• Tranh chấp mặt bằng đất có sổ đỏ

    Hiện tại, nhà tôi có 1 mảnh đất ở quê thuộc khu vực dân cư đông đúc và có sổ đỏ. Nhà bên cạnh là anh trai ruột của bố tôi. Hiện tại 2 nhà đều có sổ đỏ, được cấp năm 2016. Tuy nhiên, khi nhà tôi rao bán nhà, thì người mua yêu cầu cắt phần văng mái tầng 1 của nhà bác tôi, đang bị sang phần đất nhà tôi. Tôi thấy điều đó là đúng, nhưng bác tôi ko cắt trong ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của Ng.quynh.86 | Ngày: 31/12/2018
  • Tranh chấp mặt bằng đất có sổ đỏ

    Hiện tại, nhà tôi có 1 mảnh đất ở quê thuộc khu vực dân cư đông đúc và có sổ đỏ. Nhà bên cạnh là anh trai ruột của bố tôi. Hiện tại 2 nhà đều có sổ đỏ, được cấp năm 2016. Tuy nhiên, khi nhà tôi rao bán nhà, thì người mua yêu cầu cắt phần văng mái tầng 1 của nhà bác tôi, đang bị sang phần đất nhà tôi. Tôi thấy điều đó là đúng, nhưng bác tôi ko cắt trong ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Ng.quynh.86 | Ngày: 31/12/2018