345 Trang «<343344345

Chuyên mục: Lao động   RSS RSS

Nhân sự phù hợp là Tài sản. Ngược lại là… của nợ. Pháp lý về “Tài sản” và “Của nợ” ở đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Các khoản nào được nhận khi nghỉ hưu?

Người gởi tranvanlanh

01 8.711
ls_nguyenvanhau
03/04/2008

Bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật?

Người gởi lethigam_ms

01 6.158
ls_nguyenvanhau
03/04/2008

Chấm dứt hợp đồng lao động!

Người gởi lethigam_ms

01 7.473
ls_tranconglytao
03/04/2008

Tôi có thể ký kết HĐLĐ với cả hai công ty được không?

Người gởi Trojan

01 6.979
NguyenXuanHan
01/04/2008

Tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong công ty cổ phần.

Người gởi hieplak28

01 9.605
PhuongHao
01/04/2008
345 Trang «<343344345