• Thủ tục mở di chúc

    Xin chào Luật Sư! Cho em được tư vấn một nội dung liên quan đến thủ tục hủy di chúc và mở di chúc. Năm 2000, nà ngaoij em có lập một bản di chúc viết tay, người viết di chúc là cậu họ của em, có sự tham gia của tất cả con, cháu và một số người bà con ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của phuonguyentnmt | Ngày: 28/11/2012