• Trả lương ngừng việc 70%

    Chào anh/chị luật sư. Công ty mình hiện thông báo với người lao động (bằng miệng, không phải bằng văn bản) với nội dung như sau: Do đơn hàng ít công ty cho người lao động nghỉ phép để tìm công việc mới,nửa tháng đầu nghỉ hưởng 100% lương, nửa tháng ...
    Trong Lao động | của yoyovn | Ngày: 18/07/2022
  • Bị BHXH chậm trả lương hưu

    Tôi có quyết định nghỉ hưu và hưởng lương bảo hiểm xã hội từ 01/12/2020 đến nay chưa thấy BHXH trả tiền lương hưu và các khoản tiền như tiền khu vực, tiền đóng bảo hiểm vượt so với quy định Tôi xin hỏi các Luật sư: Bảo hiểm cố tình chậm trả tiền lương hưu và 02 khoản tiền ...
    Trong Lao động | của HoLaccb | Ngày: 27/12/2020