• Cách tính mức nộp BHXH, BHYT

    DN của tôi là doanh nghiệp trong nước thuộc vùng II. Theo quy định của nhà nước về mức lương tối thiểu (tháng 10/2010) là 1.200.000 đồng. Trong HDLD của tôi có ghi - Mức lương chính hoặc tiền công: HSL là 2.96 bậc 3/8 ngạch Kỹ sư Vậy cách tính mức đóng BHXH ...
    Trong Lao động | của engthanh | Ngày: 23/08/2011