• Chính sách bảo hành

    Chào luật sư. Cho em hoi là bên CT em có mua một sản phẩm hàng củ của cửa hàng bán cho CT em Sài một thời gian máy bị kêu và hư em đt bên cửa hàng nhiều lần nhưng ko xuống sửa tới 40ngay trong hộp đồng có nghi rỏ thoi gian bao hành là 1 năm Luật ...
    Trong Hợp đồng | của Minhtai1234 | Ngày: 22/08/2019
  • Chính sách bảo hành trong hợp đồng

    Thưa Luật sư, Cho em hỏi về trường hợp công ty A bán hàng cho công ty B nhưng công ty B lại nhờ công ty C xuất hóa đơn cho A. Trong trường hợp đó công ty A muốn ràng buộc công ty B chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm đã cung cấp lắp đặt thì công ...
    Trong Hợp đồng | của dietkhuan | Ngày: 13/10/2017