• Rủi ro nghề Luật

    Bác chuyên viên pháp lý trong câu chuyện mình đề cập dưới đây chắc không sử dụng tài khoản Thư Viện Pháp Luật hay không đọc kỹ Bộ luật lao động 2012 để gây những hậu quả đáng tiếc như công ty này bị lên báo, bị cơ quan chức năng “viếng ...
    Trong Café DanLuat | của shin_butchi | Ngày: 30/06/2015