Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

145 Trang «<891011121314>»
 • Xem thêm     

  04/12/2018, 09:02:24 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trước khi quyết định bạn nên nghiên cứu kỹ điều khoản phạt (hoặc các nghĩa vụ tài chính) trong trường hợp chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước hạn. Nếu không bị phạt thì thông thường bạn không phải chịu lãi xuất khi ngân hàng chưa giải ngân.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/12/2018, 08:58:36 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Một trong những cách đơn giản nhất là bên bạn thanh lý hợp đồng rồi ký hợp đồng khác với đối tác mới. Cách khác là thỏa thuận 3 bên hoặc hình thức nào mà bên bạn thấy tiện.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  30/11/2018, 10:20:45 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Chú bạn có quyền kiện vì quyền này được pháp luật quy định. Để chứng minh đất của mình, bố bạn phải chứng minh được nguồn gốc quản lý, sử dụng đất như bạn nói và quá trình kê khai, hồ sơ xin cấp sổ đỏ là hoàn toàn đúng yêu cầu pháp luật. Bố bạn cũng có thể phản bác yêu cầu của người chú nếu có cơ sở cho rằng giấy điểm chỉ là không đúng thực tế.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2018, 03:34:32 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Được quy định ở các ngành luật chuyên biệt. Bạn có thể lấy ví dụ như người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2018, 03:26:29 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Một trong các cách nhanh và nhiều người áp dụng là ra công chứng thực hiện việc tặng cho 2 người con.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/11/2018, 09:10:10 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Ngôi nhà chỉ có giấy tờ mua bán thì chưa đủ cơ sở pháp lý để làm thủ tục công chứng vì vậy 02 phương án sau có thể bổ ích cho sự cân nhắc của bạn:

  - Bạn làm thủ tục kê khai để được cấp giấy chứng nhận (nhà+đất). Trong quá trình làm bạn tham vấn trực tiếp tại ủy ban các thủ tục cụ thể, nếu đủ điều kiện thì ủy ban sẽ tiến hành cấp cho bạn.

  - Bạn yêu cầu tòa án giải quyết. Trên cơ sở phán quyết của tòa án, các bên có quyền quyết định phần tài sản của mình được hưởng, trên cơ sở đó bạn thực hiện mong muốn của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/11/2018, 09:00:24 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đây là việc dân sự nên do các bên tự quyết định. Có nhiều phương án trong trường hợp tương tự, ví dụ: các bên thanh lý hợp đồng và bên bạn ký hợp đồng với bên mới hoặc ký thỏa thuận 3 bên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/11/2018, 02:53:36 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đây là việc dân sự, kinh tế nên do các bên tự quyết định kể cả về hồ sơ, thủ tục.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/11/2018, 02:51:12 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Mời bạn tham khảo quy định của Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây:

  Điều 141. Phạm vi đại diện

  1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

  a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  b) Điều lệ của pháp nhân;

  c) Nội dung ủy quyền;

  d) Quy định khác của pháp luật.

  2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

  Theo đó quy định tại khoản 3 không cho phép B làm việc bạn nêu.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/11/2018, 11:49:06 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bạn làm theo thủ tục tặng cho tại tổ chức công chứng và thông thường ở đó có yêu cầu xác định tài sản riêng của người tăng cho. Sau đó người nhận tặng cho làm thủ tục đăng bộ sang tên.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  12/11/2018, 02:56:37 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Pháp luật không có quy định nào cấm trong trường hợp như vậy. Ít nhất bà của bạn cũng có quyền đối với tài sản theo phán quyết có hiệu lực của tòa án. Bà bạn có thể làm di chúc tại tổ chức công chứng hoặc viết di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự (tham khảo từ Điều 624 và các nội dung khác có liên quan).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/10/2018, 12:36:16 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Mời bạn tham khảo quy định có liên quan của Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây:

  Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

  Phần di sản còn lại sau khi chia cho thừa kế theo di chúc thì sẽ chia đều cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (cha me, vợ, con của người đã mất)

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/10/2018, 11:06:34 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Di chúc cần tuân thủ quy định pháp luật cả về hình thức lẫn nội dung và bạn có thể tham khảo từ Điều 624 trong Bộ luật dân sự. Trường hợp bạn nêu, di chúc được coi là hợp lệ nếu đáp ứng tối thiểu Điều 630 và Điều 631 và không bị yêu cầu xem xét về hiệu lực của nó. 

