Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

52 Trang «<3456789>»
 • Xem thêm     

  20/12/2017, 08:11:07 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  -Vì căn nhà là di sản của bố mẹ bạn để lại và di sản là chưa chia nên các đồng thừa kế nếu muốn thì cùng nhau thống nhất cách giải quyết hoặc nếu không thống nhất được thì yêu cầu tòa án ra phán quyết về việc chia tài sản. Cho đến khi các bên liên quan có phương án cuối cùng thì bạn vẫn có quyền tiếp tục quản lý, sử dụng căn nhà, vì vậy, những người khác đuổi bạn là không có cơ sở pháp luật. 

  - Việc bạn đồng ý thuê nhà trên cơ sở thống nhất của các bên là một thiện chí của bạn và là phương án giải quyết tốt cho các đồng thừa kế khác, đồng thời giữ được mối quan hệ gia đình giữa các bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/12/2017, 09:11:42 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Pháp luật về nhà ở không bắt buộc công chứng hợp đồng, tuy nhiên bên bạn có yêu cầu công chứng thì bên cho thuê không có lý do để từ chối. Có điều nhà đang thế chấp thì theo pháp luật quy định, việc thuê liên quan đến ngân hàng nên cần có ý kiến của họ, trừ khi hợp đồng thế chấp loại trừ quyền này của ngân hàng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/12/2017, 10:18:04 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Cẩn thận với hồ sơ bồi thường giải tỏa chưa bao giờ là thừa vì những vụ việc như thế thường không đơn giản. Ví dụ: Hồ sơ bồi thường được kê khai trước thời điểm ly hôn nhiều khả năng liên quan đến quyền lợi của người vợ, khi đó ủy quyền của chủ đất có thể không hoàn toàn hợp lệ.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/12/2017, 09:30:52 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thỏa thuận như bạn nêu không còn người thực hiện, trong thỏa thuận cũng không dự liệu tình huống chuyển quyền quản lý cho người khác nên hiệu lực chấm dứt. Tốt nhất bạn nên đạt được thỏa thuận gia tộc mới để có cơ sở quản lý thửa đất.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  07/12/2017, 11:23:54 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Việc tặng cho của bạn khi thực hiện bắt buộc phải thông qua công chứng, vì vậy bạn đến văn phòng công chứng của Bình Dương để tham khảo cụ thể về các thủ tục cũng như đánh giá điều kiện của việc công chứng hợp đồng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/12/2017, 04:16:18 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Việc cấp sổ đỏ sai, nếu có xảy ra thì cũng có thể có nhiều nguyên nhân, ví dụ sai về thẩm quyền, về trình tự thủ tục hay về kê khai nguồn gốc đất,...Muốn tìm hướng giải quyết thì cần biết chính xác lý do vì vậy bạn cần có văn bản trả lời chính thức của Văn phòng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 08:23:04 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Biên bản lập là đối với hành vi vi phạm nên về mặt lý thuyết thì người xây nhà vi phạm là rõ rồi, còn công ty có trách nhiệm với đất của mình mà không làm tốt cũng là vi phạm. Tuy nhiên, thực tế sau khi giao khoán đất thì công ty khó lòng kiểm tra, giám sát thường xuyên nên quy buộc họ vào hành vi xây nhà là khiên cưỡng. Lẽ dĩ nhiên, bên giao đất cho công ty có thể cân nhắc để quyết định lại việc có tiếp tục giao đất cho công ty hay không.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:28:12 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Mời bạn tham khảo 02 điều của Luật Đất đai như trích dẫn dưới đây và hy vọng vướng mắc của bạn được giải quyết:

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

  1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

  2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

  a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

  b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

  3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

  b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

  4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:23:32 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thông tin bạn nêu chưa đầy đủ nên khó giải đáp cụ thể. Có lẽ sổ đỏ bạn nêu là cấp cho hộ mà chủ hộ là bố/mẹ bạn? Trường hợp này thì tất cả các thành viên gia đình đều có quyền đối với miếng đất đó. Bạn muốn làm sổ đỏ tên bạn thì phải được sự đồng ý của tất cả thành viên còn lại trong hộ và cả những người được quyền thừa kế di sản của bố bạn (đối với miếng đất đó).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:18:01 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đã là tài sản chung của vợ chồng thì muốn giao dịch hợp pháp phải được cả vợ chồng đồng ý nên mình cha của bạn bán thì không được. Tuy nhiên, do chỉ có người chồng đứng tên nên trong thực tế người ta có thể bằng cách nào đó mà vẫn có thể chuyển nhượng được dù vợ chưa có ý kiến, dĩ nhiên làm như vậy là không hợp pháp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:13:37 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như vậy có thể hiểu: Đất bạn được thừa kế toàn bộ. Bạn cho chị mượn 500m2 để làm nhà thì nhà là tài sản của chị. Vấn đề sẽ là khi bạn muốn sử dụng 500m2 đó thì bị vướng tài sản của người khác.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/11/2017, 10:10:23 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đơn khởi kiện được ông An ký rồi gửi đến tòa án. Bạn có thể tư vấn và/hoặc đại diện theo ủy quyền của ông An để tham giá quá trình thụ lý và giải quyết của tòa án theo quy định pháp luật.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/10/2017, 09:53:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Bạn nêu vướng mắc pháp lý cụ thể thì mới có thể tư vấn cho bạn được. Các quy định pháp luật về ủy quyền là rất rộng, không thể liệt kê và phân tích hết các trường hợp ở đây được.

