• Hỏi về xếp ngạch viên chức trong nhà nước

    Chào luật sự, tôi làm việc ở Ban quản lý dự án Tp. Ninh Bình của UBND Tp. Ninh Bình. ......... Mới đây tôi được phòng Nội vụ ký hợp đồng làm việc chính thức không thời hạn sau khi tôi đã kết thúc thời gian hợp đồng thử việc có thời hạn. Tôi học ĐH xây dựng với bằng Kỹ sư dân dụng, nhưng trong bản hợp đồng ký không thời hạn phòng nội vụ lại xếp tôi viên ...
    Trong Lao động | của Ngoclan35 | Ngày: 08/10/2018