• Hồ sơ học bổ túc?

    Xin chào ạ! em năm nay đã 17 tuổi, em đã bỏ học chính quy năm lớp 7 và bây giờ muốn học lại THCS, học bạ và hồ sơ lúc trước được nhà trường giữ cũng có khả năng học bạ đó lạc mất vậy nếu đăng ký học bổ túc có nhất thiết là cần những hồ sơ học bạ đó ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của thaonguyen1114 | Ngày: 04/09/2020