• Xin căn cứ pháp lý

    Mọi người cho mình hỏi, 2 quy định này được quy định ở văn bản nào: 1. HĐ chuyển nhượng QSDĐ, bên nhận chuyển nhượng mà là 2 vợ chồng thì bắt buộc phải cả 2 đúng trên trên sổ. Nếu muốn 1 người thì phải có VB cam kết tài sản riêng (Ở Hà Nội) 2. HĐ chuyển nhượng QSDĐ, bên nhận chuyển nhượng là 2 vợ chồng nhưng chỉ cần 1 người ký. Khi ra sổ vẫn là tên ...
    Trong Tài liệu Pháp luật | của trungtien.dragon | Ngày: 12/01/2019