• TPHCM không thay đổi hệ số K năm 2016

    Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2016 trên địa bàn của TPHCM sẽ được giữ nguyên như năm 2015, theo Quyết định 09/2016 của UBND TPHCM vừa ban hành. Nội dung của Quyết định 09/2016 quy định về hệ số K năm 2016 sẽ có hiệu lực từ 5-4 tới đây không có gì thay đổi so với nội dung ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của eyestorm | Ngày: 30/03/2016