• CMND ghi sai nguyên quán

    e có đi làm CMNN và khi nhận giấy thì phát hiện ra em địa chỉ hộ khẩu ghi đúng nhưng nguyên quán là ở đồng tháp, mà trong cmnn ghi ở vĩnh long ,hỏi chị nhân viên chị nói ( nguyên quán ghi không quan trọng , quan trọng là địa chỉ hộ ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của Kendyly | Ngày: 21/06/2019