DanLuat 2024

Ls Lê Xuân Hiệp - ls_lexuanhiep

Họ tên

Ls Lê Xuân Hiệp


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM hệ chính quy năm 1997. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM hệ chính quy năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM năm 2008.
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url