• Quyền nuôi con sau ly hôn

    Xin cho tôi hỏi: chúng tôi ly hôn 6 năm. Trên giấy ly hôn có ghi " tôi đc quyền tiếp tục nuôi hai con, ck kg cần trợ cấp nuôi con vì tôi kg yêu cầu. Và sau này có thể thay đổi quyền nuôi con nếu muố". Trong suốt 6 năm ck thôi kg gởi tiền trợ cấp. Rồi tháng 7/3018 tự nhiên ck thôi chủ động đề nghị phụ tôi tiền học của hai con, và tôi đồng ý ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của tatgianhan | Ngày: 25/12/2018
  • Quyền nuôi con sau ly hôn

    Xin tư vấn! Em trai tôi đã ly hôn được gần 1 năm khi ly hôn em trai tôi được quyền nuôi con, bé được 6 tuổi. Nay em trai tôi được cơ quan cử đi học nên đã gửi cháu cho ông bà nội nuôi. Nay mẹ cháu có đơn kiện dành lại quyền nuôi con. Xin ...
    Trong Hôn nhân, Thừa kế | của thanh1230 | Ngày: 09/11/2017