 • Xem thêm     

  19/10/2017, 09:22:26 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Theo tôi hình dung thì giếng khoan là loại giếng kín nên có lẽ ở đây bạn đang đề cập đến giếng đào (hở) như truyền thống nông thôn vẫn dùng. 

  - Nếu tranh chấp là về sử dụng nguồn nước thì thiết nghĩ bây giờ nhà ai cũng có khả năng khoan hoặc đào giếng nên gia đình bạn lấp giếng mà bị phản đối thì sự phản đối đó không hợp lý. Bên bạn có thể nhờ ủy ban hòa giải là được.

  - Nếu là tranh chấp về quyền đối với giếng (kể cả đất xung quanh) thì vấn đề lại thuộc về nguồn gốc tài sản. Trên cơ sở thông tin bạn nêu thì giếng và đất đều của nhà bạn nên bên bạn có cơ sở để bác yêu cầu của bên kia.

  Trong các trường hợp đã phân tích ở trên thì gia đình bạn không vi phạm gì.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/10/2017, 08:18:42 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Con dâu không phải đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (gồm cha me, vợ, con của người chết) nên không được chia di sản theo diện thừa kế. Hộ khẩu chỉ liên quan đến quyền về tài sản đối với các tài sản của hộ chứ không có ý nghĩa trong chia thừa kế.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/10/2017, 09:20:13 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Đất và tài sản khác - nếu có, là tài sản chung của vợ chồng (trừ tài sản riêng của mỗi người) thì mỗi người hưởng 1/2. Chồng bạn mất thì tài sản chồng bạn được hưởng là di sản để lại cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (gồm vợ, cha mẹ và con của chồng bạn).

  - Tốt nhất bạn thương lượng về việc chia di sản thừ kế với mẹ chồng. Trường hợp các bên không thống nhất được thì tòa án là cơ quan thẩm quyền giải quyết vụ việc trên cơ sở đơn yêu cầu (đơn kiện) của bên có liên quan.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/10/2017, 09:57:17 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Giấy chứng nhận là văn bản theo đó nhà nước xác nhận quyền sở hữu cho chủ thể. Mặc dù giao dịch không bắt buộc phải có giấy chứng nhận nhưng đó là trong nội dung quản lý của nhà nước. Để giảm thiểu rủi ro, bạn vẫn nên yêu cầu đối tác cho xem văn bản xác lập quyền của họ liên quan đến nhà ở này. Đối với cá nhân, tổ chức thì tùy thuộc vào sự chịu đựng rủi ro của mình mà quyết định khi tham gia giao dịch nên nếu thấy quá rủi ro so với lợi ích kỳ vọng thì không nên giao dịch.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2017, 11:52:25 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thông thường người ta cho vay không quá 70% giá trị tài sản bảo đảm trong những trường hợp tương tự. Để biết nghĩa vụ mình bảo đảm và định hướng giải quyết vụ việc thì trước hết bạn phải biết tổng nợ gốc+lãi+chi phí phát sinh (nếu có) của công ty đối với ngân hàng là bao nhiêu, trên cơ sở đó thương lượng với ngân hàng. Trong tố tụng, các bên đều có quyền thay đổi yêu cầu của mình đối với bên khác liên quan, miễn là phù hợp với quy định pháp luật vì vậy bạn muốn chắc về kết quả thỏa thuận với ngân hàng thì nên tham khảo tư vấn trực tiếp nơi bạn thuận tiện và tin tưởng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2017, 11:44:33 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đất có mục đích sử dụng khác nhau thì có những quyền hoặc lợi ích và nghĩa vụ tương ứng. Để có thêm cơ sở để cân nhắc, bạn nên tìm hiểu trong Luật đất đai và nếu được thì thêm các văn bản quy phạm pháp luật khác nữa. Dĩ nhiên, khi chuyển đổi mục đích đất thì phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đó có thể là vấn đề khi tình hình tài chính chưa thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, trong những lợi ích, ít nhất cũng có: Theo xu hướng chung thì nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích đất càng về sau càng cao; Đất ở là đất có thời hạn lâu dài còn đất trồng cây lâu năm thì đến thời hạn quy định có thể bị nhà nước chấm dứt quyền của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/09/2017, 03:43:34 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trường hợp này bạn có khiếu nại lên cấp trên thì rất nhiều khả năng cũng được trả lời như người ta đã trả lời bạn nên bạn có thể cân nhắc kiện ra tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính. Mẫu đơn và các chứng cứ, tài liệu ban đầu bạn có thể tham khảo tại tòa án.

   

  Trân trọng! 

52 Trang «<3456789>»