• Điều kiện liên thông cao đẳng y

    Căn cứ Điều 2 Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH thì đối tượng tuyển sinh, tổ chức đào tạo liên thông gồm: các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng. Căn cứ Điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định các trường ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của mongtho83 | Ngày: 05/10/2018