• Thắc mắc về thời gian tính thuế

    Thời gian tính thuế sau khi cập nhật “người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm đã đăng kí” Cho em hỏi về việc cơ quan thuế có cập nhật ngày 13/3/2019 trên hệ thống thông tin thuế hộ kinh doanh của em "NNT không hoạt động tại địa điểm đăng kí" và ...
    Trong Kế toán, Thuế | của tyluong1 | Ngày: 10/06/2020