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  24/10/2018, 10:29:42 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Một trong những phương án tối ưu là các đồng thừa kế di sản của ông và bà nội bạn thỏa thuận đất nào là đất đã cho bố bạn (tốt nhất là cho bố mẹ bạn). Nếu không được thì chỉ còn 02 khả năng là: (1) gia đình bạn hưởng phần di sản thừa kế thế vị trong số tài sản ông bạn để lại; và (2) bên bạn yêu cầu tòa án công nhận phần đất ông bà đã cho bố bạn. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/10/2018, 10:19:15 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như bạn nêu thì anh trai bạn đã tách sổ hộ khẩu nên không còn tên trong hộ khẩu gia đình do đó không thuộc thành viên có quyền sở hữu liên quan sổ đỏ cấp sau. Người yêu cầu được hưởng quyền hoặc lợi ích nào đó thường đều có cơ sở của họ vì vậy bạn nên tìm hiểu để có phương án xử lý hiệu quả. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/10/2018, 10:56:16 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thông thường trong hợp đồng thế chấp và/hoặc hợp đồng tín dụng có quy định cụ thể về việc thẩm định giá trị tài sản bảo đảm. Đây hầu như là quy định bắt buộc trong hoạt động của tổ chức tín dụng vì nó liên quan đến nhiều nội dung, đặc biệt đối với trách nhiệm bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay trong trường hợp giá trị bảo đảm cũ bị giảm sút, do đó bạn cần xem lại cụ thể trong hồ sơ. Việc đề nghị bên cho vay xem xét lại giá trị tài sản bảo đảm là việc nên làm.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/10/2018, 05:53:45 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Về ủy quyền, bạn có thể tham khảo quy định của Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây (chú ý nhiều vào điểm đ khoản 3):

  Điều 140. Thời hạn đại diện

  1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

  a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;

  b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

  3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  a) Theo thỏa thuận;

  b) Thời hạn ủy quyền đã hết;

  c) Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

  d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

  đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

  e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

  g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

  4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;

  b) Người được đại diện là cá nhân chết;

  c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

  d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  15/10/2018, 05:49:24 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Vấn đề ở chỗ, nếu Cty VNC viện dẫn "thanh toán" là phù hợp với sự thanh toán của nhà thầu chính hoặc thậm chí nhà thầu chính thanh toán hết thì sẽ khó bắt bẻ họ vì vậy bạn nên xem xét kỹ các cách hiểu khác nhau (nếu có) của hợp đồng để có sự quyết định đúng đắn của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/10/2018, 04:11:06 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ Mức phạt tiền đặt cọc do hai bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì mức phạt bằng giá trị đặt cọc. Bạn xem kỹ lại thỏa thuận về đặt cọc để biết phạt như thế nào.

  2/ Đền bù hợp đồng được hiểu là bồi thường giá trị thiệt hại. Nếu bên bị thiệt hại chứng minh được bị thiệt hại tương đương 100% hợp đồng thì họ có thể yêu cầu trả bằng số tiền đó. Trong thiệt hại, bên nào có lỗi gây ra thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm đối với mức lỗi tương ứng của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/10/2018, 09:28:14 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Hợp đồng tín dụng thường có quy định trả nợ gốc và tiền lãi, bạn không trả lãi thì có nghĩa bạn vi phạm hợp đồng và bên cho vay có quyền xử lý theo hồ sơ vay cũng như quy định pháp luật có liên quan.

   

  Trân trọng!

145 Trang «<891011121314>»