• Mua đất sổ chung?

    Em có 1 vấn đề thắc mắc về sổ chung như sau. 1 lô đất có diện tích là 200m hiện tai đang đứng tên 2 người chủ khác nhau, mỗi người 100m2. Cả 2 chủ đất này, đều có một sổ hồng riêng khác nhau đồng sở hữu. Cả 2 chủ đất cùng đồng ý bán cho em cả ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của ngocanhkiu | Ngày: 16/04/2021