• Viết sai số tiền bằng chữ

    Chào Luật sư a. Em làm kế toán cho Siêu thị .Trong qua strình viết HĐGTGT em có viết sai số tiền bằng chữ .Viết số tiền bằng chữ xuống dòng là phải viết về đầu dòng .Nhưng e lại viết ở giữa dòng thứ 2 .Vậy Luật sư cho em hỏi có cách nào để sửa sai lỗi này ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của khanhly07 | Ngày: 23/06/2010