• Luật sư thắng/ thua khi nào ?

    • Đã làm Luật sư ngoài công việc tư vấn luật, thì việc tranh tụng trên tòa giúp khách hàng thắng kiện là việc hết sức quan trọng để tạo nên uy tín và danh tiếng của một luật sư. Khách hàng nào cũng muốn nhờ một luật sư có tiếng ...
    Trong Café DanLuat | của minhchau96 | Ngày: 19/07/2018