Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Đào Liên - daolienluatsu

18 Trang «<161718
 • Xem thêm     

  25/10/2013, 02:57:49 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên – công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Trước tiên, bạn không nói rõ hiện nay những ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty bạn đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là những gì, nhưng hoạt động “kinh doanh”, “cung cấp” có thể hiểu là mua/bán/cho thuê/cho mượn; hoạt động “lắp đặt” và hoạt động “sản xuất” đối với nhóm đối tượng: thiết bị văn phòng, trang trí nội thất theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ KHĐT về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có thể bao gồm các nhóm mã ngành sau:

  2817 -28170: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính);

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất máy tính cơ;

  - Sản xuất máy cộng, thu ngân;

  - Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử;

  - Sản xuất dụng cụ cân bưu phí, máy phục vụ bưu điện (dán phong bì, máy dán và in địa chỉ; mở, phân loại), các máy phụ trợ;

  - Sản xuất máy dán nhãn;

  - Sản xuất máy chữ;

  - Sản xuất máy tốc ký;

  - Sản xuất thiết bị đóng sách (như đóng nhựa hoặc đóng băng), loại văn phòng;

  - Sản xuất máy viết séc;

  - Sản xuất máy đếm xu và đóng gói xu;

  - Sản xuất gọt bút chì;

  - Sản xuất dập ghim và nhổ ghim dập;

  - Sản xuất máy in phiếu bầu cử;

  - Sản xuất máy dùi;

  - Sản xuất máy bán hàng tự động, hoạt động máy móc;

  - Sản xuất máy tính tiền, hoạt động máy móc;

  - Sản xuất máy photocopy;

  - Sản xuất đầu máy quay đĩa;

  - Sản xuất bảng đen, bảng trắng và bảng ghi;

  - Sản xuất máy ghi điều lọc.

  4753 – 47530: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

  4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

  47592: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

  25999: Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  - Sản xuất thiết bị văn phòng đa chức năng như máy liên hợp fax-copy-quét.

  4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  Nhóm này gồm:

  - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi;

  Để thực hiện việc bổ sung các mã ngành nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn phải tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3, bạn sẽ được trợ giúp tư vấn và hỗ trợ thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung  ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với năng lực nhà thầu.

  Trân trọng./.

 • Xem thêm     

  25/10/2013, 01:37:44 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên - Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1. Thủ tục  để có thể thay đổi người đại diện pháp luật:

  Hồ sơ được lập 01 bộ và bao gồm:

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty; 

  - Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

  - Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

  - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).

  Hồ sơ được nộp tại bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơsau 05 ngày làm việc.

  2. Người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp chỉ có thể là một cá nhân và có thể là người nước ngoài 

  Căn cứ khoản Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ:nếu cá nhân người nước ngoài được giao làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì người đó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của nhiệm kỳ và phải đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật. Trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời hạn quá 30 ngày liên tục, phải thực hiện các công việc sau: (1) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Ðiều lệ công ty để người đó thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (2) Gửi văn bản uỷ quyền đó đến Sở Kế hoạch và Ðầu tư để biết ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.
  Nghị định 34/2008/NÐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:
  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
  • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
  • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: Những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định.
  3. Khi công ty bạn đã thực hiện xong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì trong một thời hạn nhất định do Hội đồng thành viên xác định, người đại diện theo pháp luật cũ phải tiến hành bàn giao tài sản, chứng từ, sổ sách kế toán cho người đại diện theo pháp luật mới. Đồng thời người đại diện cũ phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật về các công việc mình đã làm trong thời gian làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Nếu gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường thiệt hại, đồng thời phải chịu những chế tài theo những quy định quản lý nội bộ trong công ty.
  Với các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như vậy, nếu bạn mong muốn được hỗ trợ thêm bạn có thể gọi điện về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong số 04-1088/4/3 để được trợ giúp.
  Trân trọng./.
 • Xem thêm     

  24/10/2013, 11:39:08 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên xin được tư vấn như sau:

  1. Về đơn vị xuất hóa đơn: mọi doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề đã được đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi tiến hành các giao dịch, bên mua hàng hóa, dịch vụ có quyền và nghĩa vụ yêu cầu bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp bản sao đăng ký kinh doanh để xác định rõ mình sẽ được cung cấp hóa đơn hợp pháp mặc dù điều này hiện nay đang được coi nhẹ trên thực tế.

  Như vậy, việc công ty bán bánh cho công ty bạn đã kinh doanh bất hợp pháp (kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - điều 10 Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghi định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại và họ đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo điều 21 Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  2. Bạn là người trực tiếp thực hiện giao dịch thay mặt cho công ty bạn, khi phát hiện việc này cần phải báo cáo ngay cho lãnh đạo doanh nghiệp để có hướng xử lý. Nếu bạn biết mà vẫn cố tình ký vào hóa đơn sau này công ty có thể quy trách nhiệm cá nhân cho bạn. Mặt khác, để xác định rõ trách nhiệm của cá nhân bạn trong trường hợp này cần phải dựa vào các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp về quy trình mua sắm hàng hóa/quy chế duyệt chi phí.. để xác định bạn đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của công ty chưa. Nếu công ty không có quy định thì đối chiếu với quy định của pháp luật bạn vẫn phải có nghĩa vụ phải tìm hiểu các thông tin của bên bán và phải báo cáo người có thẩm quyền trong công ty khi phát hiện bên bán có hành vi cung cấp hóa đơn sai.

  Hy vọng bạn sớm có được quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề của mình, nếu bạn còn băn khoăn bạn có thể gọi vào tổng đài tư vấn 04-1088/4/3 của Luật Tiền Phong để được hỗ trợ.

