• Thỏa thuận đặt cọc

    Dear anh/chị, Trong một Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở, Chủ đầu tư ( CĐT ) ký Hợp đồng liên kết với một Đơn vị Kinh doanh BĐS để ủy quyền thực hiện việc tư vấn, quản lý kinh doanh các sản phẩm tại Dự án bao gồm cả việc cho phép Đơn vị liên kết này ký Thỏa thuận đặt cọc ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của bienlc | Ngày: 17/05/2019