• Giá điện điều chỉnh tăng 7,5%

    Đây là nội dung mới nhất tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ vừa ký thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Quyết ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của DT_DA | Ngày: 02/12/2017