khi doanh nghiệp, cơ sở có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi. Thời hạn giải quyết đổi giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

  3. Về giấy xác nhận đủ điều kiện ANTT

  Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì khi cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện hợp pháp theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì cơ sở kinh doanh phải làm văn bản đề nghị (kèm theo các tài liệu chứng minh sự cần thiết phải đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) gửi cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận mới.

  Theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

  Thời gian giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 hoặc 1900 2118 để được trợ giúp.

  Thân chúc bạn thành công.

  Luật sư Đào Liên - điện thoại 091 6162 618

   

18 Trang «<2345678>»