• Hệ thống văn bản liên quan đến dịch Covid-2019

    1) Nội dung liên quan đến NLĐ: - Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 - Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương ...
    Trong Vấn đề khác | của huynhthu95 | Ngày: 30/05/2020