• Giấy di chúc giả có được chia tài sản

    Xin chào luật sư, vào năm 1992 cậu thứ 5 của tôi có làm di chúc giả sang tên cho cậu , nay cậu định bán cho người khác và không chia tiền cho các anh, em khác (các anh, em khác chỉ có 2 công vườn) (giấy sổ hồng do cậu 5 đứng tên). Vậy nay bán thì các anh, em khác có được chia tiền không, có chia thì bao nhiêu % ? Xin cảm ơn luật sư
    Trong Hôn nhân, Thừa kế | của chiaxatv | Ngày: 16/01/2018