• Nghỉ ngang chưa chốt BHXH

    Chào luật sư. Trường hợp của e muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Năm 2016 e làm việc ở công ty cũ đc 3 tháng, trong đó có 2 tháng là thử việc, phiếu lương vẫn có mục đóng bhxh nhưng e chưa đc gọi lên kí sổ hay nhận lại sổ trong khi các bạn vào cùng ...
    Trong Lao động | của thuytien060912 | Ngày: 17/04/2020