• Thủ tục để mở đại lý

    Chào luật sư, tôi là hộ cá nhân muốn phát triển kinh doanh. Tôi muốn mở đại lý hay cửa hàng phân phối sản phẩm về xâyh dựng và nông nghiệp,... luật sư có thể tư vấn cho tôi biết những thủ tục hành chính cần thiết để thành lập đại lý ...
    Trong Doanh nghiệp | của haidang07br | Ngày: 17/10/2013