• Cho vay nợ mà không muốn trả

    Thưa luật sư cho e được trình bày Vào năm 2017 e có cho người ta vay tiền mà không có thế chấp chỉ ra công chứng thôi số tiền là 600.000.000 nhưng hợp đồng là 1 năm nhưng đã quá hạn mà người vay vẫn không thanh toán lại số tiền gốc cho e Người vay này theo e được biết là có tài sản nhưng không đứng tên mà lại để cho e ruột mình đứng tên rồi bảo với ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Nguyenluatkhang | Ngày: 28/10/2018