Chuyên mục: Lao động   RSS RSS

Nhân sự phù hợp là Tài sản. Ngược lại là… của nợ. Pháp lý về “Tài sản” và “Của nợ” ở đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động

Người gởi hoa_hanibeco

03 14.855
anppham
19/11/2009

Chế độ tiền lương cho người lao động trong DNNN

Người gởi PHAMHOANGVAN

03 13.137
anppham
16/11/2009

Quy định về số ngày nghỉ phép năm của người lao động có thâm niên công tác 13 năm khi chuyển sang nơi làm việc mới?

Người gởi phuonghai98

01 10.032
lsbuicongthanh
16/11/2009

Công ty tôi thực hiện phép đúng hay sai?

Người gởi kimchikbvn

01 4.442
lsbuicongthanh
16/11/2009

Tính trợ cấp lao động khi người lao động nghỉ việc theo luật?

Người gởi nhatvu1981

01 4.502
phamthanhtaimd
12/11/2009

Quyền lợi của lao động

Người gởi muahabd

05 7.455
LS_NgDinhHung
10/11/2009

Thanh toán trợ cấp thôi việc

Người gởi leduyan

01 5.042
LS_NguyenAnBinh
07/11/2009

Điều kiện tuyển dụng viên chưc tại đơn vị sự nghiệp

Người gởi vnio85

03 9.699
LS_NguyenAnBinh
07/11/2009

Chấm dứt hợp đồng vì quá 1 tuổi khi được tiếp nhận

Người gởi CAOMINHTHI

03 6.576
LS_NguyenAnBinh
06/11/2009

Trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm

Người gởi oanhlsnv

05 9.164
quoctranllc
22/10/2009

Tuyển dụng lao động

Người gởi vnio85

01 4.867
LS_NguyenAnBinh
20/10/2009

Xin được tư vấn về hợp đồng lao động

Người gởi Thangwin

05 9.259
lsnguyenhoanglinh
20/10/2009

Tinh lương

Người gởi Nhuhau74

01 5.272
lsnguyenhoanglinh
19/10/2009

Có được yêu cầu lao động nữ cam kết không có thai?

Người gởi H123456

07 28.771
lsnguyenhoanglinh
19/10/2009

Giải quyết chấm dứt hợp đồng thử việc chưa đúng như nội dung hợp đồng thử việc

Người gởi dangdinhhung

05 12.585
quoctranllc
19/10/2009

Thủ tục giải quyết nghỉ việc khi HĐLĐ còn hiệu lực

Người gởi dungpn

01 6.409
lvhoan
15/10/2009

Lao động không hoàn thành công việc thì sa thải hay là chấm dút HĐLĐ?

Người gởi dvluongls

03 7.741
quoctranllc
15/10/2009

Hỏi về tai nạn lao động

Người gởi ledungtdc

05 4.791
quoctranllc
12/10/2009

Thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động

Người gởi nhatnamkt2002

03 6.526
lvhoan
11/10/2009

Thủ tục giải quyết khi chấm dứt hợp đồng lao động

Người gởi nhatnamkt2002

01 9.780
lvhoan
11/10/2009