• Hỏi về gửi dùm tiền có bị kiện không?

    Vừa qua một người thân trong nhà bạn tôi nhờ bạn tôi nhận tiền của bạn làm ăn chung và nhờ gửi tiền dùm qua Mỹ dùm họ. Sau này giữa hai bên trục trặc, họ đòi kiện bạn tôi vì bạn tôi là người nhận tiền đó. Vậy bạn tôi có tội không ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của mitamsg | Ngày: 07/11/2022
  • Bị nghi lấy tiền

    Em có đến nhà cuả một người chị để làm việc. Và khi em ra về đến sáng hôm sau chồng chị ấy gọi cho em là nói mất 8tr trong túi quần sau mà nhà chỉ có 2 vợ chồng và 2 đưa con và em. 2 đưa con nhỏ tuổi 2t và 4t . Anh nói với em là anh thu tiền về anh đem rất kĩ , rồi anh khẳng định về nhà anh đến nữa .nguyên buoi tôi không ra đường ,anh cứ ấn định là ...
    Trong Hình sự | của Vygame | Ngày: 13/03/2018