• Tính thâm niên

    Các Cựu chiến binh thuộc đối tượng theo quyết định 62/2011-QĐ-TTg tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội khi nghỉ hưu không được tính thâm niên công tác trong Quân đội, Như vậy thật bất công ...
    Trong Lao động | của HoLaccb | Ngày: 17/09/2019
  • Tính thâm niên nghề khi nghỉ hưu

    Xin chào Luật sư, tôi nhờ Luật sư tư vấn về việc sau. Tôi tham gia công tác tháng 11 năm 1984 tại Phòng Lương thực huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; đến tháng 10 năm 1992 chuyển công tác về Thanh tra huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; đến tháng 4 năm 2009 chuyển công ...
    Trong Lao động | của httoan09111963 | Ngày: 19/02/2019