• Phân chia ca làm cho nhân viên

    Tôi có làm việc tại cty gỗ. Của người trung quốc.làm chủ. Hiện cty ra nội quy làm việc .hằng ngày buổi sáng từ 7h30 làm đến11h30. Nghĩ ăn cơm.đến 12h30 vào làm .buổi chiều. Đến 16h30. ăn cơm chiều. Đến17h00.vào làm tăng ca.đến 21 giờ .làm thêm 2chủ nhật/tháng ...
    Trong Lao động - Việc làm | của kaitokid11 | Ngày: 30/11/2019