• Re: Số Tờ bản đồ và số thửa đất giống nhau

    Chào bạn. Ý kiến của luật sư như sau: Trong cùng một tờ bản đồ địa chính thì các thửa đất phải mang số hoàn toàn khác nhau chứ không thề có chuyện có đến hai thửa đất trùng số trong cùng một tờ bản đồ. Do vậy, không rõ bản đồ quy ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của NguyenNhatTuan | Ngày: 30/11/2021
  • Vị Trí Thửa Đất

    Chào Luật Sư, cho em hỏi về việc xác định vị trí đất như sau: Thửa đất hiện ở TP thủ dầu một tỉnh Bình Dương. Em được cấp sổ vào năm 2014. Cấp giấy phép xây dựng 2015 và có đo đạc bởi Cty đo đạc để xác định vị trí. Vào tháng 10/2018 em thuê tiếp 1 Cty đo đạc đo lại vị trí đất đã được xây nhà và có xác nhận đúng vị trí có bản vẽ trích đo tọa độ các góc ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Phamvanhoibd | Ngày: 03/12/2018