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  24/10/2013, 10:40:51 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong xin được trao đổi với bạn như sau:

  Việc quản lý các giao dịch ngoại hối hiện nay đang được điều chỉnh bởi Pháp lệnh ngoại hối 2005 và Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013Nghị định 160/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối, theo các văn bản này không có điều khoản nào quy định doanh nghiệp không được chủ động lựa chọn thời điểm để thu mua ngoại hối với mục đích để trả nợ khoản vay nước ngoài. Khi mua bạn chỉ cần xuất trình chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích là được. 

  Chúc bạn và công ty sức khỏe, thịnh vượng. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần hỗ trợ, bạn có thể điện thoại về tổng đài 04-1088/4/3 Luật Tiền Phong để được trợ giúp thêm.

  Trân trọng./.

   

   

   

 • Xem thêm     

  18/10/2013, 06:27:14 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề bạn hỏi, luật sư Đào Thị Liên – công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

  1. Về thủ tục thành lập một trang báo điện tử được quy định tại Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo điện tử và trình tự các bước được hướng dẫn chi tiết tại: http://tthc.thuvienphapluat.vn/ho-so-tthc/B-BTT-BS01/Cap-giay-phep-hoat-dong-bao-chi-dien-tu/113167 .

  2. Việc đăng tin lấy từ các trang khác:

  Tin tức bạn hỏi để thực hiện việc đăng lại dù ở thể loại phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác đều là đối tượng được bảo hộ về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ nếu bạn muốn đăng tải bạn phải xin phép trước và được sự đồng ý của tác giả bạn mới có quyền này (theo Luật SHTT và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP).

  3. Vấn đề kiểm duyệt tin: Điều 10 Luật báo chí năm 1989, Điều 5 Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí đã quy định chi tiết những điều không được thông tin trên báo chí và đây có thể coi là là nguyên tắc, là tiêu chuẩn để duyệt nội dung tin bài đăng trên báo chí.

  Trên đây là câu trả lời tư vấn cho những câu hỏi của bạn, nếu bạn còn băn khoăn hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số: 04-1088/4/3 để được trợ giúp!

  Trân trọng./.

   

 • Xem thêm     

  15/10/2013, 08:55:30 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
  Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên trả lời bạn như sau:
  1. Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp không có điều khoản nào quy định về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần ngoại trừ trường hợp sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu mà các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết phần vốn góp đã đăng ký, số cổ phần được quyền chào bán cũng không được chào bán hết cho các đối tác bên ngoài thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. (Khoản 9, điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP).
  2. Không rõ hiện nay các Sở Kế hoạch đầu tư ở các tỉnh thành có thụ lý hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần không nhưng riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội không thụ lý hồ sơ.
  3. Chính vì thực tế như đã phân tích ở trên nên hiện nay chưa có quy định nào về trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần sau thời hạn công ty cổ phần đã hoạt động được 03 năm.
  4. Giải pháp cho vấn đề của bạn: bạn có thể nghiên cứu phương án chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH, sau đó đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH.
  Bạn có thể cân nhắc để quyết định nhé, nếu cần trợ giúp bạn có thể gọi điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong: 04-1088/4/3 để được hỗ trợ thêm.
  Trân trọng./.
 • Xem thêm     

  15/10/2013, 08:03:11 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  daolienluatsu
  daolienluatsu
  Top 75
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 4505
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 416 lần
  Lawyer

  Chào bạn, vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên xin trả lời bạn như sau:

  1. Về việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV do tổ chức (công ty A) là chủ sở hữu, thủ tục bắt buộc là các cổ đông công ty phải đồng ý chuyển nhượng toàn bổ cổ phần cho Công ty A (điều 32, Nghị định 102/2010/NĐ-CP). Nếu một trong số các cổ đông không đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho công ty A thì không thể thực hiện được việc chuyển đổi này.

  2. Nếu bạn mong muốn được trở thành thành viên góp vốn của công ty TNHH sau khi chuyển đổi bạn có thể đề xuất ý kiến của mình lên đại hội đồng cổ đông công ty và công ty A. Trong trường hợp đề xuất của bạn được nhất trí, công ty cổ phần ban đầu sẽ chuyển sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vì bạn không nói rõ số lượng cổ phần của bạn tại công ty là bao nhiêu % nên rất khó để tư vấn cho bạn, nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần của bạn ở công ty cổ phần thấp, chiếm tỷ lệ không đáng kể thì khi các cổ đông khác đồng ý chuyển nhượng cổ phần của họ cho công ty A, khi chuyển sang công ty TNHH, số vốn góp của bạn chiếm tỷ lệ quá nhỏ sẽ dẫn đến những bất lợi cho bạn trong việc thực tế bạn có sở hữu vốn nhưng bạn sẽ không quyết định được bất kỳ vấn đề gì trong công ty do quyền biểu quyết bị phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty TNHH.

  3. Trường hợp bạn muốn rút vốn ra khỏi công ty cổ phần và cũng không muốn tham gia vào công ty mới, bạn có thể đề nghị Công ty A mua lại số cổ phần của bạn. Như đã phân tích ở trên, công ty A muốn trở thành chủ sở hữu của công ty cổ phần thì cách duy nhất là công ty A phải đàm phán mua lại toàn bộ cổ phần  của tất cả các cổ đông công ty  và chuyển đổi mô hình công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên.

  Hy vọng bạn có thêm các thông tin và ý kiến tham khảo để có được quyết định cho mình.

  Nếu bạn vẫn còn băn khoăn bạn có thể điện thoại về tổng đài tư vấn của Luật Tiền Phong:04-1088/4/3 để được trợ giúp thêm.

  Trân trọng./.

   

   

18 Trang «<161718