• Trích lục hợp đồng ủy quyền

    Xin hỏi, ông A là chủ QSDĐ. Ông B được A ủy quyền toàn quyền về QSDĐ đó. Sau đó ông B chuyển nhượng QSDĐ trên cho ông C. Nhưng trong quá trình nộp hồ sơ, ông C làm mát hợp đồng ủy quyền của ông A và ông B. Thì ông C có được tới VPCC nơi mà ông A và ông B thực hiện hợp đồng ủy quyền xin trích lục lại hợp đồng ủy quyền đuọc không.
    Trong Hợp đồng | của Quynhlam.123 | Ngày: 06/10/2018